Toglo gwelededd dewislen symudol

Mynegai o enwau lleoedd yng Ngorllewin Morgannwg

Ydych chi wedi dod ar draws enw fferm neu ardal ac yn methu dod o hyd iddo fe ar fap modern? Cynlluniwyd y mynegai hwn i'ch helpu chi i ddod o hyd i ble'r oedd.

Index of Place Names
Gwnaethon ni'r rhestr hon nifer o flynyddoedd yn ôl. Ynddo mae enw pob fferm, pentref a lleoliad sy'n ymddangos ar fapiau cynharaf yr Arolwg Ordnans o ardal Gorllewin Morgannwg ar raddfa fras, sy'n dyddio o'r 1870au. Fe wnaethon ni nodi'r ffermydd, pentrefi a lleoedd a enwir ar y mapiau. Er nad yw enwau lleoedd ddim yn sefydlog a gall eu newid dros amser, cofnodon ni nhw yn yr un ffordd ag y maen nhw yn ymddangos ar y map (heb gyfieithu enwau Saesneg i'r Gymraeg chwaith), i'ch helpu chi i'w canfod nhw.

Mae'r mynegai'n cynnwys y gwybodaeth canlynol: 

  1. Enw'r lle. Mae gwefan y National Library of Scotland (NLS) yn cynnwys cyfres gyflawn o fapiau 6 ": 1 filltir ar gyfer Prydain Fawr. Os ydych chi'n clicio ar enw lle yn y mynegai, bydd yn dod â chi drwod i'r map y mae'n ymdangos arno.
  2. Enw y plwyf. Gall hyn helpu gydag amrywiaeth o ffynhonellau hanesyddol ychwanegol, megis cofrestri plwyf, treth tir a mapiau degwm.
  3. Cyfeirnodau dalen ar gyfer mapiau 1:2500 (25":1 milltir), sydd ar gael i chi weld yma yn yr Archifdy. Maen nhw'n dangos ragor o fanylion na'r mapiau 6".

Index of Place Names key
 Gair i gall: Cyn i chi glicio ar enw lle, mae'n werth nodi'r cyfeirnod dalen i helpu chi i gyfyngu ble i edrych ar y map 6".
Mae dwy ran iddo: mae'r rhifolion Rhufeinig yn cyfeirio at y ddalen gyfan sydd i'w gweld ar wefan NLS.
Mae hyn yn isrannu i grid 4 x 4, a dyna beth yw'r rhif sy'n dod wedyn. Mae'r diagram yn dangos dalen IX a'i 16 rhaniad.
Os yw'ch enw lle ar ddalen IX.4, mae angen i chi edrych amdano yn ochr dde uchaf y map.

[A]  [B]  [C-CH]  [D-Dd]  [E]  [F]  [Ff]  [G]  [H]  [I]  [J]  [K]  [L]  [Ll]  [M]  [N]  [O]  [P]  [Q]  [R]  [Rh]  [S]  [T]  [U]  [V]  [W]  [Y]  [Z]

A

Abbot Pit, plwyf Margam, dalen XXXIII.6
Aberavan, plwyf Aberafan, dalen XXV.13
Aberavan Moors, plwyf Aberafan, dalen XXV.13
Aberavan Moors, plwyf Aberafan, dalen XXV.9
Aber-baidan, plwyf Margam, dalen XXXIV.9
Aber-clwyd, plwyf Glyncorrwg, dalen X.9
Aber-Clydach, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Aber-cregen, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.13
Aberdulais, plwyf Llangatwg, dalen XV.6
Aberdyberthi House, plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.1
Abergelli-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen XV.1
Abergelli-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen XV.1
Aber-gwenffrwd, plwyf Baglan (ar wahân), dalen XV.15
Aber-gwenlais, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.3
Aber-gwer-elech, plwyf Glyncorrwg, dalen X.2
Aber-gwer-elech House, plwyf Glyncorrwg, dalen X.2
Aber-gwynfy, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.11
Aber-login, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.7
Aber-nant, plwyf Llangatwg, dalen X.2
Aber-nant, plwyf Llangatwg, dalen IX.14
Aber-nant Farm, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.14
Aber-nant-fâch, plwyf Llangatwg, dalen X.2
Aber-pergwm House, plwyf Llangatwg, dalen X.6
Aber-pergwm Wood, plwyf Llangatwg, dalen X.1, 5
Adulam Chapel (Baptist), plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Adulam Chapel (Baptist), plwyf Llangyfelach, dalen VIII.11
Afon Kenfig, plwyf Margam, dalen XXXIV.9
Afon Llan, plwyf Llangyfelach, dalen XV.1
Afon Lliw, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16, VIII.5
Albion Cottage, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Alexandra Terrace, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
All Saints' Church, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
All Saints' Church, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Allt-wen, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.14
Allt-wen, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.16
Allt-wen Colliery (disused), plwyf Casllwchwr, dalen XIV.14
Allt-wen-chwyth, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.16
Allt-wen-ganol, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.16
Allt-wen-isaf, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.15
Allt-wen-uchaf, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.16
Allt-y-cadno, plwyf Llangyfelach, dalen VII.11
Allt-y-cham, plwyf Llangiwg, dalen VIII.12
Allt-y-fanog, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.10
Allt-y-graban-fâch, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.3
Allt-y-graban-fawr, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.3
Allt-y-grûg, plwyf Llangiwg, dalen III.13
Allt-ysgrêch house, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Almshouse, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
Alt-y-gôg, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.14
Aman Pit (coal), plwyf Llangiwg, dalen II.3
Argoed, plwyf Llanilltud Nedd, dalen X.10
Argoed, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XXV.4
Arnallt, plwyf Margam, dalen XXXIII.2
Arsenic works, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Arsenic Works, plwyf Abertawe, dalen XXIV.6
Assembly rooms, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Avan-vale Colliery, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XVII.9
Avan-vale Cottages, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XVII.13
Avan-vale Tin Plate Works, plwyf Aberafan, dalen XXV.13

Yn ôl i'r brig

------

B

Bach-y-gwreiddyn, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.7
Backingstone, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
Bacon Hole, plwyf Pennard, dalen XXXII.5
Baglan, plwyf Baglan, dalen XXIV.8
Baglan Burrows, plwyf Baglan, dalen XXIV.12
Baglan Cottage, plwyf Baglan, dalen XXV.5
Baglan Hall, plwyf Baglan, dalen XXV.5
Baglan House, plwyf Baglan, dalen XXV.5
Baglan Lodge, plwyf Baglan, dalen XXIV.8
Baglan Moors, plwyf Baglan, dalen XXV.9
Balaclava, plwyf Llansamlet, dalen XV.7
Banc Daren-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.5
Banc Maes-tir-mawr, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.9
Banc Myddfai, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.5
Banc-John, plwyf Llangyfelach, dalen II.14
Bancllyn-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen VII.4
Banc-y-ffynnon, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Banfield's Cottages, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.9
Bank, plwyf Llangennith, dalen XXI.11
Bank, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.7
Bantam Bay, plwyf Pennard, dalen XXXII.6
Banwen, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Banwen Pyrddyn, plwyf Llangatwg, dalen IV.13
Baptist Chapel, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Baptist Chapel, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Baptist Chapel, plwyf Castell-nedd, dalen XV.9
Baptist Chapel, plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
Baptist Chapel, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.10
Baptist Chapel, plwyf Knelston, dalen XXXI.1
Baptist Chapel, plwyf Llangyfelach, dalen VII.4
Baptist Chapel (English), plwyf Abertawe, dalen XXIV.1
Baptist Church, plwyf Margam, dalen XXXIII.2
Baradychwallt, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.14
Baran Chapel (Independent), plwyf Llangyfelach, dalen VIII.2
Barland Common, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.24
Barracks, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Barraston, plwyf Llangennith, dalen XXI.15
Bath House Hotel, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Bath Villa, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Bay View, plwyf Llansawel, dalen XXV.1
Bayswater House, plwyf Abertawe, dalen XXIII.11
Bayview Cottage, plwyf Nicholaston, dalen XXXI.3
Bayview Villas, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Beaufort Arms, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Beaufort Arms PH, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Beaufort Bridge, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Beaufort Colliery, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.13
Beaufort Nursery, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Beaufort Place, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Beaufort works (tin plate), plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Bedŵ-hir, plwyf Llangatwg, dalen IV.14
Beggar's Bush, plwyf Margam, dalen XXXIII.11
Beili y Castell, plwyf Aberafan, dalen XXV.13
Beili-glâs, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.9
Beili-glâs, plwyf Llangyfelach, dalen VII.12
Beili-glâs-isaf, plwyf Llangiwg, dalen II.11
Beili-glâs-uchaf, plwyf Llangiwg, dalen II.11
Bellevue, plwyf Llangennith, dalen XXI.12
Bellevue, plwyf Baglan, dalen XXIV.8
Bellevue, plwyf Rhosili, dalen XXX.3
Bellevue, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Berry, plwyf Penrhys, dalen XXXI.5
Berry Farm, plwyf Llanddewi, dalen XXXI.5
Berryhall, plwyf Llanddewi, dalen XXXI.5
Berth-lwyd, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.13
Berth-lwyd-isaf, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.13
Berth-lwyd-uchaf, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.13
Bethania Chapel (Baptist), plwyf Casllwchwr, dalen XIV.14
Bethania Chapel (Independent), plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Bethel Chapel (Baptist), plwyf Margam, dalen XXV.3
Bethel Chapel (CM), plwyf Casllwchwr, dalen XIV.14
Bethel Chapel (CM), plwyf Margam, dalen XXXIII.15
Bethel Chapel (Independent), plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Bethel Chapel (Independent), plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Bethesda Chapel (CM), plwyf Llangennith, dalen XXII.9
Bethesda Chapel (Independent), plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
Beulah Chapel (CM), plwyf Margam, dalen XXXIII.7
Bevexe-fâch, plwyf Casllwchwr, dalen XXIII.2
Bevexe-fawr, plwyf Casllwchwr, dalen XXIII.2
Bible Christian Chapel, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Bieting-isaf, plwyf Llangiwg, dalen II.16
Bieting-uchaf, plwyf Llangiwg, dalen II.16
Birch Rock Colliery, plwyf Llangyfelach, dalen VII.8, 11
Birchgrove, plwyf Llansamlet, dalen XV.11
Birchgrove, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Birchgrove House, plwyf Llansamlet, dalen XV.11
Birchgrove Pit (coal), plwyf Llansamlet, dalen XV.7
Bishop's Wood, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
Bishopston, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
Bishopston Burch, plwyf Pennard, dalen XXIII.13
Bishopston Valley, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.1
Bishopston Valley, plwyf Pennard, dalen XXXII.1
Bishwell Colliery, plwyf Casllwchwr, dalen XXIII.2
Black Boy (PH), plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Black Pill, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Blackhills, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.10
Blackpill Brickworks, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Blackvale Works (copper), plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
Blackwells, plwyf Aberafan, dalen XXV.10
Blaen Cedy, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.1
Blaen Cregen, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.5
Blaen-avan, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.15
Blaen-avon, plwyf Baglan (ar wahân), dalen XV.15
Blaen-avon Colliery, plwyf Baglan (ar wahân), dalen XV.11
Blaen-Baglan, plwyf Baglan, dalen XXV.5
Blaen-buarth-fâch, plwyf Llangatwg, dalen III.16
Blaen-cam-goed, plwyf Llanilltud Nedd, dalen X.14
Blaen-cilau, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.9
Blaen-clairch, plwyf Glyncorrwg, dalen X.6
Blaen-corwg, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.2
Blaen-Crymlyn Farm, plwyf Llansamlet, dalen XV.15
Blaen-Cwm Crymlyn, plwyf Llansamlet, dalen XV.15
Blaen-cwm-bâch, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.7
Blaen-cwm-caca, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.4
Blaen-cwm-têg, plwyf Llangiwg, dalen II.4
Blaen-cymthwyn, plwyf Baglan (ar wahân), dalen XV.11
Blaen-cynnaroen, plwyf Margam, dalen XXV.12
Blaen-egel-fâch, plwyf Llangiwg, dalen II.16
Blaen-egel-fawr, plwyf Llangiwg, dalen II.15
Blaen-ffynnonau, plwyf Llangyfelach, dalen VII.4
Blaen-gwen-ffrwd, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.11
Blaen-gwrâch, plwyf Glyncorrwg, dalen X.10
Blaen-gwrâch-fach, plwyf Glyncorrwg, dalen X.10
Blaen-gwynfy, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.15
Blaen-heiernin, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Blaenhonddan Farm, plwyf Llangatwg, dalen XV.1
Blaenhonddan-uchaf, plwyf Llangatwg, dalen XV.1
Blaen-llamby, plwyf Llangatwg, dalen X.2
Blaen-llŵyd, plwyf Llangatwg, dalen IX.15
Blaen-Maelwg, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
Blaen-myddfai, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.9
Blaen-nant, plwyf Llangiwg, dalen II.12
Blaen-nant, plwyf Llangatwg, dalen IX.11
Blaen-nant, plwyf Llangatwg, dalen IX.9
Blaen-nant-cellwen, plwyf Llangatwg, dalen IV.13
Blaen-nant-ddu, plwyf Llangyfelach, dalen VII.12
Blaen-nant-ddu-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen VII.8
Blaen-nant-hir, plwyf Glyncorrwg, dalen X.11
Blaen-nant-hir, plwyf Llangiwg, dalen II.12
Blaen-nant-hir, plwyf Llangatwg, dalen III.16
Blaen-nant-meirig, plwyf Llangatwg, dalen IX.6
Blaen-nant-melyn, plwyf Llangatwg, dalen III.16
Blaen-nant-y-gwyddel, plwyf Llangatwg, dalen X.2
Blaen-nant-yr-ewig, plwyf Llangatwg, dalen X.1
Blaen-nant-yr-hebog, plwyf Llangatwg, dalen IX.12
Blaen-Pelena, plwyf Baglan (ar wahân), dalen XV.12
Blaen-Pelena Level (coal), plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.12
Blaen-pergwm, plwyf Llangatwg, dalen X.1
Blaen-twrch, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.3
Blaen-y-cwm, plwyf Llangyfelach, dalen II.13
Blaen-y-cwm Colliery, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XVII.5
Blaen-y-gors, plwyf Llangatwg, dalen IX.2
Blaen-y-maes, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Blaen-yr-olchfa-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.9
Blaen-yr-olchfa-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.9
Blaen-y-waun Drift (coal & ironstone), plwyf Llangiwg, dalen II.4
Blean-gwrâch, plwyf Glyncorrwg, dalen X.6
Bloomfield, plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Blue Anchor, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.1, XXII.4
Blue Cottages, plwyf Llangiwg, dalen II.11
Boar's Head PH, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.3
Bob's Cave, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.8
Bogel-egel, plwyf Llangiwg, dalen II.16
Bolgoed, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.15
Bolgoed Quarries, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.15
Bolgoed-ganol, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.15
Bolgoed-isaf, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.15
Bolgoed-uchaf, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.15
Bol-lâs, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XVII.9
Bôn-y-maen, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Bôn-y-maen (PH), plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Bôn-y-maen House, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Bovehill, plwyf Cheriton, dalen XXII.5
Bovehill Castle (ruins of), plwyf Cheriton, dalen XXII.5
Brandy Cove, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.6
Brick and terra cotta works, plwyf Llangiwg, dalen VIII.8
Brick Row, plwyf Margam, dalen XXV.8
Brick Works, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Brick Works, plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.1
Brick Works, plwyf Baglan, dalen XXV.5
Brick Works, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Bridge House, plwyf Llangatwg, dalen XV.9
Bridge Inn, plwyf Llangyfelach, dalen XXIV.1
Bridgend House, plwyf Llansamlet, dalen XV.11
Brinney (Brynau), plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Brinselway, plwyf Pennard, dalen XXXII.5
Britannia Works (wagon), plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.1
Brithdir, plwyf Llangatwg, dalen XV.11
Brithdir-bâch, plwyf Llangatwg, dalen XV.11
Briton Ferry, plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
Briton Ferry Dock, plwyf Llansawel, dalen XXIV.4, 8
Briton Ferry Foundry, plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
Briton Ferry House, plwyf Llansawel, dalen XXIV.8
Briton Ferry Works (iron), plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
Broadley, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.14
Broadoak Pit (coal), plwyf Casllwchwr, dalen XIV.9
Broadslade, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.8
Broadway, plwyf Llangennith, dalen XXI.12
Broadway, plwyf Cheriton, dalen XXII.5
Broadway, plwyf Pennard, dalen XXXII.5
Brock Hole, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Brockyard Cottages, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Brombil, plwyf Margam, dalen XXXIII.2
Bronbil Colliery, plwyf Margam, dalen XXXIII.3
Bron-dêg, plwyf Llansawel, dalen XXIV.8
Brook House, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.6
Brook Villas, plwyf Abertawe, dalen XXIII.11
Brookfield, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.13
Brooklands, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Broughton, plwyf Llangennith, dalen XXI.11
Bryn, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.10
Bryn, plwyf Abertawe, dalen XXIII.11
Bryn, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Bryn, plwyf Margam, dalen XXV.8
Bryn Colliery, plwyf Margam, dalen XXV.8
Bryn Cottage, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.10
Bryn Cottage, plwyf Penmaen, dalen XXXI.4
Bryn Llyn-winddwr, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.7
Bryn Mill (disused), plwyf Abertawe, dalen XXIII.12
Bryn-afal, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.13
Bryn-allwyn, plwyf Margam, dalen XXV.16
Bryn-aman, plwyf Llangiwg, dalen II.3
Brynau, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.10
Brynau-duon, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.15
Bryn-awel, plwyf Llangatwg, dalen X.9
Bryn-awel House, plwyf Llansamlet, dalen XV.15
Bryn-bâch, plwyf Glyncorrwg, dalen X.6
Bryn-bâch, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.15
Bryn-bâch Common, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.15
Bryn-briallu, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Bryn-brodorion, plwyf Llangyfelach, dalen XV.5
Bryn-brŷch, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.16
Bryn-ceffylau, plwyf Llangatwg, dalen IV.14
Bryn-ceiliogod, plwyf Llangatwg, dalen IV.14
Bryn-celyn, plwyf Llangiwg, dalen VIII.12
Bryn-chwŷth, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.6
Bryn-chwyth, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.2
Bryn-côch, plwyf Llangatwg, dalen XV.8
Bryn-côch Farm, plwyf Llangatwg, dalen XV.4
Bryn-cwm-llynfell, plwyf Llangiwg, dalen II.8
Bryn-Dafydd-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.11
Bryn-Dafydd-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.11
Bryn-derwen, plwyf Llangatwg, dalen XV.12
Bryn-du, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.7
Bryn-du, plwyf Llangiwg, dalen II.8
Bryn-du, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.11
Bryn-du Colliery, plwyf Margam, dalen XXXIV.9
Bryn-du House, plwyf Margam, dalen XXXIII.16
Bryn-du Slip (coal), plwyf Margam, dalen XXXIII.16
Bryn-du-fawr, plwyf Margam, dalen XXXIII.16
Bryn-du-isaf, plwyf Margam, dalen XXXIII.16
Bryn-dulais, plwyf Llangatwg, dalen III.15
Bryn-dûr, plwyf Llangatwg, dalen IX.6
Bryn-du-uchaf, plwyf Margam, dalen XXXIII.12
Bryn-eithin, plwyf Llangatwg, dalen XV.12
Brynfield, plwyf Reynoldston, dalen XXII.14
Brynfield, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.7
Bryn-gelli House, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Bryn-glâs, plwyf Llangatwg, dalen XV.8
Bryn-golewr, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.3
Bryn-gwâs, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.8
Bryn-gwin, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.10
Bryn-gwyn-bâch, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.11
Bryn-gyrnos, plwyf Margam, dalen XXV.11
Bryn-gyrnos Colliery, plwyf Margam, dalen XXV.11
Bryn-haul, plwyf Llangiwg, dalen II.12
Bryn-heulog, plwyf Llangiwg, dalen VIII.11
Bryn-hîr, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.1
Bryn-hyfryd, plwyf Castell-nedd, dalen XV.13
Bryn-hyfryd, plwyf Llangyfelach, dalen XXIV.1
Bryn-hyfryd, plwyf Aberafan, dalen XXV.13
Bryn-hyfryd, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Bryn-hyfryd Cottages, plwyf Castell-nedd, dalen XV.13
Bryn-hyfryd House, plwyf Llansawel, dalen XXV.1
Bryn-llanerch, plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Bryn-llechau, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.7
Bryn-llefrith, plwyf Llangiwg, dalen II.8
Bryn-llefydd, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.5
Bryn-lliw, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.2
Bryn-llwyd, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.4
Bryn-llydan, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.2
Bryn-maen, plwyf Llangiwg, dalen III.9
Bryn-maen, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Bryn-mawr, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.4
Bryn-mawr, plwyf Llangyfelach, dalen II.14
Bryn-mawr Colliery, plwyf Casllwchwr, dalen XXIII.2
Bryn-melyn, plwyf Llangiwg, dalen II.12
Brynmill Bridge, plwyf Abertawe, dalen XXIII.12
Bryn-moel, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.10
Bryn-Morgan, plwyf Llangiwg, dalen III.9
Bryn-Morgan Colliery, plwyf Llangiwg, dalen III.9
Bryn-nant, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.2
Bryn-newydd, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.10
Bryn-newydd, plwyf Abertawe, dalen XXIII.11
Bryn-rhôs, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.11
Bryn-rhôs Cottage, plwyf Llangatwg, dalen XV.2
Bryn-sil, plwyf Penrhys, dalen XXXI.6
Bryn-tawe, plwyf Abertawe, dalen XXIV.6
Bryn-têg, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.6
Bryn-têg, plwyf Llangatwg, dalen IX.4
Bryn-tirion, plwyf Llangatwg, dalen XV.5
Bryn-troed-y-garn, plwyf Margam, dalen XXV.8
Bryn-tywod, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.8
Bryn-whilach, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.8
Bryn-whilach Pit (coal), plwyf Llangyfelach, dalen XIV.8
Bryn-whilach-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.8
Bryn-wydd, plwyf Llangatwg, dalen IV.13
Bryn-y-bêdd, plwyf Llangatwg, dalen III.16
Bryn-y-carnau, plwyf Cilybebyll, dalen IX.5
Bryn-y-coed House, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Bryn-y-cyffion, plwyf Llangyfelach, dalen VII.4
Bryn-y-garn, plwyf Llangatwg, dalen III.16
Bryn-y-garn, plwyf Margam, dalen XXXIII.11
Bryn-y-groes, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Bryn-y-gwion-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.15
Bryn-y-moor, plwyf Llangennith, dalen XXI.11
Bryn-y-mor, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Bryn-yr-arad, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.6
Bryn-ysgallog, plwyf Cilybebyll, dalen IX.5
Buan-llwyd, plwyf Llangyfelach, dalen XV.6
Buarth-dedwydd, plwyf Llangatwg, dalen III.15
Buildings, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Bullen's Well, plwyf Llangennith, dalen XXI.11
Burgess Green, plwyf Aberafan, dalen XXV.13
Burrows Cottage, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
Burrows Tin Plate Works, plwyf Aberafan, dalen XXV.13
Burry, plwyf Knelston, dalen XXII.13
Burry, plwyf Llangennith, dalen XXII.13
Burry Head, plwyf Llangennith, dalen XXII.13
Burry Holms, plwyf Llangennith, dalen XXI.10
Burryalley, plwyf Llangennith, dalen XXII.13
Burrygreen, plwyf Llangennith, dalen XXII.9
Bush Inn, plwyf Llangyfelach, dalen XV.10
Bush Inn, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Bush Mill (corn), plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.13
Butter Slade, plwyf Rhosili, dalen XXX.7
Bwlch, plwyf Baglan, dalen XXV.5
Bwlch y Ffos, plwyf Glyncorrwg, dalen X.14
Bwlch-y-bryn-du, plwyf Llangiwg, dalen II.8
Bwlch-y-gwynt, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Bwlch-y-mynydd, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.9
Bwllch-y-gwynt, plwyf Margam, dalen XXV.3
Bwllfa, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Bwllfa-isaf, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.5
Bwrlac, plwyf Margam, dalen XXXIII.15
Byr-nant, plwyf Llangatwg, dalen IX.2
Bysouth, plwyf Penrhys, dalen XXXI.6

Yn ôl i'r brig

------

C-Ch

Caban Isaac, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Cadizhall, plwyf Llangennith, dalen XXII.13
Cadle, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Cadle Common, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Cadle-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.12
Cadle-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.12
Cadle-isaf, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.12
Cadoxton Cottage, plwyf Llangatwg, dalen XV.9
Cadoxton Place, plwyf Llangatwg, dalen XV.9
Cadoxton-juxta-Neath, plwyf Llangatwg, dalen XV.9
Cae Mansel, plwyf Casllwchwr, dalen XXIII.2
Cae Pant-y-dugoed, plwyf Llangyfelach, dalen XV.3
Cae'r Mynydd, plwyf Margam, dalen XXV.8
Cae'r-bont, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.15
Cae'r-bont, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.15
Cae'r-cynydd, plwyf Abertawe, dalen XXIII.3
Cae'r-cynydd Colliery, plwyf Abertawe, dalen XXIII.3
Cae'r-cynydd-fawr, plwyf Abertawe, dalen XXIII.3
Cae'r-eithin, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Cae'r-hendy, plwyf Margam, dalen XXV.10
Caeau-gleision, plwyf Margam, dalen XXXIII.15
Cae-bailey, plwyf Abertawe, dalen XXIV.5
Cae-bricks, plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.1
Cae-cam Colliery, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.9
Cae-Cenwyn, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.7
Cae-cobyn Hill, plwyf Llansamlet, dalen XV.15
Cae-dar-dyle, plwyf Abertawe, dalen XXIII.11
Cae-deg-erw, plwyf Llangatwg, dalen III.16
Cae-garn, plwyf Baglan, dalen XXV.6
Cae-garn, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Cae-garw, plwyf Margam, dalen XXXIII.16
Cae-glâs, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.2
Cae-glâs, plwyf Llangiwg, dalen II.8
Cae-hir Cottages, plwyf Aberafan, dalen XXV.13
Cae-llwyn, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.11
Cae-maes-y-bar, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Cae-main, plwyf Llangyfelach, dalen VII.4
Cae-melyn, plwyf Llangyfelach, dalen VII.4
Cae-Morgan, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.11
Cae-newydd, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.15
Cae-newydd, plwyf Llangiwg, dalen II.7
Cae-newydd, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.9
Cae-padell, plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
Cae-Rhys-ddu, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.13
Caesar's Hole, plwyf Pennard, dalen XXXII.5
Cae-wern, plwyf Llangatwg, dalen XV.9
Cae-yr-hendy, plwyf Llangatwg, dalen XV.15
Calfaria Chapel (Baptist), plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Callencroft, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Cambrian Factory, plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.5
Cambrian Institution (deaf & dumb), plwyf Abertawe, dalen XXIV.5
Camp, plwyf Penmaen, dalen XXXI.4
Camp, plwyf Pennard, dalen XXXII.5
Canal, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.6
Canisland Wood, plwyf Pennard, dalen XXIII.13
Cape Cottage, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.15
Capel Bryn Sion (CM), plwyf Margam, dalen XXV.11
Capel Calfaria (Welsh Baptist), plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
Capel Trisant (remains of), plwyf Margam, dalen XXXIV.9
Capel y Gwrhyd, plwyf Llangiwg, dalen II.16
Careg Bica, plwyf Margam, dalen XXV.12
Careg-lwyd, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Careg-pen-twŷn, plwyf Llangiwg, dalen III.13
Careg-y-fulfaen, plwyf Llangiwg, dalen II.7
Carey's Wood, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.13
Carmel Chapel (Calvinistic Methodist), plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Carmel Chapel (Independent), plwyf Margam, dalen XXV.7
Carn Bryn Llydan, plwyf Glyncorrwg, dalen X.14
Carn Bryn-du, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.7
Carn Caca, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.4
Carn Ifan-Pica, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.2
Carn y Wiwer, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.7
Carn-llecharth, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.2
Cartersford Bridge, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.9
Cartersford Higher, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.9
Cartersford Lower, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.9
Castell-cadarn, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XXV.4
Castell-du, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.14
Castell-fforch-nant, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.10
Castell-moel, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Castle Hotel, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.4
Castleton Terrace, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Caswell Bay, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.6
Caswell Bay, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.6
Caswell Cottage, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.6
Caswellbay Hotel, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.6
Catchpool, plwyf Llanmadog, dalen XXI.8
Cathelyd Pit (coal), plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Cathelyd-ganol, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Cathelyd-uchaf, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.10
Cathole Rock, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXII.16
Cattle Market, plwyf Aberafan, dalen XXV.13
Cefn Crugwyllt, plwyf Margam, dalen XXXIII.3
Cefn Farm, plwyf Llangatwg, dalen XV.15
Cefn Gethin, plwyf Margam, dalen XXV.12
Cefn Stylle, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.13
Cefn y Bryn, plwyf Penmaen, dalen XXXI.3, 4
Cefn yr Argoed, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XXV.4
Cefn yr Henwaun, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.2
Cefn-arda, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.6
Cefn-arda-isaf, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.6
Cefn-arda-uchaf, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.6
Cefn-betingau, plwyf Llangyfelach, dalen XV.1
Cefn-bychan, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Cefn-bychan Colliery, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Cefn-cadle, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.12
Cefn-celfi, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.16
Cefn-coed Farm, plwyf Llansawel, dalen XXV.1
Cefn-coed Farm, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XXV.1
Cefn-coed-uchaf, plwyf Llansawel, dalen XXV.1
Cefn-coed-uchaf, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XXV.1
Cefn-colli, plwyf Margam, dalen XXXIII.12
Cefn-crynallt, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.13
Cefn-cwrt, plwyf Llansawel, dalen XXV.1
Cefndon, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Cefndon Cottages, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Cefndon Row, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Cefn-draw, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.5
Cefn-eithin, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Cefn-eithrim-uchaf, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Cefn-felindre, plwyf Llangyfelach, dalen XV.1
Cefn-fforest-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.4
Cefn-fforest-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.8
Cefn-golau, plwyf Casllwchwr, dalen XXIII.1
Cefn-golau Colliery, plwyf Casllwchwr, dalen XXIII.2
Cefn-golau Farm, plwyf Casllwchwr, dalen XXIII.1
Cefn-gorwydd, plwyf Casllwchwr, dalen XXIII.2
Cefn-gorwydd-fawr, plwyf Casllwchwr, dalen XXIII.2
Cefn-Gwrhyd, plwyf Llangiwg, dalen II.16
Cefn-Gyfelach, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.12
Cefn-hengoed, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Cefn-isaf, plwyf Llangatwg, dalen X.2
Cefn-ithrim-isaf, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Cefn-llan-isaf, plwyf Llangiwg, dalen VIII.11
Cefn-llan-uchaf, plwyf Llangiwg, dalen VIII.7
Cefn-mawr, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XVII.5
Cefn-myddfai, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Cefn-parc, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Cefn-parc-uchaf, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Cefn-Saeson-fâch, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.14
Cefn-Saeson-fawr, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.14
Cefn-uchaf, plwyf Llangatwg, dalen X.3
Cefn-y-bryn, plwyf Penmaen, dalen XXXI.4
Cefn-y-coed, plwyf Abertawe, dalen XXIII.3
Cefn-y-coed-bâch, plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
Cefn-y-coed-mawr, plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
Cefn-y-don, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.9
Cefn-y-don-fâch, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.9
Cefn-y-fan, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.13
Cefn-y-garth, plwyf Llansamlet, dalen XV.7
Cefn-y-garth Cottage, plwyf Llansamlet, dalen XV.3
Cefn-y-garth Farm, plwyf Llansamlet, dalen XV.3
Cefn-y-gelli, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.3
Cefn-y-gelli, plwyf Llangatwg, dalen IX.12
Cefn-y-maes, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Cefn-yr-esgryn, plwyf Llangatwg, dalen XV.15
Cellar, plwyf Glyncorrwg, dalen X.10
Cemetery, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.9
Cenfaes, plwyf Llangatwg, dalen XV.5
Cenfaes-fâch, plwyf Llangatwg, dalen XV.1
Cerig-llwydion, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.11
Cerig-man, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.8
Ceubalfa, plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Ceunant, plwyf Llangyfelach, dalen VII.4
Chapel (Bible Christian), plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.1
Chapel (Independent), plwyf Abertawe, dalen XXIII.12
Charles Pit Colliery, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Chemical Works, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Chemical works (disused), plwyf Casllwchwr, dalen XIV.14
Cheriton, plwyf Cheriton, dalen XXI.8
Christ Church, plwyf Abertawe, dalen XXIV.9
Christadelphian Synagogue, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Church, plwyf Margam, dalen XXV.14
Church, plwyf Baglan, dalen XXV.9
Church (chapel of ease), plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Church (remains of), plwyf Penmaen, dalen XXXI.4
Church (remains of), plwyf Pennard, dalen XXXI.4
Church Green, plwyf Penmaen, dalen XXXI.4
Church Parks, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Chwâr, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Chwar Clydach, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Chwar House, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Chwâr Tor-y-mynydd, plwyf Baglan, dalen XXV.5
Chwarelau Blaen-corwg, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.3
Cil-brân Farm, plwyf Llansamlet, dalen XV.7
Cil-carn, plwyf Margam, dalen XXV.7
Cilfach-yr-haidd, plwyf Llangiwg, dalen III.13
Cîl-faen, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Cilfriw, plwyf Llangatwg, dalen XV.2
Cil-fwnwr, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.12
Cil-hendre-fâch, plwyf Llangatwg, dalen VIII.16
Cil-hendre-fawr, plwyf Llangatwg, dalen VIII.16
Cil-hendre-ganol, plwyf Llangatwg, dalen VIII.16
Cil-Ifor, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.10
Cillibion, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.11
Cilmaen-gwyn-isaf, plwyf Llangiwg, dalen VIII.8
Cilmaen-gwyn-uchaf, plwyf Llangiwg, dalen VIII.4
Cil-onen, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.8
Cil-onen-fâch, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.5
Cil-y-bebyll, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.12
Cil-y-bebyll-fechan, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.8
Cil-y-gofid, plwyf Margam, dalen XXV.11
Cil-y-llyn, plwyf Llangatwg, dalen IV.14
Cil-y-pentan, plwyf Llangiwg, dalen II.11
Cil-yr-ystarn, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.15
Cil-yr-ystarn Colliery, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.15
Clase House, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Clasemont, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Clay Mill, plwyf Llangyfelach, dalen XV.3
Cleity Cwm-y-pant, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.12
Clement's Row, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Clordir, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.3
Clun-y-cymmer, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XVII.13
Clydach, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Clydach Bridge, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Clydach Factory (woollen), plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Clyn-du, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Clyn-du Level Colliery, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Clyn-dyle, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.12
Clyne Castle, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Clyne Colliery, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.3
Clyne Colliery, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.11
Clyne Common, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Clyne Cottages, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.3
Clyne Farm, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.3
Clyne Farm, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Clyne Villas, plwyf Abertawe, dalen XXIII.11
Clyne Wood, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.11
Clyn-llwyderw, plwyf Glyncorrwg, dalen X.6
Clyn-y-bont, plwyf Glyncorrwg, dalen X.6
Cnap Llwyd, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Cnap-côch, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.1
Coal House, plwyf Llangyfelach, dalen I.16
Coalbrook, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.6
Coalbrook, plwyf Margam, dalen XXXIII.16
Coastguard Station, plwyf Oxwich, dalen XXXI.6
Cockett, plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
Cockett Farm, plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
Cockett Inn, plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
Cockstreet, plwyf Llangennith, dalen XXI.11
Cockwell, plwyf Llangennith, dalen XXI.16
Coed Cae-du, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Coed Cwm-du, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.11
Coed Gawdir, plwyf Llangatwg, dalen XV.6
Coed Ton-mawr, plwyf Margam, dalen XXXIII.8
Coed y Gollen, plwyf Margam, dalen XXXIII.16
Coed y Waun-newydd, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.6
Coed-bâch, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.14
Coed-brydwen, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.10
Coed-bryn-côch, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.9
Coedcae, plwyf Llangatwg, dalen IV.9
Coedcae Clyn-y-bont, plwyf Glyncorrwg, dalen X.6
Coedcae Llwyn-y-ffynnon, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.6
Coedcae Tyle-brŷch, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.3
Coedcae y Derlwyn, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.2
Coed-cae-croes, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.4
Coedcae-isaf, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XVII.14
Coedcae-mawr, plwyf Llangiwg, dalen III.13
Coedcae-mawr, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.3
Coed-du, plwyf Llangatwg, dalen IX.7
Coed-Saeson, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Coed-saeson-fâch, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.2
Coed-saeson-fawr, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.2
Coed-tremig, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.8
Coedwig-Hywel, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.7
Coed-y-ffaldau, plwyf Llangiwg, dalen II.8
Coed-y-Fforest, plwyf Llangatwg, dalen XV.6
Coed-y-glyn, plwyf Llangatwg, dalen IX.10
Coed-y-parc, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.10
Coed-yr-iarll-isaf, plwyf Llangatwg, dalen XXIV.8
Coed-yr-iarll-uchaf, plwyf Llangatwg, dalen XXIV.4
Coed-yr-ysgol, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.10
Coed-y-Saeson, plwyf Llansamlet, dalen XV.11
Coldharbour, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
College, plwyf Llangennith, dalen XXI.11
College Mill (flour), plwyf Llangennith, dalen XXI.15
Colliers' Arms PH, plwyf Glyncorrwg, dalen X.6
Colliers' Arms PH, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.7
Colliers' Row, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Colts Hill, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Commercial Inn, plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Congregational Chapel, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Congregational Chapel, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Congregational Chapel, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Congregational Chapel (English), plwyf Abertawe, dalen XXIV.1
Copper House Foundry, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Copper Pit (coal), plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Copper Row, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Copper Works, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Copperhouse Works (chemical), plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Corlannau, plwyf Aberafan, dalen XXV.10
Corner House, plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Cornerhouse, plwyf Penrhys, dalen XXXI.5
Cornish Row, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Corporation Field, plwyf Castell-nedd, dalen XV.9
Cors-to, plwyf Llangiwg, dalen II.3
Corwg-fechan, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.6
County Gaol, plwyf Abertawe, dalen XXIV.5
Court Herbert, plwyf Llangatwg, dalen XV.12
Courthouse Farm, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.13
Courthouse Wood, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.13
Crach-llwyn, plwyf Llangiwg, dalen VIII.4
Craig Avan, plwyf Margam, dalen XXV.10
Craig Barbara, plwyf Margam, dalen XXV.14
Craig Colliery, plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.1
Craig Cwm Maelwg, plwyf Margam, dalen XXXIII.3
Craig Emroch, plwyf Margam, dalen XXV.11, 15
Craig Ffairty, plwyf Margam, dalen XXV.14
Craig Groes-wen, plwyf Margam, dalen XXXIII.2
Craig Gyfylchau, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.3
Craig House, plwyf Llangatwg, dalen XV.3
Craig Level Colliery, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Craig Llangiwg, plwyf Llangiwg, dalen VIII.12
Craig Merthyr Colliery, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.10
Craig Nêdd, plwyf Llangatwg, dalen IX.16
Craig Trewyddfa, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Craig Ty-isaf, plwyf Baglan, dalen XXV.5
Craig Tyle-cam, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.14
Craig y Crûgwyllt, plwyf Margam, dalen XXXIII.3
Craig y Daren, plwyf Llansawel, dalen XXV.1, 5
Craig y Fan, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.13
Craig y Fforest, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XVII.13
Craig y Fforest, plwyf Margam, dalen XXV.15
Craig Ynys-Arwed, plwyf Llangatwg, dalen IX.15
Craig Ynys-derw, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.11
Craig yr Aber, plwyf Margam, dalen XXXIV.5, 9
Craig-avan, plwyf Margam, dalen XXV.10
Craig-cefn-parc, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Craig-Cil-hendre, plwyf Llangatwg, dalen VIII.15
Craig-felen Farm, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Craig-felen House, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Craig-fforch-lâs, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.9
Craig-gelli-nedd, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.12
Craig-glyn-meirch, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.15
Craig-tre-branos, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.15
Craig-tre-branos Cottage, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.15
Craig-twrch, plwyf Llangiwg, dalen III.9
Craig-y-bieting, plwyf Llangiwg, dalen II.16
Craig-y-bwldan, plwyf Abertawe, dalen XXIII.3
Craig-y-Duke, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.15
Craig-y-gelli, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XVII.14
Craig-ynys-bwllog, plwyf Llangatwg, dalen XV.3
Craig-y-pâl House, plwyf Llangatwg, dalen XV.3
Craig-y-parchell, plwyf Llangatwg, dalen XV.3
Craig-y-pistyll, plwyf Llangiwg, dalen II.16
Craig-yr-allt, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.10
Craig-yr-hooper, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Crickton, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.11
Crofty, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Cross Inn, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Crown Inn, plwyf Llansamlet, dalen XV.11
Crown Works (paint), plwyf Llansamlet, dalen XXIV.6
Crown Works (spelter), plwyf Llansamlet, dalen XXIV.6
Crûg yr Avan, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.16
Crugau, plwyf Llangatwg, dalen IX.12
Crugwyllt-fâch, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
Crugwyllt-fawr, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
Crugwyllt-isaf, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
Crwca, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Crwca-bâch, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Crymlyn Bog, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Crymlyn Burrows, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.6
Crymlyn Cottage, plwyf Llansamlet, dalen XV.15
Crymlyn Drift Pit (coal), plwyf Llansamlet, dalen XV.15
Crymlyn Farm, plwyf Llansamlet, dalen XV.15
Crymlyn Quarry, plwyf Llansamlet, dalen XV.15
Crymlyn Villas, plwyf Llansamlet, dalen XV.11
Crynallt, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.13
Crynant, plwyf Llangatwg, dalen IX.11
Crythan Farm, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XXV.1
Cuckoo Mill (in ruins), plwyf Llangyfelach, dalen XIV.8
Cwm, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Cwm, plwyf Margam, dalen XXV.3
Cwm, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
Cwm Aman, plwyf Llangiwg, dalen II.2
Cwm Cathan, plwyf Llangyfelach, dalen I.16
Cwm Clydach, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.10
Cwm Clydach, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.6
Cwm Clydach Station, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Cwm Cregen, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.9
Cwm Dulais, plwyf Llangyfelach, dalen VII.12
Cwm Dulais, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.15
Cwm Farm, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Cwm Farm, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Cwm Farm, plwyf Abertawe, dalen XXIII.11
Cwm Farteg, plwyf Margam, dalen XXV.12
Cwm Garnant, plwyf Llangiwg, dalen II.6
Cwm Gelltfaen, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.5
Cwm Gerdinen, plwyf Margam, dalen XXV.15
Cwm Gwrâch, plwyf Llanilltud Nedd, dalen X.5, 6
Cwm Gwynfy, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.11
Cwm Ifan-bâch, plwyf Margam, dalen XXV.7
Cwm Ivy, plwyf Llanmadog, dalen XXI.8
Cwm Level, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Cwm Level Colliery, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Cwm Lladdfa, plwyf Margam, dalen XXV.15
Cwm Nant-y-boda, plwyf Margam, dalen XXV.11
Cwm Nant-y-fedw, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XVII.14
Cwm Nant-y-glo, plwyf Margam, dalen XXV.16
Cwm Nant-y-glo-fâch, plwyf Margam, dalen XXV.16
Cwm Pelena, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.15
Cwm Rhŷs, plwyf Margam, dalen XXV.15
Cwm Rhyd-y-gau, plwyf Glyncorrwg, dalen X.6
Cwm Ton-hîr, plwyf Margam, dalen XXV.8
Cwm Trole, plwyf Casllwchwr, dalen XXIII.2
Cwm Wern-deri, plwyf Margam, dalen XXV.15
Cwm y Garn, plwyf Margam, dalen XXV.15
Cwm y Geifr, plwyf Margam, dalen XXXIII.2
Cwm yr Argoed, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XXV.4
Cwm Ysgïach, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Cwm Ysguthan, plwyf Abertawe, dalen XXIV.6
Cwm-aman Farm, plwyf Llangiwg, dalen II.3
Cwm-avan, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Cwm-avan Works, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Cwm-bâch, plwyf Llangatwg, dalen XV.5
Cwm-bâch, plwyf Llangiwg, dalen II.11
Cwm-bâch, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Cwm-bâch, plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
Cwm-bâch, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Cwm-bâch Colliery, plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
Cwm-bath, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Cwm-bryn, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.7
Cwm-bwrla, plwyf Abertawe, dalen XXIV.1
Cwm-bwrla Colliery, plwyf Abertawe, dalen XXIV.1
Cwm-bychan, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Cwm-byr, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Cwm-cas, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.6
Cwm-câs, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.7
Cwm-cilau-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.9
Cwm-cilau-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.9
Cwm-clais, plwyf Baglan, dalen XXV.10
Cwm-clŷd, plwyf Llangiwg, dalen VIII.7
Cwm-clyd, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Cwm-Clydach Colliery, plwyf Llanilltud Nedd, dalen X.13
Cwm-Clydach Factory (woollen), plwyf Llangyfelach, dalen VIII.6
Cwm-cyrnach Farm, plwyf Llansamlet, dalen XV.7
Cwm-cyrnach-uchaf, plwyf Llangatwg, dalen XV.3
Cwm-dial, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Cwm-donkin Park, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Cwm-du, plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
Cwm-du, plwyf Llangiwg, dalen VIII.11
Cwm-du, plwyf Llangiwg, dalen VIII.8
Cwm-dŵr, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Cwm-dyrysïen, plwyf Llangiwg, dalen II.6
Cwm-felin Works (tin plate), plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.1
Cwm-felin-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen XV.6
Cwm-felin-works, plwyf Abertawe, dalen XXIV.1
Cwm-gelli House, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Cwm-gelli Quarry, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Cwm-gwineu, plwyf Margam, dalen XXV.15
Cwm-gwyn, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Cwm-Ianto, plwyf Margam, dalen XXV.7
Cwm-llwyd, plwyf Abertawe, dalen XXIII.3
Cwm-llynfell, plwyf Llangiwg, dalen II.8
Cwm-Maelwg, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
Cwm-mawr, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Cwm-mawr Level, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Cwm-mawr-isaf, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.2
Cwm-mawr-uchaf, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.2
Cwm-nant, plwyf Llangiwg, dalen II.12
Cwm-nant Hopkin, plwyf Llangiwg, dalen II.15
Cwm-nant-du Collieries, plwyf Llangiwg, dalen VIII.8
Cwm-nant-hir, plwyf Llangiwg, dalen II.7
Cwm-nant-isaf, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.5
Cwm-nant-Lleucu, plwyf Llangiwg, dalen VIII.4
Cwm-nant-llwyd, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.12
Cwm-nant-uchaf, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.5
Cwm-nant-yr-allwys, plwyf Llansawel, dalen XXV.1
Cwm-nant-Ystafell, plwyf Llangiwg, dalen II.15
Cwm-newydd, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Cwm-Nicholas Farm, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Cwm-pandy, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.13
Cwm-rhyd-y-cwrw, plwyf Llangyfelach, dalen XV.5
Cwm-tawe-canol, plwyf Llangiwg, dalen IX.1
Cwm-tawe-isaf, plwyf Llangiwg, dalen IX.5
Cwm-tawe-uchaf, plwyf Llangiwg, dalen IX.1
Cwm-têg, plwyf Llangiwg, dalen II.3
Cwm-trisant, plwyf Margam, dalen XXXIII.12
Cwm-twrch, plwyf Llangiwg, dalen III.9
Cwm-y-bont, plwyf Margam, dalen XXV.10
Cwm-y-gors, plwyf Llangiwg, dalen II.15
Cwm-y-llêch, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.15
Cwm-yr-heol, plwyf Llangiwg, dalen VIII.3
Cwrt-bychan, plwyf Margam, dalen XXXIII.11
Cwrt-mawr, plwyf Llangyfelach, dalen VII.15
Cwrt-y-barons, plwyf Llangiwg, dalen II.15
Cwrt-y-bettws, plwyf Llangatwg, dalen XV.16
Cwrt-y-carnau, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.5
Cwrt-y-clafdy, plwyf Llangatwg, dalen XV.12
Cwrt-y-defaid, plwyf Margam, dalen XXXIII.11
Cwtch, plwyf Llangiwg, dalen II.12
Cyd-goed, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.10
Cyd-goed Cottages, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.6
Cyd-goed Quarry, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.10
Cymla-bâch, plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
Cymmer, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.13
Cymmer, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XVII.13
Cymmle Common, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.13
Cymmle Farm, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.13
Cymmle Park, plwyf Castell-nedd, dalen XV.13
Cynghordy, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Cynghordy-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13

Yn ôl i'r brig

------

D-Dd

Dan-y-coed, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Dan-y-graig, plwyf Abertawe, dalen XXIV.6
Dan-y-graig, plwyf Margam, dalen XXXIII.12
Dan-y-graig, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.15
Dan-y-graig Chapel (Independent), plwyf Abertawe, dalen XXIV.6
Dan-y-graig Drift Colliery, plwyf Abertawe, dalen XXIV.6
Dan-y-graig-fawr, plwyf Abertawe, dalen XXIV.6
Dan-y-lan, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.1
Dan-y-lan Farm, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.10
Dan-y-rhiw, plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
Dan-y-tŵyn, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.10
Daren Colliery, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.9
Daren House, plwyf Llangatwg, dalen XV.12
Daren Wood, plwyf Llangatwg, dalen XV.12
Daren y Bwtfa, plwyf Baglan, dalen XXIV.8
Daren-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.5
Daren-ferth, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.9
Daren-uchaf, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XVII.13
Daren-wen, plwyf Llansawel, dalen XXV.5
David's Row, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Dderwen Fawr, plwyf Abertawe, dalen XXIII.11
Dderwen-fawr, plwyf Llangatwg, dalen XV.2
Ddol, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.6
Deep Slade, plwyf Pennard, dalen XXXII.5
Delvid, plwyf Llangennith, dalen XXI.11
Deri-isaf, plwyf Llangiwg, dalen II.12
Deri-uchaf, plwyf Llangiwg, dalen II.12
Derw-fâch, plwyf Llangatwg, dalen X.5
Derwlwyn-bâch, plwyf Llangatwg, dalen IV.14
Derwlwyn-mawr, plwyf Llangatwg, dalen X.2
Dillwyn Arms (PH), plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Dinas Cottage, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.10
Dorglwyd, plwyf Llangyfelach, dalen XV.1
Down, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Dre-hîr, plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
Droscol, plwyf Llangatwg, dalen IX.6
Druids Lodge, plwyf Llangennith, dalen XXI.16
Drumau Farm, plwyf Llansamlet, dalen XV.7
Drumau House, plwyf Llangatwg, dalen XV.11
Drumau House, plwyf Llansamlet, dalen XV.7
Drumau-fach, plwyf Llangatwg, dalen XV.11
Duke's Arms (PH), plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Dulais House, plwyf Llangatwg, dalen XV.6
Dulais-fach, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.6
Dulas Colliery, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Dumbarton Villa, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Dunraven Adare Colliery, plwyf Glyncorrwg, dalen X.6
Dunraven Arms PH, plwyf Glyncorrwg, dalen X.6
Dunvant, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.6
Dunvant Colliery (disused), plwyf Abertawe, dalen XXIII.6
Dyffryn, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.10
Dyffryn, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.10
Dyffryn Ffrwd-wyllt, plwyf Margam, dalen XXV.11
Dyffryn House, plwyf Llangatwg, dalen XV.8
Dyffryn Mill (corn), plwyf Margam, dalen XXV.14
Dyffryn Works (tin plate), plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Dyffryn-aur, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Dyffryn-isaf, plwyf Margam, dalen XXV.14
Dyffryn-uchaf, plwyf Margam, dalen XXV.14
Dyrysiog, plwyf Margam, dalen XXV.8
Dysgwylfa, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Dysgwylfa-fawr, plwyf Aberafan, dalen XXV.9

Yn ôl i'r brig

------

E

Eagle Inn, plwyf Margam, dalen XXV.14
Eaglesbush, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.13
Eaglesbush Cottage, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.13
Eaglesbush Foundry, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.13
Earlswood House, plwyf Llangatwg, dalen XXIV.4
East Cathan, plwyf Llanddewi, dalen XXI.16
East Lodge, plwyf Margam, dalen XXXIII.12
East Pilton, plwyf Penrhys (ar wahân), dalen XXX.8
Easternslade, plwyf Oxwich, dalen XXXI.10
Easthills, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXII.12
Eastmoor Park, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Eaton Town, plwyf Llangyfelach, dalen XXIV.1
Ebenezer Chapel (Baptist), plwyf Aberafan, dalen XXV.13
Ebenezer Chapel (CM), plwyf Llanrhidian, dalen XXII.10
Efail y Garn, plwyf Llangyfelach, dalen I.15
Efail-wen, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.11
Eglwys-nunydd, plwyf Margam, dalen XXXIII.11
Eithrim, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.15
Elba Works (steel, disused), plwyf Casllwchwr, dalen XIV.14
Ellensgreen, plwyf Llangennith, dalen XXI.11
Elm Cottage, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Emily Pit (coal), plwyf Llansamlet, dalen XV.11
Engine Row, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Erw'r-saethau, plwyf Llangatwg, dalen XV.1
Erw-Coed, plwyf Llangatwg, dalen IX.15
Erw-fawr, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.5
Esgryn Colliery, plwyf Llansawel, dalen XXV.1
Essex Villa, plwyf Abertawe, dalen XXIV.5
Express Tin Works, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.10

Yn ôl i'r brig

------

F

Fabian's Bay, plwyf Abertawe, dalen XXIV.5
Faerdre, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Faerdre House, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Faerdre Inn, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Fagwyr, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Fagwyr-ganol, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Fagwyr-isaf, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Fagwyr-uchaf, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Fair Wood, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.5
Fairwood Common, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.10
Fairwood Common, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.9
Fairwood Common, plwyf Pennard, dalen XXIII.9
Fairwood Corner, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.9
Fairwood Cot, plwyf Pennard, dalen XXIII.13
Fairwood Cottage, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.5
Fairwood Lodge, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.10
Fairyhill, plwyf Reynoldston, dalen XXII.13
Fairyland, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.9
Farmers' Arms (PH), plwyf Llangynwyd Higher, dalen XVII.13
Farteg Hill, plwyf Cilybebyll, dalen IX.2
Farteg-fâch, plwyf Margam, dalen XXV.12
Farteg-fâch, plwyf Cilybebyll, dalen III.14
Farteg-isaf, plwyf Cilybebyll, dalen IX.2
Farteg-uchaf, plwyf Cilybebyll, dalen III.14
Fawler Pit (coal), plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Felin Newydd, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Felindre, plwyf Aberafan, dalen XXV.14
Felindre, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Felindre Bridge, plwyf Aberafan, dalen XXV.14
Felindre Colliery, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.9
Felin-fâch, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.13
Felin-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.15
Felin-fâch, plwyf Margam, dalen XXV.11
Felin-frân, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Felin-wen (flour), plwyf Llangyfelach, dalen XV.1
Fernel, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.14
Fernel-isaf, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.13
Fernel-newydd, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.14
Fernel-uchaf, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.14
Fernhill, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Fernhill, plwyf Rhosili, dalen XXX.4
Fernhill Top, plwyf Rhosili, dalen XXX.3
Finery Slant (coal), plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Flour Mill, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.12
Foel Chwern, plwyf Glyncorrwg, dalen X.11
Foel Mynyddau, plwyf Baglan, dalen XXV.6
Footland, plwyf Pennard, dalen XXXII.1
Forest Hall, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Fountain Hall, plwyf Llangiwg, dalen IX.1
Fox Hole, plwyf Pennard, dalen XXXII.5
Frederick Place, plwyf Llansamlet, dalen XV.15
Freedown, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.10
Frog Lane, plwyf Llanmadog, dalen XXI.8
Frogmoor, plwyf Reynoldston, dalen XXII.13
Furzehill, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXII.16
Furzeland, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXII.16
Furzeland Garden, plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Furzemill Pond, plwyf Margam, dalen XXXIII.11

Yn ôl i'r brig

------

Ff

Ffald Blaen-avan, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.15
Ffald Pyllau-derwydd, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.3
Ffald y Garn, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.10
Ffald-y-dre, plwyf Llanilltud Nedd, dalen X.13
Ffald-y-dre Wood, plwyf Llanilltud Nedd, dalen X.13
Fferm-fâch, plwyf Margam, dalen XXXIII.15
Fforch-Dwm, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.12
Fforch-Dwm-draw, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.16
Fforch-egel, plwyf Llangiwg, dalen II.16
Fforch-goch, plwyf Glyncorrwg, dalen X.10
Fforch-lâs, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.9
Fforch-lâs-fâch, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XVII.9
Fforch-y-garn, plwyf Glyncorrwg, dalen X.11
Fforest, plwyf Llangatwg, dalen X.3
Fforest Farm, plwyf Llangatwg, dalen XV.6
Fforest-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Fforest-fâch Farm, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Fforest-gôch, plwyf Cilybebyll, dalen XV.4
Fforest-newydd, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.4
Ffôs-yr-efail, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.10
Ffrŵd Vale, plwyf Llangatwg, dalen XV.9
Ffrwd-wyllt Cottages, plwyf Margam, dalen XXXIII.2
Ffynnon Bettws, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.9
Ffynnon Crosshill, plwyf Margam, dalen XXXIII.11
Ffynnon Crosshill, plwyf Margam, dalen XXXIII.11
Ffynnon Pen-Charles, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Ffynnon Rhyd-y-gwin, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.10
Ffynnon y Dafarn, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XXV.4
Ffynnon-fedu, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Ffynnon-Iago-fâch, plwyf Margam, dalen XXXIV.9
Ffynnon-Iago-fawr, plwyf Margam, dalen XXXIV.9
Ffynnon-Illtyd, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.15
Ffynnon-lâs, plwyf Margam, dalen XXV.14
Ffynnon-llefrith, plwyf Llangyfelach, dalen VII.12
Ffynnon-lwyd, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Ffynnon-pen-y-mynydd, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Ffynnon-Sant, plwyf Llangyfelach, dalen VII.12
Ffynnon-wen, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.11
Ffynonau, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8

Yn ôl i'r brig

------

G

Gallt-Iago, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.14
Gallt-y-cwm, plwyf Margam, dalen XXV.11
Galvanized Tin Plate Works, plwyf Baglan, dalen XXIV.8
Ganderstreet, plwyf Oxwich, dalen XXXI.10
Gardner's Cottage, plwyf Llansamlet, dalen XV.11
Gareg-fechan, plwyf Margam, dalen XXXIII.11
Gareg-hir, plwyf Llansawel, dalen XXV.1
Gareg-lwyd, plwyf Glyncorrwg, dalen X.14
Gareg-lwyd, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.2
Garn Cwm-mawr, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Garn Swllt, plwyf Llangyfelach, dalen I.16
Garnant, plwyf Llangyfelach, dalen VII.3
Garnant-ganol, plwyf Llangyfelach, dalen VII.3
Garn-lâs, plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Garn-swllt Colliery, plwyf Llangyfelach, dalen I.16
Garth, plwyf Llangiwg, dalen VIII.3
Garth Farm, plwyf Llansamlet, dalen XV.2
Garth Pit (coal), plwyf Llansamlet, dalen XV.6
Garth-eithin, plwyf Llangiwg, dalen VIII.7
Garth-fâch, plwyf Llansamlet, dalen XV.7
Garth-ganol, plwyf Llansamlet, dalen XV.2
Garth-môr, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.13
Gas Works, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.6
Gas Works, plwyf Aberafan, dalen XXV.13
Gas Works, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Gefail-fâch, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.14
Gefail-fâch Mill (corn), plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.14
Gefail-fâch Mill (corn), plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.14
Gelli, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XVII.14
Gelli Mill (corn), plwyf Llangynwyd Higher, dalen XVII.14
Gelliau, plwyf Llangatwg, dalen XV.5
Gelli-ben-uchel, plwyf Llangatwg, dalen IX.7
Gelli-bŵch Farm, plwyf Llangatwg, dalen XXIV.3
Gelli-ceirios, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.12
Gelli-dêg, plwyf Llansamlet, dalen XV.11
Gelli-duchlithe, plwyf Llangatwg, dalen IX.2
Gelli-dywyll, plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Gelli-eithrym, plwyf Casllwchwr, dalen XXIII.2
Gelli-feddan, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.4
Gelli-felgaws, plwyf Llangatwg, dalen XV.4
Gelli-fowy-fâch, plwyf Llangiwg, dalen VIII.8
Gelli-fowy-fawr, plwyf Llangiwg, dalen VIII.8
Gelli-fowy-ganol, plwyf Llangiwg, dalen VIII.8
Gelligaer-fâch, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XXV.2
Gelligaer-fawr, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XXV.1
Gelli-galed, plwyf Llangatwg, dalen IX.6
Gelli-garedig, plwyf Baglan, dalen XXV.9
Gelli-grafog, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.6
Gelli-grafog, plwyf Abertawe, dalen XXIV.6
Gelli-groes, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.8
Gelli-gron, plwyf Llangiwg, dalen VIII.11
Gelli-gron, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Gelli-gron Mill (corn), plwyf Llangyfelach, dalen VIII.7
Gelli-gwm Rock, plwyf Llangyfelach, dalen VII.8, 12
Gelli-gwm-isaf, plwyf Llangyfelach, dalen VII.12
Gelli-gwm-uchaf, plwyf Llangyfelach, dalen VII.12
Gelli-gynore, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.11
Gelli-hîr, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.5
Gelli-hîr Colliery, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.5
Gelli-hîr Wod, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.5
Gelli-hyll, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.7
Gelli-leiog-isaf, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.7
Gelli-leiog-uchaf, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.7
Gelli-Lleucu-fâch, plwyf Llangiwg, dalen VIII.7
Gelli-Lleucu-fawr, plwyf Llangiwg, dalen VIII.3
Gelli-march Farm, plwyf Llangatwg, dalen XV.1
Gelli-oir, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.11
Gelli-on, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Gellionen Unitarian Chapel, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.11
Gelli-onen-ganol, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.15
Gelli-onen-isaf, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.15
Gelli-onen-uchaf, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.15
Gelli-Organ, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.7
Gelli-orllwyn, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Gelli-warog, plwyf Llangiwg, dalen II.16
Gelli-wastad, plwyf Llangyfelach, dalen XV.1
Gelli-wern-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.4
Gelli-wern-ganol, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Gelli-wern-isaf, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.3
George Hotel, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.4
Gerdinen-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen VII.4
Gerdinen-ganol, plwyf Llangyfelach, dalen VII.8
Gerdinen-isaf, plwyf Llangyfelach, dalen VII.8
Giant's Grave, plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
Gibeon Chapel (Congregational), plwyf Margam, dalen XXXIII.2
Gibethill, plwyf Abertawe, dalen XXIV.5
Gilbert's Cliff, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Gilbert's Cliff Villa, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.7
Gilfach, plwyf Llangyfelach, dalen I.16
Gilfach, plwyf Llangatwg, dalen XV.5
Gilfach-fâch, plwyf Llangatwg, dalen XV.5
Gilfach-gôch, plwyf Llangiwg, dalen III.13
Gilwen Colliery, plwyf Llangiwg, dalen III.9
Glais, plwyf Llangatwg, dalen XV.3
Glais, plwyf Llansamlet, dalen XV.3
Glais Bridge, plwyf Llangyfelach, dalen XV.3
Glais House, plwyf Llansamlet, dalen XV.3
Glamorgan Works (tinplate), plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.10
Glan-afon, plwyf Margam, dalen XXXIII.2
Glan-brân House, plwyf Llansamlet, dalen XV.7
Glan-brân-fâch, plwyf Llansamlet, dalen XV.7
Glan-corbwll, plwyf Llangiwg, dalen VIII.8
Glan-ddyfryn, plwyf Margam, dalen XXV.14
Glandŵr, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Glan-lliw, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.7
Glan-lliw-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.3
Glan-lliw-uchaf, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.3
Glan-môr, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Glan-morlais, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Glan-morlais Colliery, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Glan-mwrode, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Glan-nant, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.6
Glan-nant Farm, plwyf Castell-nedd, dalen XV.10
Glan-yr-afon, plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Glan-yr-afon, plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Glan-yr-afon-isaf, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Glan-yr-afon-uchaf, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.12
Glan-y-wern, plwyf Llangatwg, dalen XXIV.3
Glan-y-wern Canal, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Glan-y-wern Colliery (pumping engine), plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Glan-y-wern Farm, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Glebe Farm, plwyf Cheriton, dalen XXI.8
Glyn Castle, plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
Glyn Clydach, plwyf Llangatwg, dalen XV.8
Glyn Neath, plwyf Llangatwg, dalen X.2
Glyn-bedwas, plwyf Llangatwg, dalen IX.11
Glyn-brych, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.3
Glyn-casnod, plwyf Llangyfelach, dalen VII.8
Glyn-cerrig, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Glyn-coch, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.3
Glyn-côch, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.10
Glyn-collen, plwyf Llangyfelach, dalen XV.6
Glyn-collen Quarry, plwyf Llangyfelach, dalen XV.6
Glyn-corse, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Glyn-corwg, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.6
Glyn-corwg Colliery, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.7
Glyn-derwen, plwyf Abertawe, dalen XXIII.11
Glyn-eithinog, plwyf Glyncorrwg, dalen X.7
Glyn-eithrim-uchaf, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.6
Glyn-eithrym-isaf, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.10
Glyn-Gwilym-isaf, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.4
Glyn-Gwilym-uchaf, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.4
Glyn-hîr, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.10
Glyn-leiros, plwyf Llangatwg, dalen XV.9
Glyn-llwchwr, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.14
Glyn-melyn, plwyf Llangatwg, dalen X.2
Glyn-rhedyn, plwyf Llangatwg, dalen III.16
Glyn-rhicos, plwyf Llangatwg, dalen IX.14
Glyn-siling, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.12
Glyn-y-bedd, plwyf Llangatwg, dalen IX.14
Glyn-y-beudy, plwyf Llangiwg, dalen II.3
Glyn-y-fid, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.11
Glyn-y-gors, plwyf Llansamlet, dalen XV.7
Glyn-y-meirch, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.11
Glyn-y-mul, plwyf Llangatwg, dalen XV.2
Gnoll Colliery, plwyf Castell-nedd, dalen XV.13
Gnoll House, plwyf Castell-nedd, dalen XV.9
Gnoll Wood, plwyf Castell-nedd, dalen XV.10
Godre'r-garth, plwyf Llangiwg, dalen VIII.7
Godre'r-graig, plwyf Llangiwg, dalen IX.1
Goetre, plwyf Margam, dalen XXV.14
Goetre Level (coal), plwyf Margam, dalen XXV.14
Goetref, plwyf Llansawel, dalen XXV.1
Goitre-bellaf, plwyf Abertawe, dalen XXIII.6
Goitre-fâch, plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Golden Grove, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.15
Gorchest-y-gwan, plwyf Llangatwg, dalen XV.9
Gors, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.10
Gors-coed, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.7
Gorseinon, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.7
Gorseinon Common, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.11
Gorseinon Station, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.10
Gors-fawr, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.6
Gors-gôch, plwyf Llangiwg, dalen II.7
Gors-lâs, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.15
Gors-lewenau, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.15
Gors-llan, plwyf Llangyfelach, dalen XV.5
Gors-y-garanod, plwyf Llangiwg, dalen III.9
Gors-y-waddan, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.10
Gorwydd Colliery, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.14
Goss Row, plwyf Margam, dalen XXV.8
Gould Farm, plwyf Llangatwg, dalen IX.7
Gower's Load, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.7
Graig, plwyf Llangatwg, dalen XV.5
Graig Colliery, plwyf Llansawel, dalen XXV.1
Graig House, plwyf Llansawel, dalen XXV.1
Graig Level (coal), plwyf Glyncorrwg, dalen X.11
Graig Level Colliery (disused), plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Graig Tyle Du, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.3
Graig y Bedw, plwyf Llangyfelach, dalen VII.12
Graig-arw, plwyf Llangiwg, dalen IX.1
Graig-ddu, plwyf Baglan (ar wahân), dalen XV.15
Graig-ddu, plwyf Llangiwg, dalen II.16
Graig-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen VII.4
Graig-felen, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Graig-isaf, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.4
Graig-lwyd, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XVII.14
Graig-uchaf, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.4
Graig-y-fforest, plwyf Cilybebyll, dalen IX.1
Graig-ynys-nêdd, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.7
Grange Farm, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Grange Pit, plwyf Margam, dalen XXXIII.6
Graves End, plwyf Pennard, dalen XXXII.5
Great Highway, plwyf Pennard, dalen XXXII.1
Great Kittle, plwyf Pennard, dalen XXXII.2
Great Pitton Farm, plwyf Rhosili, dalen XXX.7
Great Tor, plwyf Penmaen, dalen XXXI.8
Great Western Terrace, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Greathills, plwyf Port Einon, dalen XXXI.9
Green Cwm, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXII.16
Greencwm Cottage, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXII.16
Greenfell's Town, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.1
Greenfield, plwyf Baglan, dalen XXV.5
Greenland, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.10
Greenlane, plwyf Pennard, dalen XXXII.1
Greenlanegate, plwyf Pennard, dalen XXXII.1
Groes, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
Groes-erw, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XVII.14
Groes-erw Factory (woollen), plwyf Llangynwyd Higher, dalen XVII.13
Groes-wen, plwyf Margam, dalen XXXIII.2
Groes-wen-bellaf, plwyf Margam, dalen XXXIII.2
Groes-wen-ganol, plwyf Margam, dalen XXXIII.2
Grove Cottage, plwyf Reynoldston, dalen XXII.14
Grovesend, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.6
Grovesend House, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.6
Grovesend Pit (coal), plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.2
Gulver Pit, plwyf Pennard, dalen XXXII.2
Gurnôs, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.14
Guzzle Hole, plwyf Pennard, dalen XXXII.2
Gwal Ty'n-y-cellar, plwyf Margam, dalen XXXIII.15
Gwar-y-caeau, plwyf Margam, dalen XXV.14
Gwaun Blaen-gorwg, plwyf Glyncorrwg, dalen X.15
Gwaun Nant-y-bŵch, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.11
Gwaun Nant-yr-allor, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.6
Gwaun yr Hafod, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.6
Gwaun yr Hesbin, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.2
Gwaun-cae-gurwen, plwyf Llangiwg, dalen II.7, 8
Gwaun-camffrwd, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.11
Gwaun-iarll, plwyf Llangatwg, dalen III.15
Gwaun-leision, plwyf Llangiwg, dalen II.7
Gwaun-Rhŷs, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.11
Gwenlais-fâch, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.3
Gwenlais-fawr, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.3
Gwenlais-isaf, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.3
Gwenlais-uchaf, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.3
Gwern Pistyll, plwyf Baglan, dalen XXIV.8
Gwern Pit Colliery, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Gwern-Fadog, plwyf Llangyfelach, dalen XV.6
Gwernllan, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Gwern-llestr, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Gwern-llwyn, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.11
Gwern-llwyn-chwith, plwyf Llansamlet, dalen XV.11
Gwndwn-Cadi Slant Colliery, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Gwrach-y-llwynau, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.15
Gwrhyd-isaf, plwyf Llangiwg, dalen II.16
Gwrhyd-uchaf, plwyf Llangiwg, dalen II.16
Gwtter-fawr, plwyf Llangiwg, dalen II.3
Gwynfain, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.6
Gwynspark Pit, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
Gyfylchau, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.15
Gyrnos, plwyf Llangiwg, dalen III.14

Yn ôl i'r brig

------

H

Hael, plwyf Pennard, dalen XXXII.5
Hafod, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.6
Hafod, plwyf Abertawe, dalen XXIII.11
Hafod, plwyf Margam, dalen XXV.15
Hafod Bridge, plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.1
Hafod Bridge, plwyf Abertawe, dalen XXIV.1
Hafod Farm, plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.1
Hafod Foundry (iron), plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.1
Hafod Works (copper), plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.1
Hafod-heulog, plwyf Margam, dalen XXXIV.9
Hafod-isaf, plwyf Margam, dalen XXXIV.5
Hafod-isaf Works (nickel and cobalt), plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.1
Hafod-lâs, plwyf Llangyfelach, dalen VII.11
Half Moon, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
Half Tide Basin, plwyf Abertawe, dalen XXIV.5
Halfmoon Cottages, plwyf Llangiwg, dalen III.9
Hams Wood, plwyf Pennard, dalen XXIII.13, 14
Hanover Square, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Harbour House, plwyf Margam, dalen XXV.13
Harepit's Cottage, plwyf Rhosili, dalen XXX.7
Hareslade, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.6
Harla Cottage, plwyf Castell-nedd, dalen XV.9
Haroldmoor, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Harp Inn, plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
Hawdref-fawr, plwyf Baglan, dalen XXV.2
Hawdref-ganol, plwyf Baglan, dalen XXV.2
Heart of Oak PH, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.3
Heathfield House, plwyf Abertawe, dalen XXIV.5
Hebron Chapel (Independent), plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Hebron Chapel (Independent), plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.13
Hen Gastell, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
Hen-barc, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.10
Henbarc Farm, plwyf Llangatwg, dalen XXIV.3
Hen-barc Wood, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.10
Hen-biniwn, plwyf Margam, dalen XXXIII.6
Hen-diroedd, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.12
Hendre Caradog, plwyf Cilybebyll, dalen IX.9
Hendre'rgynnen, plwyf Llangatwg, dalen IX.10
Hendre-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen VII.4
Hendre-foilan, plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Hendre-Forgan, plwyf Llangiwg, dalen III.9
Hendre-Forgan Colliery, plwyf Llangiwg, dalen III.5
Hendre-gareg, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.6
Hendre-gledren, plwyf Llangatwg, dalen XV.3
Hendre-gol, plwyf Glyncorrwg, dalen X.7
Hendre-lâs, plwyf Llangatwg, dalen IX.13
Hendre-Owen, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XV.16
Hendre-Owen-fâch, plwyf Llanilltud Nedd, dalen X.13
Hendre-Owen-fawr, plwyf Llanilltud Nedd, dalen X.13
Hendre-wen, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.3
Hendre-wen-isaf, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.7
Hendre-Wyddel, plwyf Glyncorrwg, dalen X.6
Hendy, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.1
Hen-dy, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.9
Hendy-uchaf, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.6
Hen-gaer, plwyf Llangatwg, dalen IX.3
Hen-glawdd, plwyf Llangyfelach, dalen VII.12
Henllan, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.4
Henllan-isaf, plwyf Llangatwg, dalen IX.3
Henllan-uchaf, plwyf Llangatwg, dalen IX.3
Hensnest, plwyf Llangennith, dalen XXI.16
Hen-waun, plwyf Llangatwg, dalen III.16
Heol-bannad, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.15
Heol-ddu, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.7
Heol-ddu Drift Colliery, plwyf Llansamlet, dalen XV.11
Heol-ddŵr, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.11
Heol-draw, plwyf Llangatwg, dalen XV.12
Heol-Fadog, plwyf Margam, dalen XXXIV.9
Heol-hîr, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.4
Heol-lâs, plwyf Llangyfelach, dalen XV.1
Heol-lâs, plwyf Llansamlet, dalen XV.11
Heol-lâs, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.1
Heol-newydd, plwyf Margam, dalen XXXIII.12
Heol-pïod, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.15
Heol-wyllt, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.15
Heol-y-deiliaid, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
Heol-y-parc, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Herbert's Lodge, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
Heronstreet, plwyf Oxwich, dalen XXXI.10
High Pennard, plwyf Pennard, dalen XXXII.5
High Tor, plwyf Pennard, dalen XXXII.5
Higher Daw Pit, plwyf Pennard, dalen XXXII.2
Higher Draw Pit, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
Higher Mill (corn), plwyf Knelston, dalen XXII.13
Higher Muzzard, plwyf Llangennith, dalen XXI.12
Higher Oldmoor, plwyf Llanddewi, dalen XXX.4
Highway Wood, plwyf Pennard, dalen XXXII.1
Hill Cottage, plwyf Llanmadog, dalen XXI.8
Hill House, plwyf Llangatwg, dalen XV.12
Hill House, plwyf Castell-nedd, dalen XV.13
Hill House, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Hill's Farm, plwyf Reynoldston, dalen XXII.14
Hillend, plwyf Rhosili, dalen XXI.15
Hillend, plwyf Reynoldston, dalen XXII.13
Hills, plwyf Llanmadog, dalen XXI.8
Hillside, plwyf Penmaen, dalen XXXI.4
Hirwaun, plwyf Margam, dalen XXXIII.12
Hoarstone, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Hoarstone, plwyf Rhosili, dalen XXX.4
Holy Innocents' Well, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.8
Holy Trinity Church, plwyf Llangiwg, dalen IX.1
Home Farm (Penlle'rgaer), plwyf Llangyfelach, dalen XIV.11
Horeb Chapel (Independent), plwyf Casllwchwr, dalen XIV.9
Horeb Chapel (Independent), plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Horse Cliff, plwyf Penrhys (ar wahân), dalen XXX.12
Horton, plwyf Penrhys, dalen XXXI.9
Hospital, plwyf Abertawe, dalen XXIV.9
Hunts, plwyf Pennard, dalen XXXII.5

Yn ôl i'r brig

------

I

Iestyn-gwer-elech, plwyf Glyncorrwg, dalen X.7
Ilston, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.13
Ilston Cwm, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.13
Ilston Cwm, plwyf Pennard, dalen XXIII.13
Independent Chapel, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Independent Chapel, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.4
Independent chapel, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.5
Independent Chapel, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.7
Independent Chapel, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Independent Chapel (Welsh), plwyf Abertawe, dalen XXIII.11
Independent Chapel (Welsh), plwyf Casllwchwr, dalen XXIII.6
Industrial Schools, plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
Infant School, plwyf Abertawe, dalen XXIII.11
Infant School, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.1
Infant School, plwyf Margam, dalen XXV.14
Infant School, plwyf Margam, dalen XXXIII.2
Inner Sound, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.8
Iron Foundry, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.9
Island House, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.14
Island House, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.7
Isle of Wight, plwyf Baglan (ar wahân), dalen XV.15
Ivy Cottage, plwyf Nicholaston, dalen XXXI.3
Ivy Tower, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.10
Ivybush, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.10

Yn ôl i'r brig

------

J

James Grove, plwyf Pennard, dalen XXXI.8
Jersey Dry Dock, plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.5
Jersey Hotel, plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
Jersey Marine Hotel, plwyf Llangatwg, dalen XXIV.7
Jerusalem Chapel (Baptist), plwyf Margam, dalen XXV.7
Jerusalem Chapel (CM), plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.3
Jolly Tar (PH), plwyf Llansamlet, dalen XV.15

Yn ôl i'r brig

------

K

Keenmoor, plwyf Rhosili, dalen XXX.3
Kenfig House, plwyf Margam, dalen XXXIII.11
Kenilworth, plwyf Castell-nedd, dalen XV.13
Kennels, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.11
Kennextone, plwyf Llangennith, dalen XXI.12
Kent, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Killan Colliery, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.6
Killan-fâch, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.6
Killan-fawr, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.6
Killay, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.10
Killay Farm, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.10
Killay-fâch, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.10
Killay-fawr, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.10
Kilngreen, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Kilvrough, plwyf Pennard, dalen XXXII.1
Kilvrough Farm, plwyf Pennard, dalen XXIII.13; XXXII.1
Kilvrough Wood, plwyf Pennard, dalen XXIII.13
Kimleymoor, plwyf Penrhys (ar wahân), dalen XXX.8
King's Head PH, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Kirkhouse Field, plwyf Llangyfelach, dalen XXIV.1
Kittle, plwyf Pennard, dalen XXXII.2
Kittle Cliff, plwyf Pennard, dalen XXXII.2
Kittlehill, plwyf Cheriton, dalen XXII.9
Kittlehill, plwyf Pennard, dalen XXIII.13
Knelston, plwyf Knelston, dalen XXXI.1

Yn ôl i'r brig

------

L

Lady Housty, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Lagadranta, plwyf Llanmadog, dalen XXI.7
Lake, plwyf Knelston, dalen XXXI.1
Lamb and Flag Inn, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Lan, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Lan, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Landimore, plwyf Cheriton, dalen XXII.5
Landore, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Landore Junction, plwyf Llangyfelach, dalen XXIV.1
Landore Siemens Works (steel), plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Landore Siemens Works (steel), plwyf Llansamlet, dalen XV.13
Landore Works (alkali), plwyf Llangyfelach, dalen XXIV.1
Landore Works (copper), plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Landore Works (tin plate), plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Lan-dremor-fawr, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.7
Lan-dremor-ganol, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.7
Lanehouse, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.10
Lanes, plwyf Llangennith, dalen XXI.12
Langland, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.7
Langland Farm, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.7
Langrove, plwyf Pennard, dalen XXIII.13
Lan-ton-y-groes, plwyf Margam, dalen XXXIII.3
Lan-uchaf, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Lead and silver works, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Leaston, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.10
Leiros, plwyf Llangatwg, dalen XV.5
Lewitha Bridge, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.15
Libanus Chapel (Baptist), plwyf Abertawe, dalen XXIV.1
Libanus Chapel (Independent), plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Lighthouse, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.8
Liliput, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Limeslade Bay, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.8
Lisbon, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Little Aberlogin, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.7
Little Burry, plwyf Cheriton, dalen XXII.9
Little Cillibion, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.11
Little Hael, plwyf Pennard, dalen XXXII.5
Little Highway, plwyf Pennard, dalen XXXII.1
Little Killay, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.10
Little Lagadranta, plwyf Llanmadog, dalen XXI.8
Little Pen-mynydd, plwyf Llangennith, dalen XXI.12
Little Tor, plwyf Penmaen, dalen XXXI.8
Littlehills, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXII.12
Littlehills, plwyf Port Einon, dalen XXXI.9
Lockway Wood, plwyf Pennard, dalen XXXII.1
Lodge-isaf, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
Lodge-uchaf, plwyf Margam, dalen XXXIII.8
Login, plwyf Abertawe, dalen XXIII.3
London Terrace, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Long Park House, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Longash Cottage, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
Longash Farm, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
Longdon Terrage, plwyf Aberafan, dalen XXV.14
Longfield, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Longland, plwyf Margam, dalen XXXIII.16
Longland Villas, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Longoaks, plwyf Penmaen, dalen XXXI.3
Lon-lâs, plwyf Llangatwg, dalen XV.11
Lon-lâs, plwyf Llansamlet, dalen XV.11
Loughor, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.9
Loughor Common, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.6, 10
Loughor Mill (flour), plwyf Casllwchwr, dalen XIV.10
Loughor Upper Town, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.10
Lower Boarspit, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Lower Clydach, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.2
Lower Clydach River, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Lower Court, plwyf Margam, dalen XXV.13
Lower Daw Pit, plwyf Pennard, dalen XXXII.2
Lower Forest Foundry (iron), plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Lower Hardingsdown, plwyf Llangennith, dalen XXI.16
Lower Mill, plwyf Abertawe, dalen XXIII.12
Lower Mill (corn), plwyf Llangennith, dalen XXI.11
Lower Muzzard, plwyf Llangennith, dalen XXI.12
Lower Oldmoor, plwyf Llanddewi, dalen XXX.4
Lower Pitlands, plwyf Llanddewi, dalen XXXI.1
Lower Resolven Colliery, plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
Lower Row, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.10
Lower Sketty, plwyf Abertawe, dalen XXIII.11
Lower Ynys-tawe, plwyf Llangyfelach, dalen XV.6
Lower Ystrad, plwyf Abertawe, dalen XIV.15
Lowersketty Farm, plwyf Abertawe, dalen XXIII.11
Ludworth, plwyf Castell-nedd, dalen XV.13
Lunnon, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXII.16

Yn ôl i'r brig

------

Ll

Llanddewi, plwyf Llanddewi, dalen XXXI.1
Llanddewi Castle, plwyf Llanddewi, dalen XXXI.1
Llandeilo, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.14
Llan-dremor-uchaf, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.7
Llan-Elen, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.7
Llanerch, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Llanerch Pit (coal, disused), plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Llanerch-bâch, plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Llanerch-isaf, plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Llangennith, plwyf Llangennith, dalen XXI.11, 12
Llangennith Factory (woollen), plwyf Llangennith, dalen XXI.15
Llangiwg, plwyf Llangiwg, dalen VIII.8
Llangyfelach, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.8, 12
Llangyfelach Common, plwyf Llangyfelach, dalen XV.5
Llan-llian-wen, plwyf Llangyfelach, dalen XV.5
Llanmadoc, plwyf Llanmadog, dalen XXI.8
Llanmihangel, plwyf Margam, dalen XXXIII.16
Llan-Owen, plwyf Baglan, dalen XXV.5
Llanrhidian, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.10
Llansamlet, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Llansamlet Works (spelter), plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Llantwit Cottage, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.9
Llan-walby, plwyf Margam, dalen XXV.10
Lle'r-fedwen, plwyf Llangyfelach, dalen VII.8
Llecharth-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.10
Llecharth-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.11
Llechau, plwyf Llangatwg, dalen VIII.15
Llech-wen-bica, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.16
Llechws, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.1
Lledglawdd, plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Llethr Cadno, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.16
Llethrid, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.12
Llethrid Bridge, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXII.12
Llethrid Cottage, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXII.12
Llethrid Works (chemical), plwyf Llanrhidian, dalen XXII.12
Lletty Philip, plwyf Llangatwg, dalen IX.13
Lletty Rhŷs, plwyf Llangatwg, dalen XV.3
Lletty'r-crŷdd, plwyf Llangyfelach, dalen II.14
Lletty'r-morfil, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.4
Lletty'r-scilp, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.4
Lletty'r-wiwer, plwyf Llangatwg, dalen XV.3
Lletty-bela, plwyf Llangatwg, dalen XV.2
Lletty-bo-fâch, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.2
Lletty-dafydd, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.3
Lletty-Dafydd, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.6
Lletty-ffwlbart, plwyf Llangyfelach, dalen VII.3
Lletty-Harry, plwyf Margam, dalen XXV.10
Lletty-llwyd, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.3
Lletty-mawr, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.6
Lletty-pïod, plwyf Margam, dalen XXV.14
Lletty-rafel-fâch, plwyf Llangatwg, dalen XV.2
Lletty-rafel-fawr, plwyf Llangatwg, dalen XV.2
Lletty-siac, plwyf Llangatwg, dalen XV.1
Lletty-Sion, plwyf Llangyfelach, dalen VII.8
Lletty-Thomas, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Llewellyn Park, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Llewelyn's Quay, plwyf Margam, dalen XXV.13
Llidiardau, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.9
Llidiard-y-cleders, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.4
Llidiart-y-fagwyr, plwyf Llangiwg, dalen VIII.11
Llidiart-y-fagwyr, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.11
Lliw Forge, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.3
Lliw Reservoir, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Llotrog, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Lluest, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XVII.13
Lluest Bryn-gyrnos, plwyf Margam, dalen XXV.7
Lluest Pant-melyn, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.3
Lluest y Derlwyn, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.2
Lluest-nant-Gruffydd, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.6
Lluest-treharne, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.10
Llwyn Cadwgan, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.15
Llwyn Cadwgan Cottage, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.15
Llwyn-Adam, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.2
Llwyn-brwydrau, plwyf Llansamlet, dalen XV.11
Llwyn-Cadwgan, plwyf Llangyfelach, dalen XV.6
Llwyn-celyn, plwyf Llangatwg, dalen X.5
Llwyn-celyn, plwyf Llangiwg, dalen III.9
Llwyn-coedwr, plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
Llwyn-crwn, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Llwyn-cwrt-Hywel, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.11
Llwyn-derw, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Llwyn-du, plwyf Llangatwg, dalen XV.3
Llwyn-dyrys, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.7
Llwyn-ffelish, plwyf Llangatwg, dalen IX.14
Llwyn-goleu, plwyf Llangatwg, dalen IX.3
Llwyn-Gruffudd, plwyf Llangatwg, dalen IX.14
Llwyn-Gweno, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Llwyn-heiernin, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Llwyn-heiernin Pit (coal, disused), plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Llwyn-hên, plwyf Llangiwg, dalen II.11
Llwyn-Ifan, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.2
Llwyn-mawr, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.13
Llwyn-mawr, plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Llwyn-Meirig, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Llwyn-meudwy-isaf, plwyf Llangiwg, dalen VIII.8
Llwyn-meudwy-uchaf, plwyf Llangiwg, dalen VIII.8
Llwyn-on, plwyf Llangatwg, dalen IX.6
Llwyn-pica, plwyf Llangatwg, dalen IV.9
Llwyn-rhidiau, plwyf Llangiwg, dalen II.11
Llwyn-rhidiau Colliery, plwyf Llangiwg, dalen II.11
Llwyn-uch-ydwal, plwyf Llangatwg, dalen XV.4
Llwyn-y-bedw, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Llwyn-y-bwch, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.10
Llwyn-y-celyn, plwyf Llangiwg, dalen II.7
Llwyn-y-domen, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Llwyn-y-fan-ddu, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.3
Llwyn-y-ffynnon, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.6
Llwyn-y-môr, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.7
Llwyn-y-pryfed, plwyf Llangiwg, dalen VIII.4
Llwyn-yr-egwan, plwyf Llangatwg, dalen X.2
Llwyn-yr-eos, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.11
Llŷs-newydd, plwyf Llansamlet, dalen XV.13
Llŷs-nini, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.7
Llygad-y-Ffynnon, plwyf Llangiwg, dalen IX.1
Llyn Level (coal), plwyf Glyncorrwg, dalen X.11
Llynau Cottage, plwyf Glyncorrwg, dalen X.5
Llyndwr-fâch, plwyf Baglan, dalen XXV.2
Llyndwr-fawr, plwyf Baglan, dalen XXV.2
Llyn-fâch, plwyf Glyncorrwg, dalen X.11
Llys-newydd, plwyf Llansamlet, dalen XV.13

Yn ôl i'r brig

------

M

Maen yr Allor, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.6
Maenor-Deilo, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.7
Maerdy-isaf, plwyf Llangiwg, dalen II.7
Maerdy-Rhys, plwyf Llangiwg, dalen II.7
Maes-dwfn, plwyf Margam, dalen XXV.15
Maes-eglwys, plwyf Llangyfelach, dalen XV.1
Maes-gwernen, plwyf Llangyfelach, dalen XV.5
Maes-gwyn, plwyf Llangatwg, dalen X.5
Maes-gwyn, plwyf Glyncorrwg, dalen X.5
Maes-gynrig, plwyf Glyncorrwg, dalen X.5
Maes-Iago, plwyf Llangiwg, dalen VIII.11
Maes-Madog, plwyf Baglan, dalen XXV.5
Maes-marchog, plwyf Llangatwg, dalen X.6
Maes-mawr, plwyf Llangatwg, dalen IX.10
Maes-melin, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.8
Maes-melin, plwyf Llangatwg, dalen XV.12
Maes-têg House, plwyf Abertawe, dalen XXIV.6
Maes-tir-mawr, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.9
Maes-y-berllan, plwyf Glyncorrwg, dalen X.9
Maes-y-brawd, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.2
Maes-y-felin, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.2
Maes-y-gelynen, plwyf Llangyfelach, dalen XV.5
Maes-y-gelynen Colliery, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Maes-y-gelynen Quarry, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Maes-y-gollen, plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Maes-y-llan, plwyf Cilybebyll, dalen IX.9
Maes-y-llan House, plwyf Llangatwg, dalen XV.12
Maes-yr-hendre, plwyf Llangatwg, dalen IX.10
Malt House, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Malthouse, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.14
Maltsters' Arms, plwyf Abertawe, dalen XXIV.1
Mansel Green, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
Mansel Green, plwyf Nicholaston (ar wahân), dalen XXXII.2
Mansel Tin Plate Works, plwyf Margam, dalen XXV.13
Mansel's Fold, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.9
Manselfield, plwyf Nicholaston (ar wahân), dalen XXXII.2
Mansell Terrace, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.13
Marepool Cottage, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.7
Margam, plwyf Port Einon, dalen XXXI.5
Margam Abbey, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
Margam Copper Works, plwyf Margam, dalen XXXIII.2
Margam Cottage, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
Margam Moors, plwyf Margam, dalen XXXIII.10
Margam Park, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
Margam Tin Plate Works, plwyf Margam, dalen XXV.14
Marine Villa, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Mark House, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Marmounthill, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
Marquis's Arms PH, plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
Marsh Pit Colliery, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Mason's Row, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.10
Mayals, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Mayhill, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Maytree Corner, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Meadow Row, plwyf Margam, dalen XXV.8
Melin Cadle, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Melin Crythan, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.13
Melin Crythan Works (chemical), plwyf Castell-nedd, dalen XV.13
Melin Llan (woollen), plwyf Llangyfelach, dalen XIV.8
Melin y Cwm (disused), plwyf Llangyfelach, dalen VIII.6
Melin y Garn (flour), plwyf Llangyfelach, dalen I.16
Melin-court, plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
Melin-court Brick Works, plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
Melin-court Furnace, plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
Melin-court Mill (corn), plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
Melin-y-felindre (flour), plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Melin-y-rhôs, plwyf Cilybebyll, dalen IX.13
Mermaid Hotel, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Mermaid PH, plwyf Abertawe, dalen XXIV.6
Merrysun, plwyf Penrhys, dalen XXXI.6
Methodist Chapel, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.13
Methodist Chapel, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.6
Methodist Chapel (Calvinistic), plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Methodist Chapel (Calvinistic), plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Methodist Chapel (CM), plwyf Margam, dalen XXXIII.12
Methodist Chapel (in ruins), plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.15
Methodist Chapel (Primitive), plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Methodist Chapel (Primitive), plwyf Oxwich, dalen XXXI.6
Methodist Chapel (primitive), plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
Methodist Chapel (Wesleyan), plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Methodist Chapel (Wesleyan), plwyf Llangennith, dalen XXI.11
Methodist Chapel (Wesleyan), plwyf Reynoldston, dalen XXII.14
Methodist Chapel (Wesleyan), plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
Methodist Chapel (Wesleyan), plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Methodist Chapel (Wesleyan), plwyf Rhosili, dalen XXX.7
Methodist Chapel (Wesleyan), plwyf Oxwich, dalen XXXI.10
Methodist Chapel (Wesleyan), plwyf Penrhys, dalen XXXI.9
Methodist Chapel (Wesleyan), plwyf Llangyfelach, dalen VIII.11
Methodist Church, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Methodist Church, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Methodist Church (CM), plwyf Margam, dalen XXXIII.2
Methodist Church (Primitive), plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Methodist Church (Wesleyan), plwyf Castell-nedd, dalen XV.9
Methodist Church (Wesleyan), plwyf Llangyfelach, dalen XXIV.1
Mewslade Cottage, plwyf Rhosili, dalen XXX.7
Meyrick's Mill (flour), plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Michaelston Place, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.10
Middle Cathan, plwyf Llanddewi, dalen XXI.16
Middle Head, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.8
Middle Killay, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.10
Middle Mill (corn), plwyf Llangennith, dalen XXII.13
Middlehills, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXII.12
Middleton, plwyf Rhosili, dalen XXX.7
Middletonhall, plwyf Rhosili, dalen XXX.7
Middletonhall Cottage, plwyf Rhosili, dalen XXX.7
Milbrook Works (iron), plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Mile End Pottery, plwyf Llangyfelach, dalen XXIV.1
Mile End Row, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.13
Millar's Cottages, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.2
Miller's Arms (PH), plwyf Llangyfelach, dalen XV.6
Millwrights' Arms, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.3
Miners' Arms PH, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.3
Miners' Arms PH, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Miners' Row, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Mirador, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Mitchin Hole, plwyf Pennard, dalen XXXII.5
Moel Gallt-y-cwm, plwyf Margam, dalen XXV.11
Moel Ton-mawr, plwyf Margam, dalen XXXIII.8
Moel Troed-y-rhiw, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.12
Moel Troed-y-rhiw, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XVII.9
Moel y Fen, plwyf Margam, dalen XXV.7
Moelfre Terrace, plwyf Aberafan, dalen XXV.10
Moel-gwynt, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.9
Monksland, plwyf Port Einon, dalen XXXI.5
Moor, plwyf Penrhys, dalen XXXI.6
Moorcorner, plwyf Port Einon, dalen XXXI.5
Moorlakes Wood, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.13
Moorlakes Wood, plwyf Pennard, dalen XXIII.13
Morfa Colliery, plwyf Margam, dalen XXXIII.6
Morfa Works (copper), plwyf Llangyfelach, dalen XXIV.1
Morfa-bâch, plwyf Margam, dalen XXXIII.15
Morfa-mawr, plwyf Margam, dalen XXXIII.10
Morfa-newydd, plwyf Margam, dalen XXXIII.1
Moria Chapel (CM), plwyf Casllwchwr, dalen XIV.10
Moriah Chapel (CM), plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Morris Castle (ruins of), plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Morriston, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Morriston Pottery, plwyf Llangyfelach, dalen XV.10
Morriston Works (chemical), plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Morriston Works (spelter), plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Morriston Works (tin plate), plwyf Llangyfelach, dalen XV.10
Mosshouse Wood, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.10
Mount Hermon Chapel (Baptist), plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Mount Pisgah Chapel (Independent), plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXXI.4
Mount Pleasant, plwyf Llangatwg, dalen XV.12
Mount Pleasant, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Mount Pleasant, plwyf Castell-nedd, dalen XV.13
Mount Pleasant, plwyf Llangiwg, dalen II.7
Mount Pleasant, plwyf Cheriton, dalen XXII.9
Mount Pleasant, plwyf Abertawe, dalen XXIV.5
Mount Pleasant, plwyf Aberafan, dalen XXV.14
Mount Zion Chapel, plwyf Abertawe, dalen XXIV.5
Mountain Colliery, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.6
Mountain Nursery, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.10
Mountain Row, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.10
Mumbles, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Mumbles Head, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.8
Mumbles Hill, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.8
Murton, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
Murton House, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
Mydamhill, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.10
Mynach Works (chemical), plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.10
Mynydd Aber-gwynfi, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.10
Mynydd Allt-y-grûg, plwyf Llangiwg, dalen III.13, IX.1
Mynydd Blaen-avan, plwyf Baglan (ar wahân), dalen XV.11
Mynydd Bychan, plwyf Margam, dalen XXV.7
Mynydd Cadle Common, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Mynydd Carn-bâch, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.5
Mynydd Dinas, plwyf Aberafan, dalen XXV.9
Mynydd Emroch, plwyf Margam, dalen XXV.10
Mynydd Emroch, plwyf Margam, dalen XXV.14
Mynydd Fforch-Dwm, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.12
Mynydd Garn-Gôch, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.11
Mynydd Gelli-onen, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.11
Mynydd Gelli-wastad, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Mynydd Lliw, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.2, 3, 6, 7
Mynydd March-Hywel, plwyf Cilybebyll, dalen IX.5
Mynydd Nant-y-bar, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.12, 16
Mynydd Pen-hydd, plwyf Margam, dalen XXV.7
Mynydd Pen-Rhŷs, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.3
Mynydd Pen-y-cae, plwyf Glyncorrwg, dalen X.10
Mynydd Pysgodlyn, plwyf Llangyfelach, dalen VII.12
Mynydd Rhiw-cregen, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XVII.13
Mynydd Rhiw-llech, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.10, 14
Mynydd y Castell, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
Mynydd y Gaer, plwyf Baglan, dalen XXV.5
Mynydd y Gaer, plwyf Llansawel, dalen XXV.5
Mynydd y Garth, plwyf Llangiwg, dalen VIII.3
Mynydd y Gwair, plwyf Llangyfelach, dalen I.16, II.13
Mynydd y Gwair, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.1
Mynydd y Gwair, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.5
Mynydd Ynys-corwg, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.10
Mynydd-bâch, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.6
Mynydd-bâch, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Mynydd-bâch, plwyf Margam, dalen XXV.12
Mynydd-bâch Common, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Mynydd-bâch Congregational Chapel, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Mynydd-bâch-y-glo, plwyf Abertawe, dalen XXIII.3
Mynydd-cadle, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Mynydd-canol, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.12
Mynydd-garn-lwyd, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Mynydd-newydd Colliery, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Mynydd-uchaf, plwyf Llangiwg, dalen II.11
Mynydd-y-Drum, plwyf Llangatwg, dalen III.15
Myrtle Cottage, plwyf Nicholaston, dalen XXXI.3
Myrtlehill, plwyf Aberafan, dalen XXV.10

Yn ôl i'r brig

------

N

Nant Blaen Cynnaroen, plwyf Margam, dalen XXV.15
Nant Cwm y Pant, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.12
Nant Cwm-câs, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.7
Nant Cwm-clais, plwyf Baglan, dalen XXV.10
Nant Cwm-farteg, plwyf Margam, dalen XXV.12
Nant Cwm-garn, plwyf Margam, dalen XXV.15
Nant Cwm-gelli, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Nant Cwm-gerdinen, plwyf Margam, dalen XXV.15
Nant Cwm-wern-deri, plwyf Margam, dalen XXV.15
Nant Cynon, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XXV.4
Nant Dyrysiog, plwyf Margam, dalen XXV.8
Nant Farteg-fâch, plwyf Margam, dalen XXV.12
Nant Fforch-Dwm, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.12
Nant Graig-lwyd, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XVII.14
Nant Herbert, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XXV.4
Nant Llwydyn, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.10
Nant Melyn, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Nant Moel-Yorath, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.3
Nant Rhiw-cregen, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.16
Nant y Crimp, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.4
Nant y Glo, plwyf Margam, dalen XXV.16
Nant y Glo-fâch, plwyf Margam, dalen XXV.16
Nant yr Hwyaid, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XXV.4
Nant-fforest-Herbert, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XXV.4
Nant-llwyd, plwyf Abertawe, dalen XXIII.3
Nant-melyn, plwyf Llangyfelach, dalen II.14
Nant-melyn-uchaf, plwyf Llangatwg, dalen III.16
Nant-moel-isaf, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.2
Nant-moel-uchaf, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.2
Nant-poeth, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.10
Nant-y-bar, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.16
Nant-y-bar-fâch, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.16
Nant-y-cafn-isaf, plwyf Llangatwg, dalen IX.3
Nant-y-cafn-uchaf, plwyf Llangatwg, dalen IX.3
Nant-y-capel, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Nant-y-clais, plwyf Baglan, dalen XXV.9
Nant-y-fedw, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XVII.14
Nant-y-gafaellau, plwyf Llangyfelach, dalen II.14
Nant-y-gareg Cottage, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.2
Nant-y-gaseg-isaf, plwyf Llangiwg, dalen II.15
Nant-y-gaseg-uchaf, plwyf Llangiwg, dalen II.15
Nant-y-gleisiad Cottage, plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
Nant-y-gleisiad Wood, plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
Nant-y-glo, plwyf Llangyfelach, dalen XV.5
Nant-y-glo, plwyf Margam, dalen XXV.16
Nant-y-glo-fâch, plwyf Margam, dalen XXV.16
Nant-y-gors Cottage, plwyf Llangyfelach, dalen XV.5
Nant-y-milwr, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Nant-y-neuadd, plwyf Margam, dalen XXXIII.12
Nant-yr-allor, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.6
Nant-yr-eithin, plwyf Glyncorrwg, dalen X.6
Nant-yr-hwyaid, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XXV.4
Nant-y-wern, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XVII.14
Navvies' Well, plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
Neath, plwyf Castell-nedd, dalen XV.9
Neath Abbey, plwyf Llangatwg, dalen XV.12
Neath Arms (PH), plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Neath Canal, plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
Neuadd, plwyf Llangiwg, dalen II.2
Neuadd-wen, plwyf Llangatwg, dalen XV.3
New Cut, plwyf Abertawe, dalen XXIV.6
New Forest, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.11, 15
New Forest Colliery, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.11, 15
New Hen-llys, plwyf Llanddewi, dalen XXX.4
New Inn, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.13
New Inn, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXXI.4
New Inn, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
New Lodge, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.10
New Lodge, plwyf Castell-nedd, dalen XV.9
New Mill, plwyf Abertawe, dalen XXIII.11
New Pit (coal), plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Newbush, plwyf Llangennith, dalen XXI.12
Newclose, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXII.12
Newhouse, plwyf Port Einon, dalen XXXI.9
Newland, plwyf Margam, dalen XXXIII.15
Newton, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.10
Newton, plwyf Llanddewi, dalen XXX.8
Newton, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Newton Cliff, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.7
Newton Villa, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Nicholaston, plwyf Nicholaston, dalen XXXI.3
Nicholaston Hall, plwyf Nicholaston, dalen XXXI.3
Nicholaston Pill, plwyf Oxwich, dalen XXXI.7
Nicholaston Woods, plwyf Nicholaston, dalen XXXI.3, 7
North Dock, plwyf Abertawe, dalen XXIV.5
Northhill, plwyf Penmaen, dalen XXXI.4
Northhill Wood, plwyf Penmaen, dalen XXXI.4
Northhills, plwyf Cheriton, dalen XXII.5
Northway, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
Norton, plwyf Oxwich, dalen XXXI.6
Norton, plwyf Pennard, dalen XXXII.1
Norton, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Norton Ho., plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Norton Lodge, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Norton Villa, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Nursery-dywyll, plwyf Margam, dalen XXXIII.11

Yn ôl i'r brig

------

O

Oak Lodge, plwyf Llangatwg, dalen X.9
Oak Lodge Wood, plwyf Llangatwg, dalen X.9
Oakley, plwyf Castell-nedd, dalen XV.13
Oakwood Ironworks (in ruins), plwyf Margam, dalen XXV.7
Oakwood Row, plwyf Margam, dalen XXV.3
Oakwood Terrace, plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
Oddfellows' Arms (PH), plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.10
Odyn-foel, plwyf Llangyfelach, dalen XV.5
Office Row, plwyf Margam, dalen XXXIII.6
Olchfa, plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Old Buildings, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Old Furnace, plwyf Llangatwg, dalen XV.8
Old Hen-llys, plwyf Llanddewi, dalen XXX.4
Old Inn, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.11
Old Mill (corn), plwyf Glyncorrwg, dalen X.6
Old Mill Lands Brick and Tile Works, plwyf Castell-nedd, dalen XV.9
Old Shop, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Oldbridge Farm, plwyf Llangyfelach, dalen XV.10
Oldpark, plwyf Margam, dalen XXXIII.11
Oldwalls, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.10
Oldway Cottage, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
Onllwyn, plwyf Llangatwg, dalen III.12
Osborne Cottage, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.7
Outer Sound, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.8
Overman's Row, plwyf Margam, dalen XXXIII.6
Overton, plwyf Port Einon, dalen XXXI.9
Owls' Lodge, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Oxwich, plwyf Oxwich, dalen XXXI.6, 10, 11
Oxwich Bay, plwyf Penmaen, dalen XXXI.8
Oxwich Castle, plwyf Oxwich, dalen XXXI.10
Oxwichgreen, plwyf Oxwich, dalen XXXI.10
Oystermouth Castle, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Oystermouth Tramway Station, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3

Yn ôl i'r brig

------

P

Pandy, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.2
Pandy, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Pandy, plwyf Llangatwg, dalen VIII.15
Pannau Hendre-gareg, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.2
Pant, plwyf Llangiwg, dalen II.16
Pant Cae-cynhen, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.12
Pant y Gaseg, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.11
Pant y March, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.11
Pant-Adda, plwyf Llangatwg, dalen IX.15
Pant-du, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.10
Pant-du, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.10
Pant-glâs, plwyf Llangatwg, dalen XV.13
Pant-gwyn, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.2
Pant-gwyn, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Pant-Howel-ddu-isaf, plwyf Llansawel, dalen XXV.1
Pant-Howel-ddu-uchaf, plwyf Llansawel, dalen XXV.1
Pant-lasau, plwyf Llangyfelach, dalen XV.5
Pant-shannel, plwyf Llangatwg, dalen XV.12
Pant-têg, plwyf Llangiwg, dalen IX.1
Pant-y-baban, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Pant-y-bard, plwyf Llangiwg, dalen II.8
Pant-y-blawd, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Pant-y-boblen, plwyf Llangyfelach, dalen II.14
Pant-y-cae, plwyf Margam, dalen XXXIII.2
Pant-y-Celyn, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.2
Pant-y-coed, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.6
Pant-y-coedcae, plwyf Llangyfelach, dalen XV.1
Pant-y-crwys Chapel (Congregational), plwyf Llangyfelach, dalen VIII.10
Pant-y-crybach, plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
Pant-y-ddraenen, plwyf Llangatwg, dalen IV.13
Pant-y-ddraenen, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.3
Pant-y-ffa, plwyf Llangyfelach, dalen VII.15
Pant-y-ffynnon, plwyf Llangiwg, dalen IX.1
Pant-y-gamfa, plwyf Llangiwg, dalen II.16
Pant-y-gardau, plwyf Llangatwg, dalen III.16
Pant-y-garthog, plwyf Llangatwg, dalen X.5
Pant-y-gefyll, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Pant-y-geifr, plwyf Llanilltud Nedd, dalen X.13
Pant-y-gelli, plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
Pant-y-gelynen, plwyf Llangyfelach, dalen XV.1
Pant-y-gwanyd, plwyf Llangiwg, dalen III.13
Pant-y-gwydir Farm, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Pant-y-gwydir House, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Pant-y-môch Cottages, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Pant-y-môch Farm, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Pant-yr-afallen, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.9
Pant-yr-arian, plwyf Baglan, dalen XXV.9
Pant-yr-eithin, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Pant-yr-esgryn, plwyf Llangatwg, dalen XV.15
Pant-yr-heol, plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
Pant-yr-olchfa, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Pant-yr-uchedydd, plwyf Llangyfelach, dalen XV.1
Pant-y-Sais, plwyf Llangatwg, dalen XXIV.3
Pant-ysgawen, plwyf Baglan, dalen XXV.9
Pant-ysgawen, plwyf Margam, dalen XXXIV.9
Panwaun Pen-y-coedcae, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.3
Paraclete Chapel (Congregational), plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Parc-hendy, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Parc-mawr, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.11
Parc-wern, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Parc-y-bryn, plwyf Margam, dalen XXV.8
Parc-y-rhedyn, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.11
Parc-ystadwen, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Park Colliery, plwyf Baglan, dalen XXV.5
Park le Bruce, plwyf Penmaen, dalen XXXI.4
Park Pit Colliery, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Park Place, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXII.16
Park Villa, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Park Woods, plwyf Penmaen, dalen XXII.15, 16
Park Woods, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXII.16
Parkmill, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXXI.4
Parsonage, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.11
Parsonage, plwyf Margam, dalen XXV.3
Parsonage, plwyf Nicholaston, dalen XXXI.3
Patch-mawr, plwyf Margam, dalen XXV.7
Patent Fuel Works, plwyf Llansamlet, dalen XV.2
Patent Fuel Works, plwyf Llangiwg, dalen VIII.8
Pen Dysgwylfa, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XXV.8
Pen Maen, plwyf Margam, dalen XXV.8
Pen Moel-grochlef, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.16
Pen y Castell, plwyf Margam, dalen XXV.10
Pen-allt-y-grûg, plwyf Llangiwg, dalen III.13
Pen-allt-y-grûg, plwyf Llangiwg, dalen III.13
Pen-cae'r-felin, plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
Pen-cae'r-felin Wood, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.4
Pen-cae'r-lan, plwyf Llangatwg, dalen III.15
Pen-cae-crwn, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.6
Pen-cae-du, plwyf Llangiwg, dalen II.11
Pen-caerau, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.13
Pen-caer-fenny, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Pen-cefn-arda-isaf, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.6
Pen-cefn-arda-uchaf, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.6
Pen-chwâr, plwyf Aberafan, dalen XXV.10
Pen-clawdd, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4; XXIIa.16
Pen-clawdd Colliery, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Pen-craig-isaf, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.9
Pen-craig-nedd, plwyf Llangatwg, dalen IX.15
Pen-deri-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.7
Pen-deri-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.7
Pen-filia, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Penfurnace Row, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.13
Pen-gwern, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Pengwern, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXII.12
Pengwern Common, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXII.12
Pengwern Malthouse, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXII.12
Pengwern-isaf, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Pen-how, plwyf Llangiwg, dalen II.11
Pen-hydd-fâch, plwyf Margam, dalen XXV.3
Pen-hydd-fawr, plwyf Margam, dalen XXV.7
Pen-hydd-ganol, plwyf Margam, dalen XXV.7
Pen-hydd-waelod, plwyf Margam, dalen XXV.11
Peniel Green, plwyf Llansamlet, dalen XV.11
Pen-isa'r-coed, plwyf Llangatwg, dalen XXIV.3
Pen-is-cynnor, plwyf Llangatwg, dalen XV.5
Pen-lan, plwyf Llangatwg, dalen XV.12
Pen-lan, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.7
Pen-lan, plwyf Llangatwg, dalen IX.15
Pen-lan Cottage, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Penlanau, plwyf Llangyfelach, dalen II.14
Pen-lan-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Pen-lan-fâch, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.6
Pen-lan-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Pen-lan-newydd, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Penlle'r-brain House, plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
Penlle'r-castell, plwyf Llangyfelach, dalen II.13
Penlle'r-fedwen, plwyf Llangiwg, dalen II.12
Penlle'r-gare (Penlle'rgaer), plwyf Llangyfelach, dalen XIV.7
Pen-lle'r-neuadd, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Pen-llwyn-eithin-uchaf, plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
Pen-llwyn-llanc, plwyf Llangatwg, dalen IX.11
Pen-llwyn-Robert, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.8
Pen-llwyn-têg, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.12
Pen-machine, plwyf Llangatwg, dalen X.2
Penmaen, plwyf Penmaen, dalen XXXI.4
Penmaen Burrows, plwyf Penmaen, dalen XXXI.4
Penmaen House, plwyf Penmaen, dalen XXXI.4
Pen-mynydd, plwyf Llangennith, dalen XXI.12
Pennard Burch, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.9
Pennard Burch, plwyf Pennard, dalen XXIII.9
Pennard Burrows, plwyf Pennard, dalen XXXI.4
Pennard Castle (remains of), plwyf Pennard, dalen XXXI.4
Pennard Cottage, plwyf Pennard, dalen XXXII.1
Pennard Mill (flour), plwyf Pennard, dalen XXIII.14
Pennard Pill, plwyf Penmaen, dalen XXXI.4
Pennard Pill, plwyf Pennard, dalen XXXI.4
Pennardhill, plwyf Pennard, dalen XXXI.4
Pen-perlyn, plwyf Llangiwg, dalen III.9
Pen-plâs, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.12
Pen-pound, plwyf Baglan, dalen XXV.9
Pen-rhiw, plwyf Margam, dalen XXV.11
Pen-rhiw Angharad-isaf, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.7
Pen-rhiw Angharad-uchaf, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.7
Pen-rhiw'r-felin, plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
Pen-rhiw-farteg, plwyf Cilybebyll, dalen III.14
Pen-rhiw-fawr, plwyf Llangiwg, dalen II.12
Pen-rhiw-felen Pit (coal), plwyf Llangyfelach, dalen XV.5
Pen-rhiw-felen-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Pen-rhiw-felen-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Pen-rhiw-Forgan, plwyf Llangyfelach, dalen XV.6
Pen-rhiw-tyn, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.13
Pen-Rhŷs-fâch, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.2
Penrhydd-wen, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.2
Pen-Rhys-fawr, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.15
Penrice, plwyf Penrhys, dalen XXXI.6
Penrice Castle, plwyf Penrhys, dalen XXXI.2
Penrice Mill (corn), plwyf Penrhys, dalen XXXI.2
Pen-rosfa, plwyf Llansamlet, dalen XV.7
Pen-star, plwyf Llangatwg, dalen X.5
Pentre, plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.1
Pentre, plwyf Margam, dalen XXXIV.9
Pentre & Landore Mission Hall, plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.1
Pentre Bridge, plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.1
Pentre Pit (coal), plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Pentre'r-gaseg, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Pentre'r-gaseg Quarry, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Pentre'r-graig, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Pentre-bâch, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.10
Pentre-bâch, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.10, 11
Pentre-cawr, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Pentre-chwyth, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.1
Pentre-clwydau, plwyf Llangatwg, dalen X.5
Pentre-côch, plwyf Baglan, dalen XXIV.8
Pentre-dŵr, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Pentre-ffynnon, plwyf Llangatwg, dalen XV.16
Pentre-guinea, plwyf Abertawe, dalen XXIV.5
Pentre-haiarn, plwyf Llangatwg, dalen IX.13
Pentre-malwod, plwyf Llangatwg, dalen X.6
Pentre-mawr, plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.1
Pentre-poeth Farm, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Pentre-poeth House, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Pentre-poeth Works (chemical), plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Pentre-prys-cedwyn, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.14
Pen-tŵyn, plwyf Llangatwg, dalen X.3
Pen-tŵyn, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.2
Pen-tŵyn, plwyf Llangyfelach, dalen XV.1
Pen-tŵyn, plwyf Llangatwg, dalen XV.8
Pen-tŵyn, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XXV.4
Pen-tŵyn, plwyf Baglan, dalen XXV.9
Pen-tŵyn, plwyf Llangiwg, dalen VIII.3
Pen-tŵyn, plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
Pen-tŵyn, plwyf Llangiwg, dalen IX.5
Pen-twyn, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.9
Pen-twyn, plwyf Llansamlet, dalen XV.7
Pen-tŵyn Farm, plwyf Llangatwg, dalen XV.15
Pen-tyle, plwyf Aberafan, dalen XXV.13
Pen-tyle, plwyf Margam, dalen XXXIV.9
Penuel Chapel (Baptist), plwyf Casllwchwr, dalen XIV.10
Penuel Chapel (CM), plwyf Llanrhidian, dalen XXII.7
Pen-waun-marchog, plwyf Llangatwg, dalen X.2
Pen-wern-Fadog, plwyf Llangyfelach, dalen XV.1
Pen-y-banau, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.3
Pen-y-banc, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Pen-y-banc, plwyf Pennard, dalen XXIII.14
Pen-y-banc, plwyf Llangatwg, dalen III.16
Pen-y-banc, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Pen-y-beili, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.9
Pen-y-bont, plwyf Llangatwg, dalen IX.6
Pen-y-bontbren, plwyf Cilybebyll, dalen IX.13
Pen-y-bont-newydd, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.3
Pen-y-bryn, plwyf Margam, dalen XXXIII.12
Pen-y-bryn, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Pen-y-bryn-du, plwyf Margam, dalen XXXIII.12
Pen-y-cae, plwyf Glyncorrwg, dalen X.10
Pen-y-cae, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.10
Pen-y-cae, plwyf Margam, dalen XXV.14
Pen-y-cae Cottages, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Pen-y-Castell, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XVII.13
Pen-y-castell, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XVII.13
Pen-y-castell, plwyf Margam, dalen XXV.10
Pen-y-coedcae, plwyf Llangiwg, dalen II.12
Pen-y-cwâr, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.11
Pen-y-cwâr, plwyf Llangyfelach, dalen VII.4
Pen-y-daren, plwyf Glyncorrwg, dalen X.10
Pen-y-daren, plwyf Llangiwg, dalen VIII.4
Penydre, plwyf Castell-nedd, dalen XV.9
Pen-y-fedw, plwyf Llangyfelach, dalen XV.1
Pen-y-fedw-isaf, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Pen-y-fedw-uchaf, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Pen-y-fodau-fâch, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.11
Pen-y-fodau-fawr, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.15
Pen-y-fodau-ganol, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.14
Pen-y-gaer, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Pen-y-garn, plwyf Llangiwg, dalen VIII.3
Pen-y-garth-fâch, plwyf Llansamlet, dalen XV.3
Pen-y-gelli, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.6
Pen-y-gelli-gilion, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.2, 6
Pen-y-glyn, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Pen-y-gors, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Pen-y-gors, plwyf Llangyfelach, dalen VII.4
Pen-y-graig, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.3
Pen-y-graig, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.1
Pen-y-graig, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Pen-y-graig, plwyf Llangiwg, dalen III.13
Pen-y-graig, plwyf Cilybebyll, dalen IX.1
Pen-y-graig-isaf, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.6
Pen-y-graig-isaf, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.15
Pen-y-graig-uchaf, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.6
Pen-y-graig-uchaf, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.11
Pen-y-lan, plwyf Llangiwg, dalen II.8
Pen-y-lan, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Pen-y-lan, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Pen-y-lan, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.11
Pen-y-lan Cottage, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Pen-y-lan-fâch, plwyf Llangiwg, dalen III.13
Pen-y-mynydd, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.5
Pen-yr-allt, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.10
Pen-yr-allt-wen, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.16
Pen-yr-aly, plwyf Llangatwg, dalen XV.16
Pen-yr-erw-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen VII.8
Pen-yr-esgryn, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.2
Pen-y-rhedyn, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Pen-yr-heol, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.6
Pen-yr-heol, plwyf Llangiwg, dalen II.7
Pen-yr-heol, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.1
Pen-yr-heol-fach, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Pen-yr-heol-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Pen-yr-heol-isaf, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.3
Pen-yr-heol-lâs, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Pen-yr-heol-uchaf, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.3
Pen-y-rhiw, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Pen-ysgallen, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.9
Pen-y-Stack, plwyf Llangiwg, dalen II.3
Pen-y-star, plwyf Baglan, dalen XV.14
Pen-y-tŵyn, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Pen-y-waun, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.11
Pen-y-waun, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.8
Pen-y-waun, plwyf Llangiwg, dalen II.12
Pen-y-waun-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.4
Pen-y-waun-uchaf, plwyf Llangiwg, dalen II.12
Perkins Farm, plwyf Reynoldston, dalen XXII.14
Perthi-gwynion, plwyf Llangiwg, dalen II.15
Perthi-têg, plwyf Llangyfelach, dalen XV.5
Pheasant Bush PH, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.15
Pheasant Bush Works (tin), plwyf Llangyfelach, dalen VIII.15
Philadelphia Chapel (CM), plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Pill House, plwyf Llanmadog, dalen XXI.8
Pilot's Rest PH, plwyf Margam, dalen XXXIII.1
Pilton Green, plwyf Llanddewi, dalen XXX.4
Pilton Green, plwyf Penrhys (ar wahân), dalen XXX.8
Pistyll Pentre-poeth, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Pistyll-gwyn, plwyf Llangiwg, dalen VIII.4
Pit Row, plwyf Margam, dalen XXXIII.6
Pitt, plwyf Penrhys, dalen XXXI.6
Pitton, plwyf Rhosili, dalen XXX.7
Pitton Cross, plwyf Llanddewi, dalen XXX.8
Pitton Cross, plwyf Rhosili, dalen XXX.8
Pitton Mill (corn), plwyf Rhosili, dalen XXX.8
Plâs Marl, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Plas-bâch, plwyf Llangyfelach, dalen XV.6
Plâs-bâch, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Plâs-cil-y-bebyll, plwyf Cilybebyll, dalen IX.9
Plasmarl Pit, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Plâs-newydd, plwyf Llangatwg, dalen XV.3
Plâs-newydd, plwyf Castell-nedd, dalen XV.9
Plâs-newydd, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.15
Plâs-y-bedw, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Plough and Harrow Inn, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.12
Plough and Harrow PH, plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.1
Plunch, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.7
Pont Bwrlac, plwyf Margam, dalen XXXIII.15
Pont Cadle, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.15
Pont Felin-newydd, plwyf Margam, dalen XXXIII.15
Pont Felin-wen, plwyf Llangyfelach, dalen XV.1
Pont Gefail-fâch, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.14
Pont Llan, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.8
Pont Llan, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.8
Pont Llecharth, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.10
Pont Lliw, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.3
Pont Nant-lwrog, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Pont y Cymmer, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.3
Pont y Lôn, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Pont y Shoot, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Pont yr Offeiriad, plwyf Margam, dalen XXXIII.11
Pont-aber-gwenffrwd, plwyf Baglan (ar wahân), dalen XV.15
Pont-ar-dawe, plwyf Llangiwg, dalen VIII.12
Pont-ar-dawe Works (chemical), plwyf Cilybebyll, dalen VIII.16
Pontardawe Works (tin plate), plwyf Llangyfelach, dalen VIII.11
Pontardulais, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.10, 14
Pontardulais Works (tin plate), plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.10
Pontbren-llwyd, plwyf Llangyfelach, dalen XV.5
Pont-nedd-Fychan, plwyf Llangatwg, dalen X.3
Pont-rhyd-y-fen, plwyf Margam, dalen XXV.3
Pont-rhyd-y-fen, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.3
Pont-y-cob, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.14
Pont-y-môch, plwyf Margam, dalen XXV.14
Poppithill, plwyf Abertawe, dalen XXIV.5
Popples, plwyf Pennard, dalen XXXI.8
Port Eynon, plwyf Port Einon, dalen XXXI.9
Port Talbot, plwyf Margam, dalen XXV.13
Port Talbot Chemical Works, plwyf Aberafan, dalen XXV.13
Port Talbot Inn, plwyf Margam, dalen XXXIII.1
Port Talbot Station, plwyf Margam, dalen XXV.14
Port Tennant, plwyf Abertawe, dalen XXIV.6
Port Tennant Works (copper), plwyf Abertawe, dalen XXIV.6
Post Office, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.9
Post Office, plwyf Reynoldston, dalen XXII.14
Post Office, plwyf Pennard, dalen XXXII.1
Pound, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.7
Pound, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
Pound-ffald-isaf, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.1
Pound-ffald-uchaf, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.1
Primrose Colliery, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.16
Prince of Wales PH, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Priors Town, plwyf Llangennith, dalen XXI.11
Prisk, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.11
Prospect Cottage, plwyf Rhosili, dalen XXX.3
Providence Chapel (Independent), plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
Pug Mill, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Purgatory, plwyf Rhosili, dalen XXX.3
Pwllau-Watkin, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.2
Pwll-du, plwyf Pennard, dalen XXXI.6
Pwll-du Bay, plwyf Pennard, dalen XXXI.6
Pwll-du Bay, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.6
Pwll-du Head, plwyf Pennard, dalen XXXI.5
Pwll-du Point, plwyf Pennard, dalen XXXI.6
Pwll-du Wood, plwyf Pennard, dalen XXXII.5
Pwll-faron, plwyf Llangatwg, dalen X.5
Pwll-mawr Colliery (disused), plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Pwll-y-brag, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.11
Pwll-y-brogau, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.10
Pwll-y-domen, plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.1
Pwll-y-gravel, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Pwll-y-gwlaw, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.7
Pwll-yr-air, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Pwll-yr-hwyaid, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Pwll-yr-hwyaid, plwyf Margam, dalen XXXIII.15
Pwll-y-wrâch, plwyf Llangiwg, dalen II.7
Pyle, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
Pyle Bridge, plwyf Margam, dalen XXXIII.16

Yn ôl i'r brig

------

Q

Quiet Place, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.3
Quoity Green, plwyf Llangennith, dalen XXI.15

Yn ôl i'r brig

------

R

Railmill House, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Railway Inn, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.10
Railway Inn, plwyf Abertawe, dalen XXIV.1
Rallt, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.7
Ravensworth, plwyf Castell-nedd, dalen XV.13
Reading Rooms, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Rectory, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.10
Rectory, plwyf Castell-nedd, dalen XV.9
Rectory, plwyf Llanmadog, dalen XXI.8
Rectory, plwyf Reynoldston, dalen XXII.14
Rectory, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.13
Rectory, plwyf Rhosili, dalen XXX.3
Rectory, plwyf Oxwich, dalen XXXI.11
Rectory, plwyf Penmaen, dalen XXXI.4
Rectory, plwyf Port Einon, dalen XXXI.9
Rectory, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
Rectory, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.12
Redcliffe, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.6
Reddenhill, plwyf Penmaen, dalen XXXI.4
Redhead Colliery, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Redhouse Inn, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Redley Cliff, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.6
Reformatory School (boys), plwyf Castell-nedd, dalen XV.13
Resolven, plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
Resolven Mountain, plwyf Llanilltud Nedd, dalen X.13
Reynoldston, plwyf Reynoldston, dalen XXII.14
Richmond Terrace, plwyf Aberafan, dalen XXV.13
Ridgway Villa, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Ring Rock, plwyf Pennard, dalen XXXII.6
River Cathan, plwyf Llangyfelach, dalen I.16
River Dulais, plwyf Llangyfelach, dalen VII.8
River Loughor (Llwchwr), plwyf Llanrhidian, dalen XXIV.13
River Neath, plwyf Llanilltud Nedd, dalen X.9; XV.3
Rock, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.7
Rock and Fountain (PH), plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.13
Rock Cottage, plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
Rock Fountain (PH), plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Rocket House, plwyf Rhosili, dalen XXX.3
Rockfield House, plwyf Llangatwg, dalen XV.12
Roger's Well, plwyf Pennard, dalen XXXII.2
Rose Cottage, plwyf Llangatwg, dalen IX.7
Rose Works (copper), plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Rosehill, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Rosehill, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Rothers Sker, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.7
Rothers Tor, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.7
Rotherslade, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.7
Round Pit Colliery, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Rowland's Cottages, plwyf Margam, dalen XXV.8
Royal Arsenal, plwyf Abertawe, dalen XXIV.5
Royal Institution, plwyf Abertawe, dalen XXIV.5
Royal Oak PH, plwyf Margam, dalen XXV.8
Rwch-fâch, plwyf Llangennith, dalen XXI.12
Rwch-fawr, plwyf Cheriton, dalen XXI.12

Yn ôl i'r brig

------

Rh

Rhean-fawr, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.1
Rheanva, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Rheola, plwyf Llangatwg, dalen IX.12
Rhiw Tor Cymry, plwyf Margam, dalen XXV.8
Rhiw-cregen, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.16
Rhiw-fawr, plwyf Llangiwg, dalen III.9
Rhiw-llech, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.14
Rhondda Mountain Colliery, plwyf Glyncorrwg, dalen X.11
Rhôs, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.16
Rhôs Common, plwyf Cilybebyll, dalen III.14
Rhôs Common, plwyf Llangatwg, dalen IX.2
Rhôs-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Rhossili, plwyf Rhosili, dalen XXX.3, 7
Rhossilly, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.7
Rhos-y-gelynen, plwyf Llangatwg, dalen IV.9
Rhŷd Wern-y-pwll, plwyf Glyncorrwg, dalen X.10
Rhydding, plwyf Llangatwg, dalen XV.5
Rhyddings, plwyf Abertawe, dalen XXIII.12
Rhydd-waun, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Rhydings, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.7
Rhyd-y-fro, plwyf Llangiwg, dalen VIII.7
Rhyd-y-fro-isaf, plwyf Llangiwg, dalen VIII.7
Rhyd-y-gelli-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen VII.8
Rhyd-y-gwin, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.10
Rhyd-y-maerdy, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.10
Rhyd-y-mochyn, plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Rhyd-y-pandy, plwyf Llangyfelach, dalen XV.1
Rhyd-y-pontbren, plwyf Margam, dalen XXXIV.9
Rhyd-y-pwllau, plwyf Llangatwg, dalen III.12
Rhyd-yr-helyg, plwyf Abertawe, dalen XXIII.11
Rhys-llyn, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.3

Yn ôl i'r brig

------

S

St Andrew's Church, plwyf Penrhys, dalen XXXI.6
St Baglan's Church, plwyf Baglan, dalen XXV.5
St Cadoc's Church, plwyf Port Einon, dalen XXXI.9
St Cattwg's Church, plwyf Cheriton, dalen XXI.8
St Catwg's Church, plwyf Llangatwg, dalen XV.9
St Cenydd's Church, plwyf Llangennith, dalen XXI.11
St Ciwg's Church, plwyf Llangiwg, dalen VIII.8
St Clement's Church, plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
St Cyfelach's Church, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.8
St David's Church, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.11
St David's Church, plwyf Llanddewi, dalen XXXI.1
St David's Church, plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
St George's Church, plwyf Reynoldston, dalen XXII.14
St Helen's, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
St Helen's Works (iron foundry), plwyf Abertawe, dalen XXIII.12
St Illtyd's Church, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.9
St Illtyd's Church, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.13
St Illtyd's Church, plwyf Oxwich, dalen XXXI.11
St James' Church, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
St John the Baptist's Church, plwyf Penmaen, dalen XXXI.4
St John's Church, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
St John's Church, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
St John's Church, plwyf Abertawe Eglwys Ioan (ar wahân), dalen XXIV.5
St John's Church, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.12
St Julien's Villas, plwyf Abertawe, dalen XXIII.12
St Madog's Church, plwyf Llanmadog, dalen XXI.8
St Mary's Church, plwyf Glyncorrwg, dalen X.6
St Mary's Church, plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
St Mary's Church, plwyf Abertawe, dalen XXIV.5
St Mary's Church, plwyf Aberafan, dalen XXV.13
St Mary's Church, plwyf Rhosili, dalen XXX.7
St Mary's Church, plwyf Pennard, dalen XXXII.1
St Mary's Church, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
St Michael's Church, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.9
St Michael's Church, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.10
St Nicholas's Church, plwyf Nicholaston, dalen XXXI.3
St Nun & St Joseph's RC Church, plwyf Aberafan, dalen XXV.13
St Paul's Church, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
St Peter's Church, plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
St Peter's Church, plwyf Llangiwg, dalen VIII.12
St Rhidian's Church, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.10
St Samlet's Church, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
St Teilo's Church, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
St Teilo's Church, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.14
St Thomas, plwyf Abertawe, dalen XXIV.6
St Thomas' Church, plwyf Abertawe, dalen XXIV.6
Saintwalls, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Salem Chapel (Baptist), plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Salem Chapel (CM), plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Sanctuary, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.9
Sanctuary, plwyf Penrhys, dalen XXXI.6
Sandylane, plwyf Pennard, dalen XXXII.1
Sardis Chapel (Independent), plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.14
Sardis Chapel (Independent), plwyf Abertawe, dalen XXIII.3
Sarnau, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Sarn-fan, plwyf Baglan, dalen XXV.9
Saron Chapel (CM), plwyf Margam, dalen XXV.14
School, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.11
School, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
School, plwyf Llangyfelach, dalen XV.5
School, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
School (boys and girls), plwyf Casllwchwr, dalen XIV.10
School (boys and girls), plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
School (boys and girls), plwyf Llansamlet, dalen XV.10
School (boys and girls), plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
School (boys and girls), plwyf Baglan (ar wahân), dalen XV.15
School (boys and girls), plwyf Cheriton, dalen XXI.12
School (boys and girls), plwyf Llanrhidian, dalen XXII.10
School (boys and girls), plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
School (boys and girls), plwyf Abertawe, dalen XXIII.3
School (boys and girls), plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
School (boys and girls), plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.5
School (boys and girls), plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
School (boys and girls), plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
School (boys and girls), plwyf Aberafan, dalen XXV.13
School (boys and girls), plwyf Margam, dalen XXV.3
School (boys and girls), plwyf Baglan, dalen XXV.5
School (boys and girls), plwyf Margam, dalen XXV.8
School (boys and girls), plwyf Penmaen, dalen XXXI.4
School (boys and girls), plwyf Oxwich, dalen XXXI.7
School (boys and girls), plwyf Port Einon, dalen XXXI.9
School (boys and girls), plwyf Pennard, dalen XXXII.1
School (boys and girls), plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
School (boys and girls), plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
School (boys and girls), plwyf Margam, dalen XXXIII.2
School (boys), plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
School (boys), plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
School (boys), plwyf Llangyfelach, dalen VIII.15
School (boys, girls and infants), plwyf Llangyfelach, dalen I.15
School (boys, girls and infants), plwyf Llanilltud Nedd, dalen X.6
School (boys, girls and infants), plwyf Llanilltud Nedd, dalen X.6
School (boys, girls and infants), plwyf Llansamlet, dalen XV.10
School (boys, girls and infants), plwyf Llansamlet, dalen XV.11
School (boys, girls and infants), plwyf Llansamlet, dalen XV.11
School (boys, girls and infants), plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
School (boys, girls and infants), plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
School (boys, girls and infants), plwyf Llansamlet, dalen XV.14
School (boys, girls and infants), plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.6
School (boys, girls and infants), plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.1
School (boys, girls and infants), plwyf Abertawe, dalen XXIV.1
School (boys, girls and infants), plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
School (boys, girls and infants), plwyf Cilybebyll, dalen VIII.12
School (girls and infants), plwyf Llangyfelach, dalen XV.10
School (girls), plwyf Llangyfelach, dalen XIV.7
School (Welsh Meth.), plwyf Baglan, dalen XXIV.8
Schools (boys, girls and infants), plwyf Abertawe, dalen XXIV.6
Schools (girls, infants), plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Scott's Pit (coal, disused), plwyf Llansamlet, dalen XV.11
Scurlage Castle, plwyf Llanddewi, dalen XXXI.1
Seaview Villa, plwyf Aberafan, dalen XXV.13
Seven Sisters, plwyf Llangatwg, dalen III.16
Seven Slades, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.6
Shackleford's Cottages, plwyf Abertawe, dalen XXIV.6
Shelone, plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
Shelonebarn Cottages, plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
Ship and Castle PH, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Ship Inn, plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
Shire Combe, plwyf Pennard, dalen XXXI.8
Siloam Chapel (Baptist), plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Siloam Chapel (Independent), plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.1
Siloh Chapel, plwyf Llanilltud Nedd, dalen X.6
Singleton, plwyf Abertawe, dalen XXIII.12
Singlewood, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Sion Chapel (Baptist), plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Sister's Pit (coal), plwyf Llansamlet, dalen XV.7
Six Pit Colliery (disused), plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Six Pit Junction, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Sketty, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Sketty Hall, plwyf Abertawe, dalen XXIII.12
Sketty House, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Sketty Park, plwyf Abertawe, dalen XXIII.11
Skewen, plwyf Llangatwg, dalen XV.12
Sladecross, plwyf Oxwich, dalen XXXI.10
Slags, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.1
Sluxton, plwyf Rhosili, dalen XXX.3
Smelters' Arms PH, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Smith's Canal (disused), plwyf Llansamlet, dalen XXIV.1
Smith's Canal (disused), plwyf Llansamlet, dalen XV.10, 13, 14
Smithy, plwyf Llangyfelach, dalen VII.11
Smithy, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Smyrna Chapel (CM), plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Snaple Point, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.7
Soar Chapel (CM), plwyf Aberafan, dalen XXV.10
Somerset House, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.8
Somersetshire House (PH), plwyf Margam, dalen XXXIII.2
South Dock, plwyf Abertawe, dalen XXIV.5
South dock, plwyf Abertawe, dalen XXIV.9
South Gate, plwyf Castell-nedd, dalen XV.13
Southgate, plwyf Pennard, dalen XXXII.1
Spa Hotel, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.11
Spite, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Spring Gardens, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.10
Stackpool Mill (corn), plwyf Reynoldston, dalen XXII.9
Staffal Haegr Mill (woollen), plwyf Llanrhidian, dalen XXII.10
Stag House, plwyf Llangatwg, dalen IX.15
Stallcourt, plwyf Margam, dalen XXXIII.2
Star, plwyf Margam, dalen XXXIII.11
Stembridge, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.9
Stembridge Mill (corn), plwyf Cheriton, dalen XXII.9
Stonemill, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXXII.1
Stonemill, plwyf Pennard, dalen XXXII.1
Stonyford, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.10
Stonyland, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.9
Stormy Castle, plwyf Llangennith, dalen XXI.12
Stout Hall, plwyf Reynoldston, dalen XXXI.1
Sunday School, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.1
Sunday School, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.1
Sunny Bank, plwyf Llangatwg, dalen XV.6
Sunnybank, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Sunnyside, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Sunnyside Cottage, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Surdir, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XXV.4
Swan Colliery, plwyf Baglan, dalen XXIV.8
Swansea Canal, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Swansea Canal, plwyf Llangyfelach, dalen XV.3
Swansea Canal, plwyf Llangyfelach, dalen XV.6
Swansea Canal, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.15
Swansea Cemetery, plwyf Abertawe, dalen XXIV.6
Swansea Hospital, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Swansea Vale Brewery, plwyf Llangiwg, dalen VIII.12
Swansea Works (tin), plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
Swansea Works (wagon), plwyf Llansamlet, dalen XXIV.6
Swiss Cottage, plwyf Abertawe, dalen XXIII.12

Yn ôl i'r brig

------

T

Tabernacle (CM chapel), plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Tabernacle Chapel (CM), plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Tabernacle Chapel (Independent), plwyf Aberafan, dalen XXV.13
Tafarn-banwen, plwyf Llangatwg, dalen IV.9
Tafarn-y-coed, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.10
Tai-bach, plwyf Margam, dalen XXXIII.2
Tair-onen, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Tai-yr-ysgol, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Talgarthswell, plwyf Rhosili, dalen XXX.7
Tal-y-cynllwyn, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.6
Tal-y-fan-fâch, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.10
Tal-y-fan-fâch Colliery, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.10
Tal-y-fan-fawr, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.10
Tal-y-fedw, plwyf Llangatwg, dalen XV.15
Tal-y-gopa, plwyf Llansamlet, dalen XV.15
Tal-y-gopa-gôch, plwyf Llansamlet, dalen XV.15
Tal-y-gopa-isaf, plwyf Llansamlet, dalen XV.15
Tal-y-wendda, plwyf Llansamlet, dalen XV.15
Tal-y-wendda Drift Colliery, plwyf Llansamlet, dalen XV.15
Tankeylake Farm, plwyf Llangennith, dalen XXI.12
Tan-y-coed, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.15
Tan-y-graig, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.11
Tan-y-graig, plwyf Llangyfelach, dalen VII.3, 4
Tan-yr-allt, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.12
Tan-yr-heol Colliery, plwyf Abertawe, dalen XXIII.2
Tan-y-rhiw, plwyf Llangatwg, dalen XV.2
Taren Cefn-mawr, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.8
Taren Forgan, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XXV.3
Taren Pannau, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.10
Taren Rhiw-llech, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.14
Taren-y-gleision, plwyf Cilybebyll, dalen IX.5
Tennant Canal, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.6
Tennant Canal, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.6
Tewgoed-bâch, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Tewgoed-mawr, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Tewgoed-uchaf, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
The Box, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.2
The Camp, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.11
The Croft, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
The Cross, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
The Eagle PH, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
The Elms, plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
The Farm, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.8
The Farm, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.7
The Graig, plwyf Llangatwg, dalen XV.12
The Grange, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
The Green, plwyf Castell-nedd, dalen XV.9
The Green, plwyf Rhosili, dalen XXX.7
The Island, plwyf Abertawe, dalen XXIV.5
The Kennel, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.15
The Knab, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.8
The Knap, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.6
The Lake (Penlle'rgaer), plwyf Llangyfelach, dalen XIV.12
The Lodge, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
The Parsonage, plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
The Pit, plwyf Pennard, dalen XXXII.5
The Sker, plwyf Pennard, dalen XXIII.14
The Vicarage, plwyf Llangatwg, dalen XV.9
Thistleboon, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.7
Three Clases, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Three Crosses, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.5
Three Crosses Farm, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.1
Threecliff Bay, plwyf Penmaen, dalen XXXI.8
Threecliff Bay, plwyf Pennard, dalen XXXI.8
Threecliff Passage, plwyf Pennard, dalen XXXI.8
Ticanddu, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.10
Tin Plate Works, plwyf Llanrhidian, dalen XXIIa.16
Tin Works, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Tir Einion, plwyf Llangatwg, dalen XV.3
Tir Glandŵr Pit, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Tir Turnor, plwyf Llangatwg, dalen XV.3
Tir Walter-Jenkins-Bowen, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Tir-abbey, plwyf Llangatwg, dalen VIII.16
Tir-Alice, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Tir-arlwydd, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.11, 15
Tir-bâch, plwyf Llangiwg, dalen II.6
Tir-bâch, plwyf Llangatwg, dalen IV.13
Tir-bâch, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.11
Tir-brenin, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.5, 6
Tir-canol, plwyf Llangyfelach, dalen XV.10
Tir-canol Pit (coal), plwyf Llangyfelach, dalen XV.10
Tîr-Caradog, plwyf Margam, dalen XXV.14
Tir-cethin, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.1
Tir-côch, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.8
Tir-côch-isaf, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.8
Tir-coed, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.9
Tir-coed-y-maen Cottage, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.7
Tir-deunaw, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Tir-Dinam Farm, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Tir-dwncyn, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.12
Tir-Edwin, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.7
Tir-Ellen-gôch, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Tir-ffordd, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.8
Tir-ffynnon-Fadog, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Tir-garw, plwyf Llangiwg, dalen III.13
Tir-helyg, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.7, 11
Tir-heol-ddu, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Tir-Hester, plwyf Abertawe, dalen XXIII.3
Tir-Ifan-Llwyd, plwyf Llansamlet, dalen XV.11
Tir-isaf, plwyf Llangatwg, dalen XV.2
Tir-isaf Farm, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Tir-isaf Pit (coal), plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Tir-John-Bowen-David, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Tir-John-North, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.6
Tir-Lloyds, plwyf Llansawel, dalen XXV.1
Tir-llwyni, plwyf Llangyfelach, dalen VII.8
Tir-mawdy, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Tir-mynydd, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Tir-mynydd, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Tir-Nest, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Tir-newydd, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.10
Tir-Owen-Rosser, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Tir-Penry, plwyf Llangyfelach, dalen XV.10
Tir-penry Works (chemical), plwyf Llangyfelach, dalen XV.10
Tîr-pont-cadle, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.15
Tir-shet, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.7
Tir-Thomas-John-Thomas, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Tir-uchaf, plwyf Llangatwg, dalen VIII.15
Tir-usceirch, plwyf Aberafan, dalen XXV.9
Tir-y-mynydd, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.5
Tir-y-mynydd Farm, plwyf Llansamlet, dalen XV.7
Tir-yn, plwyf Llangyfelach, dalen I.16
Tir-y-pandy, plwyf Llangiwg, dalen III.14
Tonau House, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.6
Tonau-uchaf, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.6
Ton-clwydau, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.3
Ton-garwed, plwyf Llangatwg, dalen IX.12
Ton-mawr, plwyf Baglan (ar wahân), dalen XV.15
Ton-mawr, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XVII.9
Ton-mawr, plwyf Margam, dalen XXXIII.8
Ton-Owen, plwyf Margam, dalen XXXIV.5
Ton-perddyn, plwyf Llangatwg, dalen IV.10
Ton-planwydd, plwyf Llangatwg, dalen IV.14
Ton-y-castel, plwyf Llangatwg, dalen IV.9
Ton-y-gilfach, plwyf Llangatwg, dalen IV.15
Ton-y-groes, plwyf Margam, dalen XXV.14
Ton-y-grugos, plwyf Margam, dalen XXXIII.8
Ton-y-grwgos, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.11
Ton-y-maen, plwyf Llangatwg, dalen IX.11
Tor-cefn, plwyf Llangatwg, dalen IX.13
Tor-clawdd, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.5
Tor-y-graig, plwyf Glyncorrwg, dalen X.2
Tor-y-graig, plwyf Llangatwg, dalen XV.4
Town Hall, plwyf Abertawe, dalen XXIV.5
Townhill, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Townhill Farm, plwyf Abertawe Eglwys Ioan (ar wahân), dalen XXIV.5
Townsend, plwyf Cheriton, dalen XXII.5
Traevllers' Rest PH, plwyf Baglan, dalen XXIV.8
Trafle, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.14
Trafle Mill (corn), plwyf Casllwchwr, dalen XIV.14
Trallwn, plwyf Margam, dalen XXXIV.9
Trallwyn, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Travellers' Rest PH, plwyf Cilybebyll, dalen III.14
Travellers' Well PH, plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
Tre-boeth, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Tredegar-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.8
Tredegar-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.8
Tre-gôf Farm, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Tre-gernydd, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Tre-gwegrydd, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Tre-nache, plwyf Llangatwg, dalen XV.1
Tresgyrch-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen II.14
Trewyddfa Inn, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Trewyddfa-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Trewyddfa-fawr, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Trinity Chapel (Baptist), plwyf Llanrhidian, dalen XXII.4
Trinity Chapel (Baptist), plwyf Aberafan, dalen XXV.10
Trinity Chapel (CM), plwyf Llanmadog, dalen XXI.8
Troed-rhiw-gwrâch, plwyf Llanilltud Nedd, dalen X.10
Troed-y-coed, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Troed-yr-erw-felen, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.5
Troed-y-rhiw, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.7
Troed-y-rhiw, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XVII.9
Troed-y-rhiw, plwyf Margam, dalen XXXIII.12
Troed-y-rhiw, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.11
Tumulus, plwyf Penmaen, dalen XXII.16
Twll-y-Gwyddel, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.2
Tŵyn, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.7
Twyn-bâch, plwyf Llangyfelach, dalen VII.15
Tŵyn Crug-yr-Avan, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.16
Tŵyn Ffald-y-garn, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.10
Tŵyn Pen-y-castell, plwyf Margam, dalen XXV.11
Twyn Pigws, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.11
Tŵyn Pum-erw, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.8
Tŵyn Tyle-traws, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.7
Tŵyn y Crug, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.2
Tŵyn y Ffald, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.16
Tŵyn-corwg-fechan, plwyf Glyncorrwg, dalen X.14
Tŵyn-eithinog, plwyf Llangatwg, dalen III.15
Tŵyn-gwyn, plwyf Baglan (ar wahân), dalen XV.11
Tŵyn-tyle, plwyf Llangyfelach, dalen VII.8
Tŵyn-tyle, plwyf Llangyfelach, dalen VII.8
Tŵyn-y-Ffarwel, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.5
Tŵyn-yr-henllan, plwyf Llangatwg, dalen VIII.16
Tŵyn-yr-odyn House, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Ty Rhys-yr-allt, plwyf Margam, dalen XXV.15
Ty'n y coedcae, plwyf Llangatwg, dalen VIII.16
Ty'n-ton, plwyf Llangatwg, dalen III.15
Ty'n-y-bedw, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.3
Ty'n-y-berllan, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.10
Ty'n-y-bonau, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.10
Ty'n-y-cae, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.16
Ty'n-y-caeau, plwyf Castell-nedd, dalen XV.9
Ty'n-y-caeau, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
Ty'n-y-Carnau-fâch, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.2
Ty'n-y-Carnau-fawr, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.2
Ty'n-y-cerig, plwyf Llangyfelach, dalen I.16
Ty'n-y-cerig, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.3
Ty'n-y-coed, plwyf Llangyfelach, dalen XV.3
Ty'n-y-coed, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
Ty'n-y-coed, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.10
Ty'n-y-coedcae, plwyf Llangiwg, dalen II.11
Ty'n-y-coedcae, plwyf Llangiwg, dalen II.15
Ty'n-y-coedcae, plwyf Llangatwg, dalen IX.11
Ty'n-y-cwm, plwyf Llanilltud Nedd, dalen X.13
Ty'n-y-cwm, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.10
Ty'n-y-cwm, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XVII.9
Ty'n-y-cwm, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Ty'n-y-cwm, plwyf Cilybebyll, dalen IX.13
Ty'n-y-cwm Plantation, plwyf Llanilltud Nedd, dalen X.13
Ty'n-y-dderwen, plwyf Cilybebyll, dalen XV.4
Ty'n-y-ddraenen, plwyf Llansawel, dalen XXV.1
Ty'n-y-fferm, plwyf Margam, dalen XXV.15
Ty'n-y-fron, plwyf Llansamlet, dalen XV.7
Ty'n-y-gareg, plwyf Llangatwg, dalen III.15
Ty'n-y-garn, plwyf Llangatwg, dalen IX.15
Ty'n-y-graig, plwyf Llanilltud Nedd, dalen X.9
Ty'n-y-graig, plwyf Llanilltud Nedd, dalen X.9
Ty'n-y-graig, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.3
Ty'n-y-graig, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.6
Ty'n-y-graig, plwyf Margam, dalen XXV.7
Ty'n-y-graig, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.1
Ty'n-y-graig, plwyf Cilybebyll, dalen VIII.12
Ty'n-y-graig, plwyf Llangatwg, dalen IX.10
Ty'n-y-llechau, plwyf Llangatwg, dalen XV.6
Ty'n-y-pant, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.10
Ty'n-y-pant, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XXV.4
Ty'n-y-parc, plwyf Margam, dalen XXXIII.8
Ty'n-yr-allt, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Ty'n-yr-heol, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.10
Ty'n-yr-heol, plwyf Llangatwg, dalen XV.5
Ty'n-yr-heol, plwyf Baglan, dalen XXV.6
Ty'n-yr-heol, plwyf Margam, dalen XXXIV.9
Ty'n-yr-heol, plwyf Llangatwg, dalen IV.13
Ty'n-yr-heol, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.15
Ty'n-yr-heol-fâch, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.9
Ty'n-y-ton, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.15
Ty'n-y-twr, plwyf Baglan, dalen XXV.5
Ty'n-y-waun, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.14
Ty'n-y-wern, plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
Ty'n-y-wern, plwyf Llangatwg, dalen IX.3
Ty'r-coedcae, plwyf Glyncorrwg, dalen X.10
Ty'r-daren, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.5
Ty'r-eglwys, plwyf Baglan, dalen XXV.5
Ty'r-graig, plwyf Cilybebyll, dalen III.14
Ty'r-heol, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.7
Ty'r-lan, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.15
Ty'r-lan, plwyf Llangatwg, dalen IX.13
Ty'r-mynydd, plwyf Glyncorrwg, dalen X.11
Ty'r-waun, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.6
Ty'r-wern, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XVII.14
Ty-bâch (smithy), plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXIII.5
Ty-Bess, plwyf Margam, dalen XXV.15
Ty-bryn, plwyf Penrhys, dalen XXXI.2
Ty-bryn, plwyf Reynoldston, dalen XXXI.2
Ty-canol, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XXV.4
Ty-canol, plwyf Baglan, dalen XXV.5
Ty-canol, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.3
Ty-côch, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.12
Ty-côch, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Ty-côch, plwyf Llangatwg, dalen XV.4
Ty-côch, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Ty-copyn, plwyf Llansawel, dalen XXV.1
Ty-Copyn, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XXV.1
Ty-croes, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.9
Ty-crofter, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.10
Tyddyn-cwm-y-gors, plwyf Llangiwg, dalen II.15
Ty-draw, plwyf Llangatwg, dalen XV.15
Ty-draw, plwyf Llangatwg, dalen XV.2
Ty-draw, plwyf Margam, dalen XXV.12
Ty-draw, plwyf Margam, dalen XXV.14
Ty-draw, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.3
Ty-draw Cottages, plwyf Margam, dalen XXV.14
Ty-draw Drift Pit (coal), plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Ty-draw Farm, plwyf Llangatwg, dalen XV.12
Ty-draw Farm, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.2
Ty-du, plwyf Llangyfelach, dalen XV.5
Ty-du, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.3
Ty-du, plwyf Margam, dalen XXXIII.15
Ty-du, plwyf Margam, dalen XXXIV.9
Ty-fry, plwyf Margam, dalen XXXIII.2
Ty-fry, plwyf Margam, dalen XXXIV.5
Ty-glyn, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Ty-graig, plwyf Abertawe, dalen XXIV.5
Ty-gwyn, plwyf Glyncorrwg, dalen X.6
Ty-gwyn, plwyf Llansamlet, dalen XV.11
Ty-gwyn, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Ty-gwyn, plwyf Llangatwg, dalen XV.9
Ty-gwyn, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.6
Ty-isaf, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XV.16
Ty-isaf, plwyf Baglan, dalen XXV.5
Ty-isaf, plwyf Margam, dalen XXXIII.6
Ty-isaf Row, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.10
Tyle'r-fedwen, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Tyle'r-gigfran, plwyf Margam, dalen XXXIII.3
Tyle'r-waun, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XV.12
Tyle-côch-bâch, plwyf Llangyfelach, dalen VII.4
Tyle-côch-mawr, plwyf Llangyfelach, dalen VII.4
Tyle-du, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.7
Tyle-garw, plwyf Castell-nedd, dalen XV.13
Tyle-mawr, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.9
Ty-llwyd, plwyf Llangatwg, dalen XV.12
Ty-llwyd, plwyf Llangatwg, dalen XV.4
Ty-llwyd, plwyf Llangyfelach, dalen VII.12
Ty-llwyd, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.15
Ty-llwyd, plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
Ty-llwydyn, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.10
Ty-maen, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XXV.3
Ty-maen-meadow, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Ty-mawr, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.9
Ty-mawr House, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.10
Ty-melin-uchaf, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.6
Ty-mynydd, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.10
Ty-nef, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XXV.1
Ty-newydd, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.3
Ty-newydd, plwyf Llangiwg, dalen II.16
Ty-newydd, plwyf Llangiwg, dalen II.8
Ty-newydd, plwyf Margam, dalen XXV.7
Ty-newydd, plwyf Baglan, dalen XXV.9
Ty-newydd, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.6
Ty-newydd, plwyf Llangatwg, dalen IX.11
Ty-newydd, plwyf Llangatwg, dalen IX.6
Ty-newydd Wood, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.3
Tynwyn, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.15
Tyr Arthur Row, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Tyrau Colliery, plwyf Llanilltud Nedd, dalen X.9
Tyrau Wood, plwyf Llanilltud Nedd, dalen IX.16
Ty-uchaf, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XVII.14

Yn ôl i'r brig

------

U

Undeb Row, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Underhill, plwyf Nicholaston, dalen XXXI.3
Underhill Ho., plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Underhill House, plwyf Margam, dalen XXXIII.2
Union Workhouse (Gower Union), plwyf Penmaen, dalen XXXI.4
Union Works (chemical), plwyf Llangyfelach, dalen XV.10
Union Works (chemical), plwyf Llangyfelach, dalen XV.10
Unitarian Chapel, plwyf Glyncorrwg, dalen X.6
Uplands, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Upper Bank Station, plwyf Llansamlet, dalen XXIV.1
Upper Bank Works (copper), plwyf Llansamlet, dalen XXIV.1
Upper Boarspit, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Upper Court, plwyf Margam, dalen XXV.14
Upper Forest Farm, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Upper Forest Works (tin plate), plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Upper Forge, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Upper Gallant Lodge, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Upper Hardingsdown, plwyf Llangennith, dalen XXI.16
Upper Hareslade, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.6
Upper Killay, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.10
Upper Valve House, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Upper Ynys-tawe, plwyf Llangyfelach, dalen XV.6

Yn ôl i'r brig

------

V

Vale of Neath, plwyf Llangatwg, dalen X.2, XV.3
Valley Hotel, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
Venallt Works (patent fuel), plwyf Llanilltud Nedd, dalen X.5
Veranda, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Vernon House, plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
Vernon Works (tin), plwyf Baglan, dalen XXIV.8
Vicarage, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.8
Vicarage, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Vicarage, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Vicarage, plwyf Llangennith, dalen XXI.15
Vicarage, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.10
Vicarage, plwyf Llansawel, dalen XXIV.8
Vicarage, plwyf Aberafan, dalen XXV.9
Vicarage, plwyf Llangiwg, dalen VIII.12
Victoria Foundry (iron), plwyf Llangyfelach, dalen XV.10
Villier's Works (spelter), plwyf Llansamlet, dalen XV.14
Villiers Dry Dock, plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.5
Vineyard, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXXII.2
Vivian Square, plwyf Aberafan, dalen XXV.13
Voilart Colliery, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.6

Yn ôl i'r brig

------

W

Walterston, plwyf Llanrhidian, dalen XXXI.3
Warren Hill, plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
Washinglake, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Water Street, plwyf Margam, dalen XXXIII.15
Waterworks Cottage, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Waun Colliery, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.10
Waun Farm, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.10
Waun Ffyrdd, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.4
Waun Nant-y-lluest, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.11
Waun Nant-yr-huddol, plwyf Glyncorrwg, dalen X.14
Waun Ynys-corwg, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.10
Waunarlwydd, plwyf Abertawe, dalen XXIII.3
Waun-arlwydd House, plwyf Abertawe, dalen XXIII.3
Waun-ceirch, plwyf Llangatwg, dalen XV.12
Waun-cidiau, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.15
Waun-fâch, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.13
Waun-goedog, plwyf Glyncorrwg, dalen X.10
Waun-gron, plwyf Llandeilo Talybont, dalen XIV.2
Waun-gron, plwyf Llangyfelach, dalen XV.13
Waun-hên, plwyf Llangiwg, dalen II.11
Waun-y-coed, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Waun-y-Garn-wen, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Welcome Inn, plwyf Llangyfelach, dalen XV.9
Wellfield Villas, plwyf Aberafan, dalen XXV.9
Wellpark, plwyf Llangennith, dalen XXI.12
Welsh Freehold Colliery, plwyf Baglan (ar wahân), dalen XV.11
Welsh Main Colliery, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.2
Welsh Main Colliery, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.6
Welsh Moor Farm, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.7
Welsh Steam Works (fuel), plwyf Llansawel, dalen XXIV.4
Wenallt Colliery, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.6
Wenallt Farm, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.6
Wenallt Wood, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.6
Weobley Castle, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.10
Wergen-rhos, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.14
Wern, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.8
Wern, plwyf Margam, dalen XXXIII.2
Wern Andrew, plwyf Llangatwg, dalen XV.16
Wern-bwll, plwyf Llangiwg, dalen II.11
Wern-ddu Cottages, plwyf Llangatwg, dalen XV.4
Wern-ddu-isaf, plwyf Llangatwg, dalen VIII.16
Wern-ddu-uchaf, plwyf Llangatwg, dalen VIII.16
Wern-fawr, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.6
Wern-ffrŵd, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.7
Wern-glais Cottage, plwyf Llansamlet, dalen XV.3
Wern-gôch, plwyf Llangatwg, dalen XV.15
Wern-halog, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.7
Wern-halog-vâch, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.7
Wern-llaith, plwyf Llandeilo Ferwallt, dalen XXIII.14
Wern-olau, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.1
Wern-y-bryn, plwyf Margam, dalen XXV.8
West Cathan, plwyf Llanddewi, dalen XXI.16
West Cross, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
West Lodge, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
West Pilton, plwyf Rhosili, dalen XXX.8
West Town, plwyf Llangennith, dalen XXI.11
Westcross Farm, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Westcross Ho., plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Western Merthyr Slant Colliery, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.14
Western Mill (corn), plwyf Cheriton, dalen XXII.9
Western Moor Colliery, plwyf Castell-nedd, dalen XV.13
Westernslade, plwyf Oxwich, dalen XXXI.10
Westfield, plwyf Llangatwg, dalen XV.9
Westhills, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXII.8
Wharf House, plwyf Margam, dalen XXV.13
Wharf Row, plwyf Margam, dalen XXV.13
White Pit, plwyf Llansamlet, dalen XV.14
White Rock, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.7
Whiteford Lighthouse, plwyf Llanmadog, dalen XXIa.16
Whiteshell Point, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.7
Whitestone, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Whitewalls, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.5
Whitewell, plwyf Knelston, dalen XXII.13
Whittley, plwyf Casllwchwr, dalen XIV.9
Widegate, plwyf Pennard, dalen XXXII.1
Wig Colliery, plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
Wigfa, plwyf Cilybebyll, dalen IX.9
Wig-fâch, plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
Wig-fâch Colliery, plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
Wig-fawr, plwyf Abertawe, dalen XXIII.4
Willoxton, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXII.16
Willoxton Cwm, plwyf Llanilltud Gŵyr, dalen XXII.16
Wimblewood-canol, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.5
Wimblewood-isaf, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.9
Wimblewood-uchaf, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.5
Wimmerfield House, plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Windmill Farm, plwyf Llanrhidian, dalen XXII.9
Witford Point, plwyf Baglan, dalen XXIV.12
Woodbine Cottage, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.3
Woodland Row, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Woodlands, plwyf Abertawe, dalen XXIII.8
Woodlands, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.14
Woodman Inn, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXIII.15
Woodside, plwyf Baglan, dalen XXIV.8
Woollen Factory, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.13
Woollen Factory, plwyf Abertawe Eglwys Ioan, dalen XXIV.1
Woollen Factory, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.2
Worcester Cottage, plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Worcester Works (tin plate), plwyf Llansamlet, dalen XV.10
Workhouse, plwyf Castell-nedd, dalen XV.9

Yn ôl i'r brig

------

Y

Yard Row, plwyf Margam, dalen XXV.8
Ynys, plwyf Margam, dalen XXXIII.7
Ynys Cottage, plwyf Llangyfelach, dalen XV.3
Ynys Cottage, plwyf Margam, dalen XXV.10
Ynys Fadog, plwyf Llangatwg, dalen IX.6
Ynys House, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Ynys Tanglwys, plwyf Llangyfelach, dalen XV.2
Ynys-allan Farm, plwyf Llansamlet, dalen XV.6
Ynys-Arwed Farm, plwyf Llangatwg, dalen IX.15
Ynys-avan Row, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.6
Ynys-biban, plwyf Llangatwg, dalen IX.16
Ynys-bwllog, plwyf Llangatwg, dalen XV.3
Ynys-corwg, plwyf Glyncorrwg, dalen XVII.6
Ynys-cymmer, plwyf Llangatwg, dalen X.2
Ynys-Cynon, plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.4
Ynys-derw, plwyf Llangyfelach, dalen VIII.11
Ynys-derw, plwyf Llangatwg, dalen IX.10
Ynys-domlyd, plwyf Llangatwg, dalen IV.14
Ynys-dyfnant, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.3
Ynys-dyfnant Wood, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.3
Ynys-fâch Farm, plwyf Llansamlet, dalen XV.6
Ynys-fawr, plwyf Llangynwyd Higher, dalen XXV.3
Ynys-fforch-fâch, plwyf Llangatwg, dalen IX.3
Ynys-fforch-fawr, plwyf Llangatwg, dalen IX.3
Ynys-Forgan, plwyf Llangyfelach, dalen XV.6
Ynys-Forgan Pit (coal, disused), plwyf Llangyfelach, dalen XV.6
Ynys-ger-gathan, plwyf Llangyfelach, dalen I.16
Ynys-gollen, plwyf Llangatwg, dalen XV.3
Ynys-gron, plwyf Glyncorrwg, dalen X.6
Ynys-lâs, plwyf Glyncorrwg, dalen X.6
Ynys-lletty, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.7
Ynys-Llwchwr, plwyf Llangyfelach, dalen I.15
Ynys-llwchwr-uchaf, plwyf Llangyfelach, dalen I.15
Ynys-llyn-lladd, plwyf Llangatwg, dalen XV.5
Ynys-maerdy, plwyf Llansawel, dalen XXV.1
Ynys-meudwy, plwyf Llangiwg, dalen VIII.8
Ynys-meudwy Cottage, plwyf Llangiwg, dalen VIII.8
Ynys-meudwy House, plwyf Llangiwg, dalen VIII.8
Ynys-meudwy-ganol, plwyf Llangiwg, dalen VIII.12
Ynys-meudwy-isaf, plwyf Llangiwg, dalen VIII.12
Ynys-nêdd, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.7
Ynys-newydd, plwyf Ystumllwynarth, dalen XXXII.11
Ynys-penllŵch, plwyf Llangyfelach, dalen XV.3
Ynys-penllŵch Graigola Colliery, plwyf Llangyfelach, dalen XV.3
Ynys-penllŵch Works (tin), plwyf Llangyfelach, dalen XV.3
Ynys-Tanglws, plwyf Llansamlet, dalen XV.6
Ynys-tawe Mill (disused), plwyf Llangyfelach, dalen XV.6
Ynys-tawle, plwyf Llangatwg, dalen III.15
Ynys-towlog, plwyf Llangyfelach, dalen I.15
Ynys-wen, plwyf Llangiwg, dalen VIII.3
Ynys-wen, plwyf Llangatwg, dalen IX.7
Ynys-Wil-hernyn, plwyf Cilybebyll, dalen IX.5
Ynys-y-bont Farm, plwyf Llangatwg, dalen IX.6
Ynys-y-daren, plwyf Llangiwg, dalen III.13
Ynys-y-geinon, plwyf Cilybebyll, dalen IX.1
Ynys-y-gelynen, plwyf Llangiwg, dalen VIII.12
Ynys-y-gerwn, plwyf Llangatwg, dalen XV.6
Ynys-y-gwas, plwyf Margam, dalen XXV.10
Ynys-ymenyn, plwyf Llangatwg, dalen IV.10
Ynys-y-mond-ganol, plwyf Llangatwg, dalen VIII.15
Ynys-y-mond-isaf, plwyf Llangatwg, dalen VIII.15
Ynys-y-mond-uchaf, plwyf Llangatwg, dalen VIII.15
Ynys-yr-allor, plwyf Glyncorrwg, dalen X.9
Ysgïach, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Ysgïach-isaf, plwyf Llangyfelach, dalen VII.16
Ysgïach-uchaf, plwyf Llangyfelach, dalen VII.12
Ysgubor-fâch, plwyf Llandeilo Talybont, dalen VII.7
Ysgubor-newydd, plwyf Castell-nedd, dalen XV.13
Ysgubor-uchaf, plwyf Abertawe, dalen XXIII.7
Ysgwd yr Argoed, plwyf Glyncorrwg, dalen X.10
Ystalyfera, plwyf Llangiwg, dalen IX.1
Ysticil-gareg, plwyf Llangyfelach, dalen XIV.16
Ysticlau-gwynon, plwyf Llangatwg, dalen III.16
Ystlys-y-rhean, plwyf Llanrhidian, dalen XXIII.1
Ystrad-Owen, plwyf Llanilltud Nedd, dalen XV.3
Ystrad-Owen, plwyf Llangiwg, dalen II.8
Ystrad-uchaf, plwyf Abertawe, dalen XIV.15
Ystycyll-gwyn, plwyf Baglan, dalen XXV.9

Yn ôl i'r brig

------

Z

Zion Chapel (Bible Christian), plwyf Aberafan, dalen XXV.13
Zion Chapel (CM), plwyf Llangennith, dalen XXI.12
Zion Chapel (Independent), plwyf Llanfihangel-Ynys-Afan, dalen XXV.10
Zoar Chapel (CM), plwyf Llansawel, dalen XXIV.4

Yn ôl i'r brig