Toglo gwelededd dewislen symudol

Trem yn ôl ar ymweliad swyddogol cyntaf y Brenin â Gorllewin Morgannwg

Ar ddiwrnod poeth o haf ym mis Gorffennaf 1969, cyhoeddodd Tywysog newydd Cymru wrth Abertawe ei bod yn mynd i ddod yn ddinas.

Charles' visit to Swansea

Ar ôl ei arwisgo'n Dywysog Cymru yng Nghaernarfon ar 1 Gorffennaf 1969, dechreuodd Siarl daith o gwmpas Cymru. Ddeuddydd yn ddiweddarach, cyrhaeddodd yn Abertawe lle'r oedd torfeydd wedi ymgasglu i weld eu tywysog. Wrth sefyll ar risiau Neuadd y ddinas, cyhoeddodd y byddai Abertawe yn dod yn ddinas: 

"Diolch yn fawr iawn yn wir am eich croeso caredig iawn. Ymddiheuraf am wneud i chi i gyd aros. Mi welaf serch hynny nad oes gormod o bobl wedi llewygu. (chwerthin) Gofynnodd y frenhines i mi ddweud wrthych mai ei bwriad hi yw datgan Abertawe yn ddinas (cymeradwyo a churo dwylo) Rwyf mor falch eich bod yn cymeradwyo hyn!" 

Yn ddiweddarach yn y flwyddyn roedd y siarter yn barod ac ar 15 Rhagfyr dychwelodd i Abertawe. Cyfarchodd y torfeydd a oedd wedi dod i'w weld ac mewn seremoni yn siambr y cyngor yn Neuadd y ddinas, cyflwynodd y siarter i'r Maer. 

"Mae'n bleser mawr wrth gwrs i mi fod yma eto, am yr eildro mewn blwyddyn. Mae'n rhaid i mi ddweud, doeddwn i ddim yn meddwl y byddwn yn mynd i fod yma eto, ond oherwydd materion, cafwyd fel arall. Ond tra fy mod i yma, hoffwn achub ar y cyfle i ddymuno'r gorau i Abertawe fel dinas newydd." (cymeradwyo) 

Hwn oedd y cyntaf o lawer o ymweliadau â'r ardal. Dyma ddau arall yn 1977. 


 

 


Yn ôl i'r cynnwys

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 28 Ebrill 2023