Toglo gwelededd dewislen symudol

Stondinau ym Marchnad Abertawe, Stryd Rhydychen SA1 3PQ

AR OSOD: Rhestr aros am denantiaethau. 100 o unedau 'siop'

Swansea Indoor Market Stall rentals plan of City Centre

Cyfeiriad: Stondinau ym Marchnad Abertawe, Stryd Rhydychen SA1 3PQ
Asiant(iaid): Tîm Rheolaeth Canol y Ddinas, Cyngor Abertawe: cysylltwch 01792 476370
Deiliadaeth: Tenantiaethau
Pris rhentu: Ar gais

Sylwadau

Mae oddeutu 100 o unedau 'siop' sy'n amrywio mewn maint o 100 i 300 troedfedd sgwâr. Rheolir a gosodir y stondinau yn y farchnad gan y cyngor. Cedwir rhestr aros o fasnachwyr arfaethedig gan y cyngor.

Am ragor o wybodaeth am rentu stondin ym Marchnad Abertawe neu i ymuno â'r rhestr aros, cysylltwch â Rheolaeth Canol y Ddinas.

Cynlluniau safle a gwybodaeth ychwanegol