Toglo gwelededd dewislen symudol

Tai Amlfeddiannaeth (HMO) a Llety Pwrpasol i Fyfyrwyr

Mae'r ddogfen hon yn darparu arweiniad ynghylch cryfhau Polisïau H9 ac H11 o'r CDLl, ac yn darparu eglurder ar y dehongliad o'r polisïau hynny er mwyn llywio'r broses benderfynu ar HMOs a PBSA

Mabwysiadwyd y CCA gan y Pwyllgor Cynllunio ar 3 Rhagfyr 2019 yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar fersiwn drafft. Gellir lawrlwytho copi o'r adroddiad ymgynghori cyhoeddus sy'n nodi'r broses a ddilynwyd yn arwain at fabwysiadu fersiwn derfynol y CCA isod.

I wneud cais am brawf crynhoad HMO, chwilio drwy restr lawn o eiddo sydd â chaniatâd cynllunio fel HMO a gweld y gofrestr gyhoeddus o HMOs trwyddedig, ewch i'r dudalen ceisiadau cynllunio HMO isod.

Close Dewis iaith