Toglo gwelededd dewislen symudol

Meysydd parcio'r traeth a'r promenâd

Rydym yn darparu meysydd parcio â mynediad hwylus i'r Promenâd, y Mwmbwls ac ardaloedd o Gŵyr.

Beiciau modur

Dylai beiciau modur barcio naill ai mewn cilfach beic modur ddynodedig neu mewn cilfach barcio. Mae ffïoedd yn berthnasol. Gwiriwch y bwrdd prisiau am y prisiau cywir.

Meysydd parcio blaendraeth tocyn trosglwyddadwy

Mae tocyn a brynir yma'n ddilys ar ddiwrnod y prynu ac ar adeg y prynu, am y cyfnod a nodir arno a gellir ei ddefnyddio yn holl feysydd parcio'r cyngor ar y blaendraeth sy'n derbyn tocynnau trosglwyddadwy.

Maes parcio St Helen's Foreshore

Maes parcio St Helen's Foreshore, Heol Ystumllwynarth, SA2 0AS.

Maes parcio'r Chwarel

Maes parcio'r Chwarel, Heol y Mwmbwls, SA3 4BX.

Maes parcio'r Llaethdy

Maes parcio'r Llaethdy, Heol y Mwmbwls, SA3 4BX.

Meysydd parcio Blaendraeth Ystumllwynarth

Meysydd parcio Blaendraeth Ystumllwynarth, Heol Ystumllwynarth, SA3 4BU.

Meysydd parcio Gerddi Clun

Meysydd parcio Gerddi Clun, Heol y Mwmbwls, SA3 5AS.

Y Rec

Y Rec, Heol y Mwmbwls, SA2 0AT.
Close Dewis iaith