Chwilio'r wefan
English

Brain in hand

Technoleg bersonol ar gyer byw'n annibynnol.

System gefnogaeth dechnegol gynorthwyol unigryw sy'n galluogi unigolion i fod y gorau y gallant fod - yn hyderus, yn llawn ysgogiad, wedi'u cefnogi ac mewn rheolaeth. Gan ddefnyddio technoleg ffonau clyfar a gwefan ddiogel, mae Brain in Hand yn caniatau i ddefnyddwyr gyflawni'r nodau a'r lefelau annibyniaeth nad oeddent yn bosib o'r blaen.

Enw:
Brain in hand
Wedi'i bweru gan GOSS iCM