Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Rhagfyr 2021

Newid i ddyddiad dechrau tymor y gwanwyn yn Abertawe

Disgwylir i ysgolion yn Abertawe agor ddeuddydd yn hwyrach na'r disgwyl ar ddechrau'r tymor nesaf i roi amser iddynt gynllunio a pharatoi ar gyfer y tymor o'u blaenau.

Cefnogaeth i'r diamddiffyn ar flaenau'ch bysedd

Mae gwybodaeth am fwy na 100 o sefydliadau sy'n cefnogi pobl ddiamddiffyn a'r rheini mewn angen yn Abertawe bellach ar ap ffôn clyfar am ddim, sef y cyntaf o'i fath yn y DU.

Archebwch nawr ar gyfer cyrsiau dysgu gydol oes am ddim

Mae'r cyfnod i gofrestru ar gyfer dwsinau o gyrsiau am ddim a gynigir gan Wasanaeth Dysgu Gydol Oes Abertawe wedi cychwyn.

Siop goffi yng nghanol y ddinas wedi'i 'chyffroi' gan ardal Bae Copr

Mae siop goffi yng nghanol dinas Abertawe sydd o fudd i bobl ag amrywiaeth o anableddau'n gyffrous ynghylch potensial datblygiad Bae Copr gerllaw.

Abertawe'n lansio cais i fod yn Ddinas Hawliau Dynol

Mae Abertawe wedi lansio'i bwriad i ddod yn Ddinas Hawliau Dynol gyntaf Cymru.

Cyfle i fusnesau elwa o gynllun mawr newydd ar gyfer Ffordd y Brenin

Mae gan fusnesau ledled Abertawe a'r Dinas-ranbarth cyfan gyfle i elwa o becynnau gwaith sy'n rhan o ddatblygiad mawr newydd yng nghanol y ddinas.

Abertawe'n lansio cais i fod yn Ddinas Hawliau Dynol

Mae Abertawe'n lansio'i bwriad i ddod yn Ddinas Hawliau Dynol gyntaf Cymru.

Tocynnau ar gyfer Jersey Boys a Royal Blood bellach ar werth

Mae tocynnau bellach ar werth ar gyfer Jersey Boys, Royal Blood a Kevin Bridges yn Arena Abertawe.

Y cyngor yn cefnogi Dydd Sadwrn Busnesau Bach

Mae Cyngor Abertawe'n cefnogi Dydd Sadwrn Busnesau Bach drwy barhau i annog pobl i siopa'n lleol.

Adeilad addysgu newydd yn agor mewn ysgol uwchradd yn y ddinas

Mae disgyblion a staff yn Ysgol Gyfun Gŵyr wedi symud i adeilad addysgu deulawr newydd sbon fel rhan o fuddsoddiad o £6.7m mewn cyfleusterau yn yr ysgol.

Diwrnod Hawliau'r Gymraeg

Ar 7 Rhagfyr bydd sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru yn cynnal un ymgyrch fawr i godi ymwybyddiaeth o hawliau'r cyhoedd i ddefnyddio'r Gymraeg.

Cynigion dylunio cyntaf yn cael eu datgelu ar gyfer hwb gwasanaethau lleol canol y ddinas

Datgelwyd y dyluniadau arfaethedig ar gyfer lleoliad canolog newydd yn Abertawe ar gyfer prif lyfrgell y ddinas a gwasanaethau allweddol eraill.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • o 3
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith