Toglo gwelededd dewislen symudol

Archebwch nawr ar gyfer cyrsiau dysgu gydol oes am ddim

Mae'r cyfnod i gofrestru ar gyfer dwsinau o gyrsiau am ddim a gynigir gan Wasanaeth Dysgu Gydol Oes Abertawe wedi cychwyn.

Lifelong Learning Logo

Caiff dosbarthiadau ar gyfer tymor y gwanwyn eu cynnig eto mewn amrywiaeth eang o fformatau ar-lein ac wyneb yn wyneb.

Mae llawer o gyrsiau i ddewis ohonynt gan gynnwys ioga, gitâr, celf, caligraffeg, Sbaeneg llafar, ffotograffiaeth ddigidol, coginio, sgiliau hanfodol, dosbarthiadau cyfrifiadur a llawer mwy.

Os yw pobl yn ansicr a yw eu sgiliau digidol yn ddigon da ac yr hoffent gael help i fynd ar-lein yn ddiogel, yna mae cefnogaeth TG am ddim ar gael i'w helpu.

Meddai Cyd-aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Gefnogi Cymunedau, Alyson Pugh, "Ers dechrau'r pandemig mae'r gwasanaeth Dysgu Gydol Oes wedi cynnig ei holl gyrsiau'n rhad ac am ddim a bydd yn gwneud yr un peth eto yn nhymor y gwanwyn.

"Mae cannoedd o ddysgwyr wedi mwynhau dysgu sgiliau newydd a mis Ionawr yw'r amser perffaith i roi cynnig ar rywbeth newydd a dechrau'ch taith ddysgu."

"Ni chodir tâl am y dosbarthiadau felly beth am wahodd ffrind neu ddau i ymuno â chi?"

Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.abertawe.gov.uk/dysgugydoloes, e-bostiwchdysgu.gydol.oes@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 637101.

Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 04 Ionawr 2022