Toglo gwelededd dewislen symudol

Siop yn Abertawe'n derbyn dirwy am nwyddau sydd wedi mynd heibio'r dyddiad 'defnyddio erbyn'.

Mae siop fwyd yng nghanol dinas Abertawe sy'n arbenigo mewn gwerthu bwyd rhyngwladol wedi derbyn dirwy o filoedd o bunnoedd am werthu bwyd sydd wedi mynd heibio'r dyddiad 'defnyddio erbyn'.

swansea food centre

Archwiliwyd Swansea Food Centre ar y Stryd Fawr gan Swyddogion Safonau Masnach Cyngor Abertawe ym mis Tachwedd 2020 a daethpwyd o hyd i 50 eitem o fwyd yn adran y siop lle mae'r prisiau wedi'u lleihau, ac roedd y dyddiad 'defnyddio erbyn' wedi mynd heibio ar bob un ohonynt. Daethpwyd o hyd i un eitem lle'r oedd y dyddiad 'defnyddio erbyn' wedi mynd heibio ers 41 diwrnod.

Ar ôl archwilio'r eitemau bwyd yn agos, darganfuwyd bod sticeri lleihau pris wedi'u gosod dros y dyddiad 'defnyddio erbyn' ar y deunydd pacio.

Canfu ymweliadau pellach â'r siop gan swyddogion ym mis Ionawr a Medi 2021 fod eitemau pellach hefyd wedi mynd heibio'r dyddiad 'defnyddio erbyn' ac fe'u darganfuwyd ar ôl i berchennog y busnes gael ei gyfweld yn ffurfiol gan swyddogion safonau masnach ym mis Ebrill 2021.

Plediodd Mr Yalcin Ozmus, perchennog Swansea Food Centre (Kismetim Ltd) yn euog i gyfres o droseddau a oedd yn ymwneud â Deddf Diogelwch Bwyd yn Llys Ynadon Abertawe ddydd Mawrth 25 Ionawr. 

Derbyniodd ddirwy o £18,000 a gorchmynnwyd iddo dalu £2,444 yn ogystal â gordal dioddefwr o £190.

Croesawodd David Hopkins, Aelod y Cabinet dros Gyflawni a Gweithrediadau, y camau gweithredu gan Safonau Masnach.

 Meddai'r Cyng. Hopkins, "Mae gan fusnesau bwyd yn ein dinas gyfrifoldeb i sicrhau bod y nwyddau maent yn eu gwerthu'n ddiogel i gwsmeriaid eu bwyta. Nid yw'n dderbyniol i fusnes barhau i werthu bwyd sydd wedi mynd heibio'r dyddiad 'defnyddio erbyn', yn enwedig pan ymwelwyd â'r busnes dro ar ôl tro a darparwyd cyngor ar arferion gwerthu bwyd.

"Rydym yn darparu digon o gyngor a chymorth i fusnesau bwyd yn rheolaidd, ac mae'r rhan fwyaf o fusnesau'n cynnal busnes mewn modd diogel nad yw'n rhoi cwsmeriaid mewn perygl o wenwyn bwyd difrifol.

"Rwy'n hyderus bod y cam gweithredu diweddaraf hwn yn anfon neges i fusnesau ledled y ddinas fod angen iddynt roi'r mesurau cywir ar waith i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â rheoliadau diogelwch bwyd.