Toglo gwelededd dewislen symudol

Heol y Gors, Abertawe

AR WERTH: Hen safle diwydiannol sy'n cynnwys adeiladau gweinyddol, storfeydd, adeiladau technegol a man parcio wyneb caled.

Rhif Adnabod yr Eiddo: 4
Cyfeiriad: Heol y Gors, Abertawe SA5 8JY
Deiliadaeth: Ar werth
Asiant: Cooke & Arkwright: ffoniwch Robert Evans ar 02920 346336
Maint: 5.3 erw
Pris: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Mae'r hen safle diwydiannol yn cynnwys adeiladau gweinyddol, storfeydd, adeiladau technegol a man parcio wyneb caled. I'r gorllewin, mae datblygiad preswyl diweddar yn agos i'r safle. Ceir caniatâd cynllunio amlinellol am hyd at 73 annedd breswyl, yn amodol ar gytundeb Adran 106.

Close Dewis iaith