Toglo gwelededd dewislen symudol

Abertawe'n dod ynghyd ar gyfer y Nadolig

Mae Abertawe'n dod ynghyd unwaith eto i ledaenu hwyl yr ŵyl i bobl mewn angen yn ystod digwyddiad Nadoligaidd arbennig iawn.

Together at Christmas 2022 Prelim

Together at Christmas 2022 Prelim

Mae JR Events and Catering, gyda chefnogaeth Cyngor Abertawe, yn agor drysau Neuadd Brangwyn ddydd Mawrth 6 Rhagfyr i weini cinio Nadolig dau gwrs am ddim i bobl yn Abertawe sy'n ddiamddiffyn, yn teimlo'n ynysig neu a all fod yn ddigartref.

Cynhelir y digwyddiad Gyda'n Gilydd dros y Nadolig rhwng canol dydd a 3pm, a bydd cynrychiolwyr o amrywiaeth o wasanaethau ac elusennau'n darparu gwybodaeth am gymorth sydd ar gael.

Ar hyn o bryd mae mwy o gefnogaeth nag erioed o'r blaen ar gael yn Abertawe i helpu pobl ddigartref neu unrhyw un sydd mewn perygl o fod yn ddigartref yn ystod misoedd y gaeaf.

Mae Cyngor Abertawe'n parhau i weithio'n agos iawn gyda'i bartneriaid i sicrhau nad oes unrhyw un sydd angen neu sydd eisiau gwely neu lety yn Abertawe yn mynd hebddynt y gaeaf hwn.

Meddai Jessica Rice, Cyfarwyddwr JR Events and Catering, "Mae'r digwyddiad hwn bellach yn ei 6ed flwyddyn, ac er bod y cyfnod hwn yn anodd ar gyfer ein diwydiant ni hefyd, ni allwn sefyll yn ôl a pheidio â helpu ar ôl i ni weld yr hapusrwydd a'r gefnogaeth sy'n dod yn sgîl y digwyddiad hwn yn flynyddol."

Meddai Arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart, "Yn ystod y cyfnod heriol hwn byddwn yn gwneud popeth y gallwn i helpu pobl gyda'r argyfwng presennol ac i gefnogi ein preswylwyr mwyaf diamddiffyn, a hoffwn ddiolch i JR Events and Catering am gynnal y digwyddiad Gyda'n Gilydd dros y Nadolig unwaith eto a'n gwahodd i weithio gyda nhw."

I wirfoddoli, i gael rhagor o wybodaeth, neu i ddarparu gwasanaeth, adloniant neu gyfraniad, cysylltwch â Shannon Williams drwy e-bostio  events@jr-eventsandctering.co.uk, neu ffonio 01792 446017.

Close Dewis iaith