Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Hydref 2022

Abertawe'n dod ynghyd ar gyfer y Nadolig

Mae Abertawe'n dod ynghyd unwaith eto i ledaenu hwyl yr ŵyl i bobl mewn angen yn ystod digwyddiad Nadoligaidd arbennig iawn.

Hyfforddiant am ddim i ddod yn achubwr bywyd

Bydd hyfforddiant am ddim fel y gall pobl ddefnyddio diffibrilwyr achub bywydau newydd a pherfformio adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) yn cael ei gynnig yng nghymunedau Abertawe am flwyddyn.

Gwaith i ddechrau ar gae pob tywydd ysgol

Bydd gwaith i adeiladu cae chwarae pob tywydd â llifoleuadau ym Mhontarddulais yn dechrau o fewn wythnosau.

50 mlynedd yn ôl: Prosiect yr M4 dan arweiniad y cyngor yn lleddfu tagfeydd yn Nhreforys

Arbedwyd cenhedlaeth gyfan o fodurwyr rhag golygfa a fu unwaith yn gyfarwydd iawn - ciwiau traffig drwyn wrth gynffon wrth i draffig lleol a thrwodd gymysgu ar hen gefnffordd yr A48 o Gaerdydd i Gaerfyrddin a oedd yn rhedeg drwy ganol Treforys.

200 o ddisgyblion ychwanegol i elwa o'r rhaglen Dechrau'n Deg

Disgwylir i 200 o blant ychwanegol elwa o ehangiad i raglen Dechrau'n Deg boblogaidd Abertawe, sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i gyfleoedd bywyd teuluoedd y mae angen y rhaglen arnynt fwyaf.

Miliynau wedi cael eu talu i helpu teuluoedd i wresogi'u cartrefi

Mae mwy na £2 filiwn wedi'i dalu i filoedd o aelwydydd yn Abertawe yr wythnos diwethaf fel rhan o gynllun i helpu pobl i wresogi'u cartrefi.

Allwch chi gefnogi'ch ysgol leol drwy ddod yn llywodraethwr?

Mae angen gwirfoddolwyr o amrywiaeth eang o gefndiroedd i ddod yn llywodraethwyr ysgol yn Abertawe ac mae noson wybodaeth yn cael ei chynnal ar 13 Hydref er mwyn i bobl gael rhagor o wybodaeth am y rolau.

Campfa ysgol wedi'i hailwampio yn hybu ffitrwydd

Nawr mae hyd yn oed mwy o gyfleoedd i ddisgyblion a'r gymuned ehangach yn Nhreforys gadw'n heini ac yn actif diolch i waith mawr i uwchraddio campfa ysgol.

Rhagor o doiledau 'Changing Places' yn yr arfaeth ar gyfer Abertawe.

Bydd dau doiled 'Changing Places' newydd yn cael eu cyflwyno yn Knab Rock a Rhosili fel rhan o fuddsoddiad gwerth £300,000 i wella cyfleusterau toiledau cyhoeddus Abertawe.

Timau glanhau newydd y ddinas yn cael eu hanfon i gymunedau yn Abertawe

Mae tîm newydd sbon o staff glanhau'n teithio o gwmpas Abertawe, gan ymwneud ag amrywiaeth eang o faterion i helpu i dacluso cymunedau.

Help ar gael i breswylwyr Abertawe ar wefan costau byw

Trefnwyd bod gwefan popeth dan yr unto newydd ar gael i gefnogi miloedd lawer o deuluoedd yn Abertawe sydd am arbed arian yn ystod yr argyfwng costau byw.

Arena'n denu ymwelwyr ac yn hybu swyddi yn y ddinas

Yn agos at 110,000 - dyna faint o ymwelwyr y mae Arena Abertawe wedi'u denu ers agor ei drysau gyntaf tua chwe mis yn ôl.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • o 5
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith