Chwilio'r wefan
English

Clwb Gwaith Cartref (i blant hyd at 16 oed)

Mynediad i adnoddau ar-lein, cymorth â gwaith cartref a llyfrau sy'n trafod amryw o bynciau.

13 Hyd 2015 - 21 Gorff 2020
4.00PM. Bob dydd Mawrth - dydd Gwener, tan amser cau. Yn ystod y tymor yn unig.
Mae'r digwyddiad hwn am ddim.
Llyfrgell Ganolog Abertawe
Y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN.

Ddydd Mawrth i ddydd Gwener - yn ystod y tymor yn unig, ac eithrio un wythnos ar ddechrau ac ar ddiwedd gwyliau'r haf. 

  • I blant hyd at 16 oed yn unig. 
  • Argraffu a llungopïo am ddim: ar ddydd Mercher, 4.00pm tan amser cau, gydag uchafswm o 10 copi du a gwyn y sesiwn.
  • Bydd staff y llyfrgell ar gael i'ch helpu.
Ffôn: 01792 636464
Wedi'i bweru gan GOSS iCM