Toglo gwelededd dewislen symudol

Ffioedd claddu ac amlosgi

Manylion costau claddedigaethau ac amlosgiadau yn ein mynwentydd a'n hamlosgfa.

Os na welwch y ffioedd sy'n berthnasol i chi isod, cysylltwch â Claddedigaethau ac amlosgiadau

Does dim claddedigaethau nac amlosgiadau ar ŵyl banc (ac eithrio diwrnod statudol adeg y Nadolig - 27 Rhagfyr fel arfer).

Gwasanaethau amlosgi

Ffïoedd amlosgi ychwanegol

Ffïoedd coffáu

Ffïoedd ar gyfer claddedigaethau eirch

Ffïoedd ar gyfer claddu llwch

Ffïoedd claddu ychwanegol

Ffïoedd hawlen carreg goffa

 

Ffïoedd ar gyfer gwasanaethau amlosgi
Math o wasanaethFfi

Gwasanaeth safonol

 • Dydd Llun - Dydd Gwener 9.30am i 3.30pm (hyd at 3.00pm Dydd Gwener) i bobl 18+ oed
 • Mae'r gwasanaeth safonol i fynychwyr yn para 30 munud sy'n cynnwys yr amser i ddod i mewn i'r capel a'i adael;
 • Ni chynhelir gwasanaethau amlosgi yn y capel rhwng 1.00pm a 2.00pm;
 • Uchafswm maint yr arch (gan gynnwys dolenni) yw hyd at 88"o hyd X 33" o led  X  20" o uchder.

Mae'r ffi'n cynnwys:

 • Cerddoriaeth drwy'r sustem gerddoriaeth ddigidol (Obitus)
 • Tâl ychwanegol amgylcheddol;
 • Ffi canolwr meddygol
 • Trefnydd Angladdau/ Ymgeisydd/ Cynrychiolydd a enwir yn casglu'r llwch
 • Blwch llwch bioddiraddadwy;
 • Storio'r llwch am fis;
 • Tystysgrif amlosgi
 • Gwasgaru'r llwch heb dystion yn y Gerddi Coffa Dydd Llun - Dydd Gwener.
£765

Gwasanaeth llai (Claddiad yn unig)

 • Dydd Llun - Dydd Gwener 9.00am i bobl 18+ oed
 • Mae'r claddiad yn para 10 munud sy'n cynnwys yr amser i ddod i mewn i'r capel a'i adael;

Mae'r ffi'n cynnwys:

 • Cerddoriaeth drwy'r system gerddoriaeth ddigidol (wrth fynd i mewn/adael yn unig) a darlleniad byr ar gyfer y claddiad;
 • Tâl ychwanegol amgylcheddol;
 • Ffi canolwr meddygol;
 • Trefnydd Angladdau/ Ymgeisydd/ Cynrychiolydd a enwir yn casglu'r llwch;
 • Blwch llwch bioddiraddadwy;
 • Storio'r llwch am fis;
 • Tystysgrif amlosgi;
 • Gwasgaru'r llwch heb dystion yn y Gerddi Coffa Dydd Llun - Dydd Gwener.
£655

Baban o dan 24 wythnos o feichiogrwydd (ffetwsy anhyfyw) - Baban marw-anedig

 • Dydd Llun - Dydd Gwener 9.30am, 10.00am, 10.30am
 • Mae'r gwasanaeth yn para 30 munud sy'n cynnwys yr amser i ddod i mewn i'r capel a'i adael;

Mae'r gwasanaeth am ddim yn cynnwys:

 • Cerddoriaeth drwy'r system gerddoriaeth ddigidol (Obitus);
 • Tâl ychwanegol amgylcheddol;
 • Ffi canolwr meddygol;
 • Os ceir llwch, bydd y Trefnydd Angladdau/ Ymgeisydd/ Cynrychiolydd a enwir yn eu casglu;
 • Wrn baban;
 • Storio'r llwch am fis;
 • Tystysgrif amlosgi;
 • Gwasgaru'r llwch gyda thystion neu heb dystion yn y Gerddi Coffa/Gardd Goffa i Fabanod Dydd Llun - Dydd Gwener.
Dim tâl

Plentyn hyd at 17 oed

 • Dydd Llun - Dydd Gwener 9.30am i 3.30pm (hyd at 3.00pm Dydd Gwener)
 • Mae'r gwasanaeth yn para 30 munud sy'n cynnwys yr amser i ddod i mewn i'r capel a'i adael;

Mae'r gwasanaeth am ddim yn cynnwys:

 • Cerddoriaeth drwy'r system gerddoriaeth ddigidol (Obitus);
 • Tâl ychwanegol amgylcheddol;
 • Ffi canolwr meddygol;
 • Trefnydd Angladdau/ Ymgeisydd/ Cynrychiolydd a enwir yn casglu'r llwch;
 • Blwch llwch bioddiraddadwy;
 • Storio'r llwch am fis;
 • Tystysgrif amlosgi;
 • Gwasgaru'r llwch gyda thystion neu heb dystion yn y Gerddi Coffa Dydd Llun - Dydd Gwener.
Dim tâl

 

Ffïoedd amlosgi ychwanegol
Math o wasanaethFfi

Gwasanaeth ddwbl

 • 30 munud ychwanegol Dydd Llun - Dydd Iau 9.30am i 3.00pm (hyd at 2.30pm Dydd Gwener a 11.30am Dydd Sadwrn)

£370

(ac eithrio'r ffi amlosgi safonol)

Gwasanaeth safonolo Dydd Sadwrn (plentyn o oedolyn)

 • Dydd Sadwrn 9.30am-12.00pm

£355

(ac eithrio'r ffi amlosgi safonol)

Gwasgaru gyda thystion

 • Yn dilyn amlosgiad yn Abertawe
£46

Gwasgaru gyda thystion

 • Yn dilyn amlosgiad mewn amlosgfeydd eraill
£95

Cerddoriaeth organ

 • Detholiad o emynau Cymraeg a Saesneg a chwaraeir gan ein horganydd preswyl (nid yw ar gael ar gyfer y gwasanaeth llai)
£28

Gweddarllediad byw

£50

Gweddarllediad byw a dolen y gellir ei lawrlwytho

£60

Copi o'r gwasanaeth i'w gadw

 • DVD/ Blu-ray/ Cof bach/ CD sain mewn cas cyflwyno
£50

 

Ffïoedd coffáu
Math o wasanaethFfi

Prif lyfr coffa a llyfr coffa ar gyfer babanod

 • Yn yr Amlosgfa Abertawe

Cofnod 2 linell am byth

Cofnod 5 linell am byth

Cofnod 8 linell am byth

 • Hefyd mae copïau personol ar gael i'w prynu h.y. cardiau, cardiau wedi'u plygu, llyfrau bychain.

£69 (2 linell)

£85 (5 linell)

£96 (8 linell)

Placiau coffa

 • Gwenithfaen caboledig 12" x 3"
 • Wedi'u gosod ar ddysgl plannu yng ngerddi 3 a 4 yr amlosgfa;
 • Mae lle ar bob plac ar gyfer arysgrif 5 llinell;
 • Prydles pum mlynedd - pan ddaw i ben gellir ei hadnewyddu neu gasglu'r plac.

£225

Prydles 5 mlynedd

Calon goffa

 • Gwenithfaen Caboledig wedi'i gosod ar goeden goffa (Merwydden) ar y brif rodfa i'r amlosgfa;
 • Mae lle ar bob calon ar gyfer dau enw/ dyddiadau/ arwyddlun;
 • Prydles pum mlynedd - pan ddaw i ben gellir ei hadnewyddu neu gasglu'r galon.

£160

Prydles 5 mlynedd

Deilen goffa

 • Gwenithfaen Caboledig wedi'i gosod ar goeden goffa (Helygen) ar y brif rodfa i'r amlosgfa;
 • Mae lle ar bob deilen ar gyfer un enw a dyddiad;
 • Prydles pum mlynedd - pan ddaw i ben gellir ei adnewyddu neu gasglu'r ddeilen.

£110

Prydles 5 mlynedd

Llech iâr fach yr haf goffa

 • Gwenithfaen Caboledig 6" X 4.7" dewis o 8 lliw wedi'i gosod ar gofeb yng ngardd y babanod ym mynwent Treforys;
 • Mae lle ar bob llech ar gyfer arysgrif fach ac arwyddlun iâr fach yr haf (dewis o 3 lliw);
 • Prydles pum mlynedd - pan ddaw i ben gellir ei hadnewyddu neu gasglu'r lech.

£125

Prydles 5 mlynedd

 

Ffïoedd ar gyfer claddedigaethau eirch hyd at 17 oed
Math o wasanaethFfi

Claddu baban/ plentyn hyf at 17 oed mewn unrhyw fedd

 • Yn cynnwys Hawl Unigryw i Gladdu
Dim tâl

 

Ffïoedd ar gyfer claddedigaethau eirch 18+ oed
Math o wasanaethFfi

Bedd pridd newydd - dyfnder i un/ ddau

 • Dydd Llun i Dydd Gwener
£2030

Bedd pridd newydd - dyfnder i dri

 • Dydd Llun i Dydd Gwener
£2415

Claddedigaeth bridd newydd mewn coetir (Ystumllwynarth) neu dôl (Pontybrenin)

 • Dydd Llun i Dydd Gwener
£1170

Ailagor bedd pridd

 • Dydd Mawrth i Dydd Gwener
£1080

 

Ffïoedd ar gyfer claddu llwch
Math o wasanaethFfi

Llwch mewn llain frics/ bridd newydd

 • Dydd Llun i Dydd Gwener
£765

Cynllun llwch mewn pridd newydd

 • Coed Gwilym a Chwmgelli
 • Dydd Llun i Dydd Gwener
£555

Ailagor llain frics/ bridd

 • Dydd Llun i Dydd Gwener
£254

 

Ffïoedd claddu ychwanegol
Math o wasanaethFfi

Claddu ar Ddydd Sadwrn

 • Ac eithrio ffïoedd claddu
£355

Os defnyddir arch/ casged ag ochrau syth

 • Ac eithrio ffïoedd claddu
£270

Llogi capel yr Amlosgfa

 • Ar gyfer gwasanaeth cyn claddu
 • Dydd Llun i Dydd Gwener
£195

 

Ffïoedd hawlen carreg goffa
Math o wasanaethFfi

Gosod carreg goffa newydd

£200

Gosod arysgrif ychwanegol

£152

Marciwr bedd pren

 • Claddu mewn coetir (Ystumllwynarth) a dôl (Pontybrenin)
£105
Cais am hawlen carreg goffa mewn perthynas â baban/ plentyn hyd at 17 oed

Dim tâl

 

Talu'ch Ffioedd

Gellir talu ffioedd trwy un o'r dulliau canlynol:

 • Yn y Swyddfa Claddedigaethau ac Amlosgiadau, Ystafell G.4.6, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth.  Arian, Siec - Yn daladwy i 'Dinas a Sir Abertaw'