Toglo gwelededd dewislen symudol

Pum cymuned arall i dderbyn ardaloedd chwarae newydd

Bydd pedair cymuned arall yn Abertawe'n dathlu ar ôl i gynlluniau ar gyfer ardaloedd chwarae wedi'u hailwampio yn eu cymdogaethau gael eu cyhoeddi.

jersey park play area artist impression

Bydd Parc Jersey yn St Thomas, Parc Llewellyn yng Nglandŵr, Yalton yn West Cross a dau safle yn Llansamlet i gyd yn gweld gwaith yn dechrau dros y misoedd nesaf i ailwampio eu hardaloedd chwarae poblogaidd i blant.

Bydd siglenni, carwselau, fframiau dringo ac unedau amlchwarae yn nodweddion yn y pum ardal chwarae newydd sy'n rhan o ymgyrch barhaus £7m y cyngor i gael plant i chwarae yn eu cymdogaethau

Maent yn ychwanegol i ardaloedd chwarae newydd sydd eisoes yn cael eu hadeiladu ym Mharc Brynmill, yr ardal chwarae DFS yn Nhreforys, Trefansel yng Nghwmbwrla a Blaen-y-maes yn Ward Penderi.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: Cenhedlaeth newydd o ardaloedd chwarae i'n plant

 

Close Dewis iaith