Toglo gwelededd dewislen symudol

Cenhedlaeth newydd o ardaloedd chwarae i'n plant

Byddwn yn buddsoddi bron £4m mewn cenhedlaeth newydd o ardaloedd chwarae i blant mewn wardiau ledled y ddinas dros y flwyddyn i ddod.

Byddant yn lleoedd addas i'r gymuned sy'n hwyliog ac yn gyffrous lle gall plant ifanc chwarae gyda'u ffrindiau a'u teulu. Bydd nodweddion yn amrywio rhwng pob ardal yn seiliedig ar adborth gan deuluoedd a chynghorwyr lleol ond bydd pob un yn cynnwys peth cyfleusterau dynodedig i blant anabl eu mwynhau hefyd.

Cyngor Abertawe sy'n talu amdanynt gyda chymorth aelodau wardiau a chyllid gan grwpiau cymunedol a sefydliadau eraill lle bo hynny ar gael, cytundebau Adran 106 â datblygwyr a grantiau digonolrwydd cyfleoedd chwarae Llywodraeth Cymru.

Parciau a lleoedd chwarae'n cael eu gwella

(cliciwch ar y lluniau i weld fersiynau mwy)

 

Wedi gorffen

Lle Chwarae Gelli Aur

High Street, Pengelli

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

 

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • tegan sbring
 • trampolîn
 • unedau siglen cynhwysol
 • carwsél cywastad cynhwysol
 • uned aml-weithgaredd i ddarparu profiadau chwarae amrywiol (cynhwysol, rhyngweithiol, cymdeithasol etc) ar gyfer defnyddwyr rhwng 3 a 7 oed
 • uned aml-weithgaredd fel yr uchod ar gyfer defnyddwyr rhwng 7 a 12 oed
 • rhwyd gofod uchel 4m
 • gwifren sip 30m ar hyd perimedr allanol y lle chwarae

 

Parc Victoria

Gors Lane, St Helens SA1 4PQ

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

 

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • aml-chwarae i fabanod
 • aml-chwarae iau i ddarparu profiadau chwarae uchel ac isel amrywiol
 • set o bâr o siglenni seddi gwastad
 • set o bâr o siglenni seddi gwastad a fydd yn cynnwys 2 sedd grud, 1 sedd anabl a sedd i fam a baban
 • trampolîn ar lefel y ddaear sy'n addas i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn
 • carwsél cywastad 
 • tegan sbring
 • paneli chwarae amrywiol wedi'u lleoli o gwmpas y safle.

Diben y gwaith gwella oedd ategu'r siglen ar gyfer cadair olwyn bresennol er mwyn cael cynllun lle gellir cael mynediad i'r ardal ar unrhyw adeg.

 

Lle Chwarae Knoyle

Knoyle Street, Pen-lan SA5 7AY

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned aml-chwarae iau (ystod oedran mor eang â phosib, rhwng 8 a 12 oed)
 • uned aml-chwarae i fabanod (ystod oedran mor eang â phosib, rhwng 3 a 6 oed)
 • llinell sip
 • 2 sbringiwr (malwoden a blodyn)
 • si-so sbring pedair sedd
 • carwsél cynhwysol
 • siglenni crud
 • siglenni sedd wastad
 • siglen fasged

 

Lle Chwarae Parc-yr-Helig

Parc-yr-Helig Road, Gellifedw SA7 9PL

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned aml-chwarae iau (ystod oedran mor eang â phosib, rhwng 8 a 12 oed)
 • uned aml-chwarae i fabanod (ystod oedran 3 a 7 oed)
 • siglenni crud a nyth
 • sedd wastad gyda siglenni i rieni a phlant bach
 • paneli chwarae 
 • dysgl droi gynhwysol
 • trampolîn bach
 • gwifren sip 12m

 

Lle Chwarae Cwm Glas

Mansel Road, Bôn-y-maen SA1 7JT

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned aml-chwarae iau newydd
 • sbringiwr pedair sedd
 • dau banel chwarae
 • gwifren sip 20m
 • ardal gemau aml-ddefnydd
 • gatiau newydd o gwmpas yr ardal amgaeëdig

 

Lle Chwarae Llanyrnewydd

Llanyrnewydd, Pen-clawdd SA4 3JN

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned aml-chwarae i blant bach/blant iau (ystod oedran mor eang â phosib, rhwng 3 a 12 oed)
 • trampolîn synhwyraidd
 • sbringiwr cynhwysol
 • si-so sbring i ddau
 • carwsél cynhwysol
 • siglen grud
 • siglen sedd wastad
 • llwybr bach
 • tiwbiau siarad
 • paneli chwarae

 

Lle Chwarae Heol Frank

Tir gerllaw'r ganolfan gymunedol, oddi ar Heol Frank, Pen-lan SA5 7AH

Safle hamdden newydd i gael amrywiaeth o gyfarpar.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned aml-chwarae iau newydd
 • uned aml-chwarae newydd i blant bach
 • paneli chwarae
 • dwy uned siglenni sy'n cynnwys seddi cynhwysol
 • carwsél cynhwysol
 • gatiau newydd o gwmpas yr ardal amgaeëdig

 

Parc Heol Las

New Road, Gellifedw SA7 9DU

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • gwifren sip
 • rowndabowt
 • trampolîn
 • uned siglenni dwbl
 • si-so
 • uned ddringo i blant bach 
 • uned ddringo a sleid

 

Lle Chwarae Llansamlet

Church Road, Llansamlet SA7 9RH

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

 

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • trampolîn 
 • si-so
 • uned ddringo a llithren i blant bach
 • uned siglen driphlyg 
 • uned ddringo a llithren
 • meinciau eistedd dur

 

Parc Montana

Montana Place, Glandŵr SA1 2QB

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned amlchwarae sy'n addas i blant 4 i 10 oed gyda phaneli chwarae uchel ac isel
 • set o bâr o siglenni
 • tegan sbring
 • si-so amlddefnydd math sbring
 • carwsél math powlen
 • ardal gemau aml-ddefnydd

 

Parc Ravenhill

Ravenhill Road, Gendros SA3 5AN

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • siglen grŵp pendil 
 • carwsél uwchben gyda seddi sy'n disgyn (seddi math rhaffbont)
 • ffrâm ddringo iau aml-ddefnydd i gynnwys nodweddion chwarae amrywiol (bariau llithro, troellwyr, rhwydi dringo, bariau mwnci)
 • carwsél uwchben lefel y ddaear (math supa nova)
 • uned siglenni sy'n cynnwys seddi cynhwysol
 • sbringiwr 
 • paneli chwarae
 • carwsél cywastad cynhwysol
 • ffensys newydd

 

Lle Chwarae Newton Road

Newton Road, Clydach SA6 5JH

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned siglenni gynhwysol â sedd wastad/sedd fasged
 • set ddwbl o siglenni seddi crud
 • llithren dal 
 • uned amlchwarae iau
 • carwsél cywastad cynhwysol
 • trampolîn
 • 2 giat hydrolig sy'n cau eu hunain 
 • mainc picnic

 

Lle Chwarae Polly

Jerico Road, St Thomas SA1 8DS

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned siglenni sy'n cynnwys seddi cynhwysol
 • sbringiwr 
 • si-so sbring

 

Lle Chwarae Port Tennant

Y tu ôl i Hoo Street, Port Tennant SA1 8NY

Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

 • uned amlchwarae iau newydd
 • uned aml-chwarae newydd i blant bach
 • uned siglenni sy'n cynnwys seddi cynhwysol
 • sbringiwr 
 • si-so sbring i bedwar
 • carwsél

 

Yn cael eu hadeiladu

  Parc Tre-gŵyr

  Park Road, Tre-gŵyr  SA4 3EP

  Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

   

  Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

  • uned aml-chwarae iau newydd
  • uned syrffio
  • paneli chwarae
  • carwsél cywastad cynhwysol
  • gatiau newydd o gwmpas yr ardal amgaeëdig

   

  Lle Chwarae Pontybrenin (Cornel Plant)

  Glyn Rhosyn, Gorseinon SA4 6HX

  Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

  Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

  • uned aml-chwarae iau (ystod oedran mor eang â phosib, rhwng 3 a 12 oed)
  • siglenni crud
  • siglenni sedd wastad

   

  Lle Chwarae'r Weig Fawr

  Y Cocyd SA2 0FE

  Safle hamdden newydd i gael amrywiaeth o gyfarpar.

  Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

  • siglen pendil
  • uned siglenni (2 sedd wastad gyda basged gnhwysol)
  • uned siglenni (seddi crud)
  • pyramid
  • uned i blant bach
  • uned i blant iau
  • carwsél
  • trogylch cynhwysol
  • si-so
  • llithren

   

  Lle Chwarae Woodcote

  Woodcote, Cilâ SA2 7AZ

  Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

  Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

  • si-so sbring 
  • trampolîn
  • rowndabowt sy'n addas i gadeiriau olwyn
  • weiren sip 25m
  • uned Toddlerzone+ gyda llithren lled dwbl
  • meinciau dur

   

  Lle Chwarae Llangyfelach

  Fairview Road, Llangyfelach SA5 7JJ

  Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

  Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

  • trampolîn
  • rowndabowt
  • gwifren sip
  • dwy uned siglenni ddwbl
  • ardal ddringo gan gynnwys un lithren
  • llithren unigol

   

  Lle Chwarae Penllergaer

  Gors Road, Penllergaer SA4 1BA

  Cyfarpar newydd i blant hŷn.

  Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

  • siglen 'Crusader'
  • tyrau brigau'r coed gyda llithren
  • llwybr rhaff dynn
  • slalom
  • si-so sy'n troelli ac yn bownsio
  • polyn troelli igam ogam 

   

  Lle Chwarae Llandeilo Ferwallt

  Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

  Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

  • uned ddringo ddwbl sy'n cynnwys llithren
  • gwifren sip 20m
  • si-so
  • rowndabowt
  • dwy uned siglenni
  • siglen sedd ddwbl

   

  Lle Chwarae Llyn Cychod Singleton

  Parc Singleton, Mumbles Road, Sgeti SA2 8PY

  Bydd amrywiaeth o gyfarpar newydd a gwell yn cael eu gosod yn y safle hamdden presennol.

  Bydd yr amrywiaeth eang o gyfarpar yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

  • dwy uned siglenni
  • uned amlchwarae iau
  • rhwyd gofod ddwbl gyda phont cysylltiedig
  • trampolîn
  • rowndabowt sy'n addas i gadeiriau olwyn

   

  Rhagor i ddod

  Yn dod yn fuan - ardaloedd chwarae newydd yn y lleoliadau canlynol:

  • Lle chwarae Blaen-y-maes, Penderi
  • Lle chwarae Bôn-y-maen, Bôn-y-maen
  • Lle chwarae Brokesby Road, Bôn-y-maen
  • Lle chwarae Brynmill, Uplands
  • Lle chwarae Coed Bach, Pontarddulais
  • Lle chwarae Parc Coed Gwilym, Clydach
  • Lle chwarae Cwm Lefel, Glandŵr
  • Lle chwarae DFS (Nixon Terrace), Treforys
  • Lle chwarae Parc Dynfant, Dynfant
  • Lle chwarae Garnswllt, Mawr
  • Lle chwarae Canolfan Gymunedol Gendros, y Cocyd
  • Lle chwarae'r Hafod, Glandŵr
  • Lle chwarae Heol Tir Du, Treforys
  • Lle chwarae Parc Jersey, Port Tennant
  • Lle chwarae parc Trefansel, Cwmbwrla
  • Lle chwarae Mynydd Newydd, Penderi
  • Lle chwarae Parc Llewelyn, Glandŵr
  • Lle chwarae Canolfan y Ffenics, Townhill
  • Lle chwarae Rees Row, Glandŵr
  • Lle chwarae Southend, Ystumllwynarth
  • Lle chwarae'r Trallwn, Llansamlet
  • Lle chwarae Pentref Tregof, Llansamlet
  • Lle chwarae Yalton, West Cross
  • Lle chwarae Ynystawe, Treforys

   

  Y newyddion diweddaraf am y gwelliannau i leoedd chwarae

  Gwelliannau i ragor o ardaloedd chwarae (Tachwedd 2021)

  Rhagor o ardaloedd chwarae'n cael eu gwella gyda buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd (Hydref 2021)

  Pum cymuned ar fin gweld eu hardaloedd chwarae'n cael eu hailwampio (Medi 2021)

  Cymeradwyaeth i'r ardal chwarae ddiweddaraf i'w gwella (Medi 2021)

  Plant yn dathlu ardal chwarae newydd yn Heol Las (Awst 2021)

  Mae plant Gellifedw wrth eu boddau gyda'u hardal chwarae newydd (Gorffennaf 2021)

  Mae plant Pen-lan wrth eu boddau gyda'u hardal chwarae newydd (Gorffennaf 2021)

  Cymunedau'n dathlu cwblhau ardaloedd chwarae (Gorffennaf 2021)

  Cymuned yn croesawu cyllid ardal chwarae (Gorffennaf 2021)

  Rhagor o leoedd chwarae i blant wedi'u clustnodi ar gyfer cymunedau'r ddinas (Mehefin 2021)

  Disgyblion yn cymeradwyo lle chwarae newydd (Mai 2021)