Toglo gwelededd dewislen symudol

Plant yn dathlu ardal chwarae newydd yn Heol Las

Mae plant sydd wedi bod yn mwynhau diwrnodau allan ym Mharc Heol Las yn Abertawe wedi cael rheswm ychwanegol i ddathlu'r haf hwn o ganlyniad i waith uwchraddio i ardal chwarae'r parc.

Heol Las Park Opening

Heol Las Park Opening

Fe'i hagorwyd yn swyddogol ddydd Llun gan Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart, yn ystod digwyddiad cymunedol arbennig a wnaed yn ddiwrnod cofiadwy drwy gynnal ffair fach gyda stondinau, hwyl a gemau i blant eu mwynhau.

Mae'r gwaith adnewyddu'n rhan o raglen gwerth mwy na £2m ar draws Abertawe i wella ardaloedd chwarae i blant ifanc ar draws y ddinas â'r nod o ariannu mwy na 30 o barciau ac ardaloedd chwarae dros y misoedd nesaf.

Talwyd am brosiect Heol Las, sy'n werth £120,000, gan gyllidebau aelodau'r wardiau ynghyd ag ymdrech codi arian leol gan Gyfeillion Parc Heol Las, sydd wedi helpu i wella cyfleusterau y gall plant eu mwynhau am flynyddoedd i ddod.

Mae ardal chwarae Parc Heol Las yn cynnwys weiren sip 12m o hyd, trampolîn bach, siglenni ar gyfer plant ifanc a phlant hŷn ac amrywiaeth o gyfarpar eraill er mwyn cadw plant ifanc yn hapus am oriau ar y tro.

Meddai'r Cyng. Stewart, "Mae'n wych gweld yr holl newidiadau a gwelliannau a wnaed i'r parc. Mae ymrwymiad y gymuned i helpu'r prosiect i lwyddo'n wych oherwydd y bydd pobl yn teimlo bod ganddynt ymdeimlad gwirioneddol o berchnogaeth.

"Yn ystod y pandemig, mae'r cyngor wedi sicrhau bod ardaloedd chwarae ar agor er mwyn i blant ifanc allu chwarae'n ddiogel ac maent wedi dod yn hafan ddiogel i deuluoedd ifanc yn ystod cyfnod anodd.

"Rydym yn parhau i gefnogi'n cymunedau wrth iddynt adfer, drwy annog yr ysbryd a'r teimlad o gydberthynas a wnaeth ein helpu drwy'r cyfnodau anodd trwy gyflwyno'r ardaloedd chwarae newydd a chyffrous hyn.

"Mae'r cyngor wedi gweithio gydag aelodau'r wardiau yn y gymuned leol i sicrhau eu bod wedi gosod yr offer yr oedd y plant ifanc am eu cael.

"Mae'n wych gweld pobl ifanc yn mwynhau eu hunain cymaint heddiw ac mae'n golygu bod yr holl ymdrech yn werth chweil. Rwy'n gobeithio y byddant yn cael hwyl yn yr ardal hon am flynyddoedd i ddod."

Mae gwaith uwchraddio newydd ddechrau ym Mharc Ravenhill ac yn yr ardal chwarae boblogaidd ger Llyn Cychod Parc Singleton. Disgwylir i'r gwaith yn y ddau leoliad gael ei gwblhau mewn oddeutu chwe wythnos.

Hyd yn hyn, cwblhawyd gwaith uwchraddio mewn wyth lleoliad o gwmpas y ddinas ac mae cynlluniau yn yr arfaeth ar gyfer mwy mewn ardaloedd gan gynnwys Mayhill, Treforys, Llandeilo Ferwallt a Chwmbwrla.

Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 18 Awst 2021