Chwilio'r wefan
English

Galwadau diwahoddiad gan dwyllwyr ynghylch hawliadau PPI

Derbyniwyd yr wybodaeth gan y Biwro Cudd-wybodaeth Twyll Cenedlaethol

Mae twyllwyr yn esgus bod yn swyddogion neu weithwyr proffesiynol o'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (AYA) ac maent yn gwneud galwadau diwahoddiad i gwsmeriaid, gan ddweud eu bod yn ddilys i wneud hawliad PPI.

Maent yn defnyddio negeseuon testun hefyd i argyhoeddi'r dioddefwyr arfaethedig bod ganddynt hawliad PPI cymwys, pan efallai na fydd hyn yn wir. 

Bydd y twyllwyr yn dweud wrthych faint o PPI y gallwch ei hawlio, gan bwysleisio bod rhaid talu ffi ymlaen llaw er mwyn i'r hawliad lwyddo.

Gall nifer y mathau hyn o dwyll gynyddu ar ôl cyhoeddiad yr AYA ac ymgyrch newydd sy'n annog pobl i benderfynu ar wneud cwyn PPI cyn y dyddiad cau, sef 29 Awst 2019.

Os ydych yn defnyddio trydydd parti i gynorthwyo gyda'ch hawliad, gallwch wirio a yw'n ddilys drwy wneud ymchwil annibynnol ar y cwmni, yn ogystal â gwirio manylion y cwmni ar wefan yr AYAYn agor mewn ffenest newydd, sy'n rheoleiddio'r diwydiant gwasanaethau ariannol.

Cyngor diogelu / atal

  • Peidiwch byth â derbyn hawliadau PPI ar unwaith sy'n deillio o alwadau diwahoddiad a negeseuon testun.
  • Byddwch yn wyliadwrus o alwadau ffôn diwahoddiad ynghylch eich PPI a gwiriwch fod y sefydliad yn ddilys.
  • Gwiriwch fanylion, gan gynnwys cyfeiriad busnes parhaol a rhif ffôn llinell sefydlog. 
  • Gwiriwch bob tro fod manylion cyswllt cwmni (megis gwefan, cyfeiriad a rhif ffôn) yn gywir ac, os yw'n berthnasol i'r diwydiant, ei fod wedi'i gofrestru gyda'r AYA.
  • Peidiwch â rhoi eich manylion banc neu wybodaeth sensitif i unrhyw un heb wneud eich ymchwil eich hun arno.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM