Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan

Manylion cyswllt.

Ysgolion cynradd partner

  • Dewi Sant
  • Illtyd Sant
  • Ysgol Gadeiriol San Joseff (Abertawe)
  • Ysgol Gynradd Gatholig San Joseff (Clydach)
Enw:
Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan
Teitl Swydd:
Pennaeth - Ms Emma Pole
Cyfeiriad:
Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan
Heol Mynydd Garnllwyd
Treforys
Abertawe
SA6 7QG
United Kingdom
Ffôn:
01792 772006/771589
Ffacs:
01792 790565
Wedi'i bweru gan GOSS iCM