Chwilio'r wefan
English

Cerdyn Argyfwng i Ofalwyr

Mae'r cerdyn argyfwng i ofalwyr maint cerdyn credyd a fydd yn ffitio'n hwylus yn eich pwrs neu'ch waled a bydd yn galluogi pobl i'ch adnabod fel gofalwr yn gyflym mewn argyfwng.

Mae Cardiau Argyfwng i Ofalwyr ar gael am ddim i ofalwyr o unrhyw oedran yn Abertawe. 

Os byddwch chi'n cael damwain neu argyfwng, bydd y cerdyn yn rhoi gwybod i'r gwasanaethau brys bod rhywun gartref nad yw'n gallu ymdopi heb help neu gymorth. Yna, byddant yn ffonio'r rhif(au) ar gefn y cerdyn er mwyn i rywun allu helpu'r sawl rydych chi'n gofalu amdano. 

Mae lle ar gael ar y cerdyn i ofalwyr ddarparu hyd at ddau rif ffôn, yn ogystal â gwybodaeth hanfodol ychwanegol os oes angen. Pe bai rhywbeth yn digwydd i chi, neu mewn argyfwng, bydd y cerdyn hwn yn rhoi tawelwch meddwl i chi na chaiff y person yn eich gofal ei anghofio a bydd yn rhwydd i'r gwasanaethau brys ddod o hyd i rif ffôn ar gyfer y person neu'r bobl fwyaf priodol i gysylltu â nhw.  Gall hefyd gysuro pobl sy'n dibynnu ar eu gofalwr ar gyfer cefnogaeth bob dydd.

Cynhyrchwyd y cerdyn mewn partneriaeth rhwng y cyngor, Canolfan Gofalwyr Abertawe a Bwrdd Iechyd PABM. Gallwch gasglu cerdyn am ddim o Canolfan Gofalwyr AbertaweYn agor mewn ffenest newydd (ar gornel Stryd Mansel a Stryd Cradock) neu drwy eu ffonio ar 01792 653344.  

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM