Chwilio'r wefan
English

Diogelwch yn y Cartref

Mae teimlo a bod yn ddiogel yn eich cartref yn golygu cymryd rhagofalon synhwyrol i leihau'r perygl o gwympo, damweiniau a throsedd. Mae cymhorthion ac addasiadau ar gael a all eich helpu i fyw'n fwy diogel.

Atal Cwympiadau

Mae'r risg o gael anaf difrifol o gwymp yn cynyddu gydag oedran, ond gall bod ag ofn cwympo hefyd fod yn bryder mawr i rai pobl. Mae rhai camau syml y gallwch eu cymryd i leihau'r risg o gwympo gartref.

Diogeledd Cartref

Bydd rhagofalon syml a chynllunio ymlaen llaw yn lleihau'r perygl o ddioddef yn sgîl byrgleriaeth neu dwyllwyr yn eich cartref.

Diogelwch Nwy

Os oes gennych foeler neu beiriant nwy mae'n syniad da cael archwiliad diogelwch a gwasanaeth blynyddol.

Diogelwch Tân

Gallwch ofyn am archwiliad diogelwch tân am ddim o'ch cartref.

Tele-ofal

Mae Tele-ofal neu dechnoleg gynorthwyol yn derm a ddefnyddir ar gyfer cyfarpar trydanol a gaiff ei fonitro o bell a osodir yn eich cartref i helpu i reoli'r risgiau sy'n gysylltiedig â byw'n annibynnol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM