Toglo gwelededd dewislen symudol

Gofalu am eich lles

Cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth i'ch helpu.

Dewis Cymru

Dewch o hyd i sefydliadau a gwasanaethau lleol a chenedlaethol a all eich helpu chi.

Ffynonellau cyngor a chefnogaeth pellach

Rydym wedi darparu rhestr o sefydliadau lleol a chenedlaethol a allai gynnig cyngor a chefnogaeth bellach i chi dros yr wythnosau nesaf.

Larymau cymunedol (lifelines)

Mae larymau cymunedol (lifelines) yn darparu cyswllt ffôn mewn argyfwng i bobl hyn ac anabl.

Addasiadau i'ch cartref

Gwybodaeth am sut i wneud addasiadau mwy neu lai i'ch cartref i'ch helpu gyda'ch nam.

Opsiynau tai ar gyfer nes ymlaen

Yn ddiweddarach mewn bywyd mae rhai pobl yn ystyried symud i eiddo sy'n fwy addas ar gyfer eu hanghenion a'u blaenoriaethau newidiol.

Byw gyda dementia

Gall y Gwasanaethau Cymdeithasol a grŵpiau cefnogi eraill ddarparu gwybodaeth a chymorth ymarferol sy'n gallu helpu rhywun â dementia i wneud hynny gyda dewisiadau ac annibyniaeth.

Gofal cartref

Os ydych chi'n cael hi'n anodd ymdopi â'ch anghenion gofal personol, efallai y gall gwasanaethau gofal cartref eich helpu i ymdopi â bywyd bob dydd.

Gofal preswyl a nyrsio

Efallai eich bod chi neu berthynas yn ystyried cartref gofal am eich bod yn raddol yn cael mwy o anhawster ymdopi gartref, neu efallai fod salwch neu ddamwain wedi effeithio ar eich gallu i fyw'n annibynnol.

Y Gwasanaeth Cyfarpar Cymunedol

Yn eich helpu gyda byw pob dydd yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.
Close Dewis iaith