Chwilio'r wefan
English

Gwneud cwyn yn erbyn Aelod Etholedig

Nid Tîm Cwynion Corfforaethol yr Awdurdod sy'n ymdrin â chwynion am Aelodau Etholedig.

I wneud cwyn am Aelod Etholedig, rhaid i chi gysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Wedi'i bweru gan GOSS iCM