Chwilio'r wefan
English

Cartrefi gofal preswyl yn Ninas a Sir Abertawe

Gwybodaeth am cartrefi gofal a redir gan y Cyngor yn Ninas a Sir Abertawe.

Os ydych yn ystyried symudiad i gartref gofal i chi neu berthynas, dylech ddarllen ein gwybodaeth arweiniol am ofal preswyl ac am ddewis cartref gofal. Mae hyn yn esbonio mwy am y broses.

Mae gan y Cyngor chwe chartref gofal i bobl hŷn, ac un i oedolion anabledd yn Abertawe. Fe allwch ddewis i fynd i gartref sydd yn cael ei rhedeg gan y Cyngor hyd yn oed oes nag yw Gwasanaethau Cymdeithasol yn ychwanegu at eich taliadu cartref gofal.

Mae ein cartrefi naill ai wedi'u hadeiladu'n bwrpasol neu wedi'u trosi'n arbennig i gynnig llety i oedolion hŷn. Maent i gyd wedi'u cofrestru fel 'cartrefi gofal' gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Mae hyn yn golygu eu bod yn darparu gofal personol, ond nad ydynt wedi'u cofrestru i ddarparu gofal nyrsio. Mae rhai o'n cartrefi'n gofrestredig i ddarparu gofal i bobl â dementia.  Mae'r holl staff yn ein cartrefi wedi'u hyfforddi i ddarparu gwasanaeth a gofal o safon uchel.

Mae dau o'n cartrefi - Tŷ Bonymaen a Thŷ Waunarlwydd - yn cynnwys Unedau Asesu tymor byr lle mae tîm ailalluogi arbenigol yn gweithio gyda phobl sydd wedi profi cyfnod o afiechyd gyda'r nod o'u helpu i ddysgu neu ailddysgu'r sgiliau y mae eu hangen arnynt i allu dychwelyd adref yn ddiogel.


Manylion cyswllt am cartrefi gofal preswyl gan Dinas a Sir Abertawe

Tŷ Bonymaen 
62 Cardigan Crescent, Winch Wen, Abertawe SA1 7DY
Ffôn: 01792 773106
Swyddog â gofal dros dro: Claire Warren

Tŷ Rose Cross
Heol Brenig, Penlan, Abertawe SA5 7BE
Ffôn: 01792 586499
Rheolwr: Gayle Brown

Tŷ Sant Ioan
Heol Cae Rowland, Cwmbwrla, Abertawe SA5 8NY
Ffôn: 01792 651449
Rheolwr: Gillian Campbell

Y Hollies
Heol Caecerrig, Pontarddulais, Abertawe SA4 8PB
Ffôn: 01792 882498
Rheolwr: Helen Davies

Tŷ Cilâ (oedolion anabledd)
Wimmerfield Avenue, Cilâ, Abertawe SA2 7DA
Ffôn: 01792 516360
Rheolwr: Christine Williams

Tŷ Waunarlwydd
Heol Abertawe, Waunarlwydd, Abertawe SA5 4SN
Ffôn: 01792 872255
Rheolwr: Ali Bromfield.


Rydym yn eich annog i ymweld ag unrhyw gartref rydych yn ei ystyried, ond cysylltwch â'r Rheolwr ymlaen llaw i gytuno ar amser addas. Efallai yr hoffech ymweld yn ystod amser bwyd, am fod hwn yn amser da i gwrdd â phreswylwyr eraill y cartref, yn ogystal â chyfle i brofi'r bwyd. Mae croeso i chi ddod â pherthynas neu ffrind pan ymwelwch.

PDF Document /opt/www/content/media/pdf/Symud i Gartref Gofal Preswyl Awdurdod Lleol (Ffeithlen 053) (PDF, 57KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae'r ffeithlen hon yn darparu gwybodaeth am y broses derbyn a rhai o'r gweithdrefnau eraill sy'n berthnasol i symud i un o'r gartrefi gofal preswyl i bobl hyn sy'n cael eu cynnal gan Ddinas a Sir Abertawe.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM