Chwilio'r wefan
English
Sun

Chwarae i Blant Abertawe

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfarwyddo pob awdurdod lleol yng Nghymru i asesu a oes digon o gyfleoedd chwarae yn eu hardaloedd.

Cynhaliwyd yr asesiad diwethaf yn 2016.

Roedd yr asesiad yn cynnwys mapio a chofnodi prosiectau a lleoedd chwarae, yn ogystal ag ystyried sut mae ysgolion, cludiant, yr amgylchedd, cynllunio, ynghyd ag amrywiaeth o wasanaethau eraill, yn effeithio ar gyfleoedd plant i chwarae yn Abertawe.  Roedd hefyd yn cynnwys ymgynghori a'r rhai sy'n helpu i gynllunio a chyflwyno chwarae'n lleol, y cyhoedd drwy ymgyrch yn y cyfryngau ac, yn bwysicaf holl, y plant a'r bobl ifanc eu hunain.

Dyma'r prif themau a ddaeth i'r amlwg:

  • Gwybodaeth well a mwy hygyrch am yr hyn sydd ar gael a ble. 
  • Cydnabod pwysigrwydd lleoedd digogel i chwarae, gyda llawer yn mynegi pryder am faw cwn. 
  • Helpu pobl i ddeall pwysigrwydd chwarae a chynnig syniadau am chwarae i deuluoedd. 
  • Gwell mynediad i ysgolion a'u meysydd at ddiben chwarae.

Yn seiliedig ar hyn, lluniwyd cynlluniau gweithredu ar gyfer y flwyddyn nesaf a'r dyfodol.  I gael mwy o wybodaeth am yr Asesiad Digonolrwydd Chwarae, ffoniwch Stephen Cable, Swyddog Chwarae Plant.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM