Toglo gwelededd dewislen symudol

Golygfa o Abertawe yn y cyfnod Edwardaidd

Sut roedd Abertawe yn edrych tua chanrif yn ôl

Edwardian Swansea

Yn ystod yr haf, tua 1905, aeth ffotograffydd allan i dynnu cyfres o luniau o Abertawe.

Mae'n debyg mai dangos y dref ar ei orau oedd ei fwriad ef, felly canolbwyntiodd ar adeiladau eiconig a strydoedd ffynadwy. Ni thynnodd luniau o reilffyrdd, gweithdai, neu unrhyw dai anfeiliedig neu aflan. Trwy wneud ei brosiect, tynnodd luniau o bobl lleol, rhai ohonynt yn cymryd eu siawns i ystumio i'r camera, ond roedd y mwyafrif yn hollol anymwybodol o'i bresenoldeb. 

Rydyn ni wedi darganfod y lluniau yma wedi'u tannu dros ein casgliadau ffotograffeg, ac maen nhw yn cynnig darlun swynol o'r dref fel yr oedd yn yr hen ddyddiau. Dydyn ni dim yn gwybod beth oedd bwriad y lluniau, neu pam yn unig cawson nhw eu tynnu, ond rydyn ni wedi gwneud yr arddangosfa hon i ddangos sut oedd y dref (neu, o leuaf, darn ohoni hi) yn edrych tua canrif yn ôl, cyn dechreuad y Rhyfel Byd Cyntaf. 

Nesaf: y golwg dros y dref

Close Dewis iaith