Toglo gwelededd dewislen symudol

Dod o hyd i gyngor a chefnogaeth ar gyfer dyled

Mae cymorth a chyngor am ddim ar gael ar reoli'ch arian a'ch dyledion.

Gall y sefydliadau hyn eich helpu trwy roi cyngor ariannol i chi, gan gynnwys cyngor a chymorth o ran pennu cyllideb. Gallant hefyd roi cyngor i chi hefyd os yw pobl yn ceisio gofyn am arian wrthoch. Os bydd angen i chi fenthyca arian, gallant hefyd roi cyngor ynghylch y lleoedd gorau i fenthyca arian.

Cyfiawnder Lloches

Yn cynnig cyngor cyfreithiol a chynrychiolaeth am ddim i geiswyr lloches, ffoaduriaid cydnabyddedig a mewnfudwyr eraill sy'n agored i niwed.

Cymorth a chefnogaeth wrth dalu'ch rhent y cyngor

Os ydych chi'n cael trafferth wrth dalu'ch rhent, gallwch fod yn gymwys am gymorth.

Cyngor ar Bopeth Abertawe Castell-nedd Port Talbot

Darparu cyngor di-dâl, cyfrinachol a diduedd ar ystod eang o faterion, er enghraifft: dyled, budd-daliadau, tai a chyflogaeth.

Cyngor ar ddyledion Shelter Cymru

Mae Shelter Cymru yn darparu cyngor dyled arbenigol, annibynnol, cyfrinachol am ddim ledled Cymru.

Debt Advice Foundation

Free, confidential advice and tools to help people understand and manage their money.

Elusen Ddyled StepChange

Cyngor ar ddyled yn rhad ac am ddim ar-lein neu dros y ffon. Hefyd yn cynnig cyngor ar arian.

Helpwr Arian

Cyngor arian diduedd yn rhad ac am ddim. Cymorth dros y ffon ac ar-lein.

Iechyd Meddwl a Chyngor Ariannol

Eich helpu i ddeall, rheoli a gwella'ch iechyd meddwl a'ch problemau ariannol.

Independence at Home

Independence at Home is a charity that provides grants to people of all ages who have a physical or learning disability or long-term illness and who are in financial need.

Llinell ddyled Genedlaethol

Cyngor am ddim ar ddyled ar-lein neu dros y ffon.

MoneySavingExpert.com

The MoneySavingExpert.com website is dedicated to cutting your bills and fighting your corner with journalistic research and online tools.

National Energy Action (NEA)

Advice and support for anyone who can't afford to heat their home.