Toglo gwelededd dewislen symudol

Cadw'n iach trwy gerdded

Why not join one of our regular instructor-led walks?

Gall fod yn anodd pan sylweddolwch fod angen i chi ddechrau ymarfer corff yn fwy, p'un a ydych wedi cael braw iechyd, yn dod dros salwch neu wedi sylweddoli nad ydych mor heini ag roeddech yn arfer bod.

Gall fod yn anodd dechrau a chael yr ysgogiad y mae ei angen arnoch. Efallai nad ydych yn siŵr lle hoffech gerdded neu efallai mae angen i chi fagu hyder.

Mae'n hysbys bod cerdded yn un o'r gweithgareddau gorau: mae am ddim, yn hygyrch i bawb ac yn rhoi'r cyfle i chi gymdeithasu a gwneud ffrindiau newydd.

Mae'n un o'r ffyrdd hawsaf i blant gyflawni'r 60 munud o weithgarwch corfforol a amgymhellir bob dydd er mwyn i'w calon guro'n gyflymach nag arfer. Bydd y 60 munud o weithgarwch bob dydd yn eu helpu i ddefnyddio'u hegni ac atal braster gormodol rhag cael ei storio yn y corff. Mae hefyd yn helpu cyhyrau ac esgyrn ifanc i dyfu'n gywir.

Ac mae angen 30 munud o weithgarwch corfforol 5 gwaith yr wythnos ar oedolion, felly gall cerdded eich helpu i gyflawni hyn mewn ffordd rad, hawdd a difyr.

Grwpiau cerdded dan arweiniad hyfforddwr

Mae grwpiau cerdded dan arweiniad hyfforddwr yn lle perffaith i ddechrau. Mae bob amser yn gysur gwybod nad ydych ar eich pen eich hunan ac y bydd rhywun gerllaw i ateb cwestiynau neu bryderon sydd gennych.

Cynhelir nifer o deithiau cerdded dan arweiniad yn Abertawe bob wythnos - gan roi'r cyfle i gymryd rhan mewn ymarfer corff rheolaidd yn ogystal â mwynhau'r agweddau cymdeithasol ar y daith (fel arfer, rydym yn stopio am goffi ar ddiwedd y llwybr!).

Dyma rai o'r teithiau cerdded a gynhelir yn Abertawe.  Maent i gyd am ddim ac yn addas i bobl o bob gallu. Ffordd wych o wneud ymarfer corff, cwrdd â phobl newydd a mwynhau'r tywydd!

Dydd Llun

10.30am - 11.30am Canolfan Datblygu Gorseinon** ('Cerdded a Sgwrsio').

7.00pm Lleoliadau amrywiol yn ardal Gorseinon (teithiau cerdded gyda'r hwyr dros yr haf).

I gael mwy o wybodaeth am deithiau cerdded Gorseinon ar y Llun, ffoniwch: Hilary (07816372756)

Dydd Iau

10.00am - 11.30am Parc Llewelyn** (Cerdded Nordig)

Dydd Gwener

10.30am - 12.30pm Canolfan Chwaraeon Traeth a Dŵr 360 (Cerdded Nordig)

**egwyl goffi ar ôl y daith

 

Cerdded Nordig

Cerdded Nordig yw cerdded trwy ddefnyddio polion. Mae cerddwyr yn rhoi pwysau ar bob polyn wrth gerdded ac, o ganlyniad, maent yn gweithio cyhyrau rhannau uchaf y corff yn ogystal â'r coesau. Mae'r gweithgaredd hwn yn addas ar gyfer pobl o unrhyw oed neu lefel ffitrwydd a gellir ei wneud trwy gydol y flwyddyn. Mae'n weithgaredd cymdeithasol iawn am ei bod yn hawdd cerdded a sgwrsio ar yr un pryd.  Mae cyfuno ymarfer corff â natur yn golygu y gallwch fwynhau'r awyr iach a bydd hefyd yn codi'ch hwyliau.

Manteision 

  • llosgi mwy o galorïau na cherdded arferol 
  • cydbwysedd a sefydlogrwydd gwell 
  • cynnydd mewn cryfder cyffredinol 
  • dycnwch cynyddol mewn cyhyrau craidd 
  • gweithio'r corff cyfan - ffyrfhau grwpiau cyhyrau rhannau uchaf ac isaf y corff 
  • lleihau pwysau ar y pengliniau a'r cymalau.

Cyfarpar

Gall unrhyw un wneud cerdded Nordig unrhyw le ac nid oes rhaid i'r cyfarpar fod yn ddrud. Wrth brynu polion cerdded Nordig, mae'n rhaid i'r cerddwr sicrhau bod y polion ar yr uchder cywir er mwyn lleddfu unrhyw straen ar y cluniau a'r pengliniau. Gellir prynu polion cerdded Nordig o amrywiaeth o fannau megis archfarchnadoedd, siopau chwaraeon a siopau nwyddau awyr agored.


Am fod yn Arweinydd Cerdded Iechyd?

Hoffech chi annog pobl i gerdded? Ydych chi'n mwynhau cwrdd ag eraill a'u helpu? Oes gennych awr neu fwy o amser rhydd yr wythnos? Os ydych wedi ateb yn gadarnhaol, chi yw'r person delfrydol i fod yn Arweinydd Cerdded Gwirfoddol.

I gael mwy o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol, e-bostiwch John Ashley John.Ashley@abertawe.gov.uk.

Close Dewis iaith