Chwilio'r wefan
English
Warning triangle with !

Delio ag asbestos yn eich cartref

Gellir dod o hyd i asbestos mewn unrhyw dŷ neu adeilad a adeiladwyd cyn y flwyddyn 2000 oherwydd cyn hynny, câi ei ddefnyddio'n helaeth mewn amrywiaeth o ddeunyddiau adeiladu.

Mae asbestos yn beryglus pan gaiff ffibrau eu rhyddhau. Os yw'r deunyddiau asbestos mewn cyflwr da ac mewn ardal lle na therfir arnyn nhw yna ni ddylent achosi unrhyw niwed.

Mae deunyddiau asbestos yn cael eu trin fel gwastraff arbennig felly ni ddylid eu gwaredu gyda gwastraff cartref arferol. Rydym yn cynnig gwasanaeth casglu er mwyn gwaredu asbestos.

Mae gwefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)Yn agor mewn ffenest newydd yn cynnwys gwybodaeth am beryglon asbestos a sut i ymdrin ag ef, ac mae'n cynnwys gwybodaeth i berchnogion adeiladau, masnachwyr, gweithredwyr trwyddedig ac aelodau'r cyhoedd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM