Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyngor ar ddyledion

Cefnogaeth a chyngor am ddim ar reoli dyled i bobl â phryderon ariannol neu sy'n poeni am ddyled.

Gall ceisio dod allan o ddyled a datrys pryderon ariannol ymddangos yn rhy anodd i chi eu hwynebu ar eich pen eich hun. Byddem bob tro'n argymell siarad â rhywun i gael cyngor ar sut i reoli'ch arian.

Cyngor ar ddyled am ddim

Mae llawer o sefydliadau sy'n cynnig cyngor am ddim i'ch helpu gyda dyled, pryderon ariannol, cynilion a chyllidebau. 

Dod o hyd i gyngor a chefnogaeth ar gyfer dyled Dod o hyd i gyngor a chefnogaeth ar gyfer dyled

Cymorth gyda chostau tanwydd ac ynni

Mae cymorth a chefnogaeth ar gael i dalu biliau tanwydd ac ynni.

Cymorth gyda chostau tanwydd, ynni a biliau eraill y cartref Cymorth gyda chostau tanwydd, ynni a biliau eraill y cartref

Help gyda budd-daliadau

Nid yw llawer o fudd-daliadau a grantiau'n cael eu hawlio, yn enwedig gan bobl â swyddi. Derbyn cymorth a chyngor. Os ydych wedi'ch gwrthod, gwiriwch fod hyn yn iawn. Gellir cywiro camgymeriadau.

Dod o hyd i gyngor a chefnogaeth ar gyfer budd-daliadau Dod o hyd i gyngor a chymorth ar fudd-daliadau

Dod o hyd i gyngor a chefnogaeth ar gyfer dyled

Mae cymorth a chyngor am ddim ar gael ar reoli'ch arian a'ch dyledion.

Undeb Credyd Celtic

Cwmni cydweithredol yw Undeb Credyd, sy'n darparu gwasanaethau ariannol syml a fforddiadwy i'w aelodau. Y bobl sy'n defnyddio'i wasanaethau sy'n berchen arno, nid rhanddeiliaid neu fuddsoddwyr allanol.

Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru

Enw
Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru

Opsiynau ar gyfer ymdrin â'ch dyledion

Os oes gennych ddyled ac rydych yn ansicr ynghylch yr hyn y gallwch ei wneud i helpu i'w thalu, yna bydd y camau hyn yn eich helpu p'un a yw'ch dyled yn fach neu'n fawr.

Ydych chi'n pryderu am ddyled?

Os ydych yn teimlo dan straen, yn bryderus neu mewn argyfwng, gallwch gysylltu â'r sefydliadau isod i gael cymorth.