Toglo gwelededd dewislen symudol

Sefydliadau sy'n darparu cyngor a gwybodaeth ar fudd-daliadau

Mae gwerth biliynau o fudd-daliadau prawf modd heb eu hawlio bob blwyddyn. Gall deall yr hyn y mae hawl gennych ei gael a chyflwyno cais ymddangos yn gymhleth, ond mae sefydliadau sy'n gallu'ch helpu.

I gael trosolwg defnyddiol o'r gwahanol fudd-daliadau sydd ar gael, pwy all eu hawlio a sut i wneud cais gallwch ymweld â  thudalennau Budd-daliadau gwefan Gov.uk

Os oes gennych weithiwr cymdeithasol neu reolwr gofal, gallant roi cyngor i chi ar y budd-daliadau y dylech fod yn eu hawlio, ac efallai gallant eich helpu i lenwi'r ffurflenni. 

Gall nifer o sefydliadau lleol a chenedlaethol hefyd helpu gyda chyngor ar fudd-daliadau beth bynnag fo'ch amgylchiadau. 

Age Cymru Gorllewin Morgannwg

Cofrestrwch nawr i gael cymorth a chyngor am ddim.

Barnardo's BAYS+ Youth Homeless Service

Mae gwasanaeth BAYS+ Barnado's a'r Gwasanaeth Digartrefedd Ieuenctid yn cefnogi pobl ifanc 16 i 21 oed sy'n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref gyda chyngor cyffredinol, tai, gwahaniaethu a budd-daliadau.

Canolfan gofalwyr Abertawe

Mae Canolfan gofalwyr Abertawe yn darparu cymorth a gwybodaeth i ofalwyr ar draws Abertawe drwy ddarparu cyngor ar fudd-daliadau lles.

Cyngor ar Bopeth Abertawe Castell-nedd Port Talbot

Darparu cyngor di-dâl, cyfrinachol a diduedd ar ystod eang o faterion, er enghraifft: dyled, budd-daliadau, tai a chyflogaeth.

Debt Advice Foundation

Free, confidential advice and tools to help people understand and manage their money.

Elusen Ddyled StepChange

Cyngor ar ddyled yn rhad ac am ddim ar-lein neu dros y ffon. Hefyd yn cynnig cyngor ar arian.

Family Fund

Help i deuluoedd sydd â phlant ag anableddau.

Iechyd Meddwl a Chyngor Ariannol

Eich helpu i ddeall, rheoli a gwella'ch iechyd meddwl a'ch problemau ariannol.