Toglo gwelededd dewislen symudol

Parc Brynmill

Parc trefol hynod boblogaidd.

Hanes

Yn llawn o hanes lleol, hwn oedd y parc cyntaf yn Abertawe i fod yn anffurfiol ac yna'n ffurfiol. Mae'n dyddio'n ôl i 1872 ac mae'r parc o ddiddordeb cenedlaethol oherwydd ei nod Gradd II yng Nghofrestr Cadw o Barciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol. Ar lefel leol, datblygodd y parc ochr yn ochr â thwf cynnar Abertawe ac roedd ei gronfa ddwr yn cyflenwi dwr domestig, ac yn rhan bwysig o fywyd actif preswylwyr y ddinas yr oedd y parc yn le arbennig iddynt. Mae ennill grant Treftadaeth y Loteri yn ddiweddar wedi ein galluogi i adnewyddu'r parc i'w ogoniant blaenorol.

Cyfleusterau

Hygyrchedd

Mae Parc Brynmill yn hygyrch i bob grŵp anabledd.

Cyfarwyddiadau 

O Heol Ystumllwynarth (A4067) tua'r gorllewin, trowch i'r dde i Lôn Brynmill. Ewch yn syth trwy'r cylchfan bach a chymerwch yr ail droad ar y dde i Park Place a'r troad cyntaf ar y chwith i Heol Oakwood. Mae'r parc ar y chwith.

Côd Post - SA2 0JQ

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 15 Mai 2024