Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwneud cais am Fathodyn Glas neu ei adnewyddu

Mae'n rhaid gwneud cais am Fathodynnau Glas a'u hadnewyddu trwy'r system ar-lein ar y wefan gov.uk.

Gwnewch gais ar-lein heddiw ar wefan gov.uk

Mae Bathodynnau Glas am ddim yng Nghymru.

Rydym yn gofyn i ymgeiswyr gwblhau'r broses drostynt eu hunain lle y bo'n bosib, neu i gael cefnogaeth gan deulu, ffrindiau neu sefydliadau cefnogi. Gallwch gael cefnogaeth gan wasanaeth Cyngor ar Bopeth, y Groes Goch Brydeinig, Age UK, Ymddiriedolaeth Shaw neu cysylltwch â CGGA i gael manylion sefydliadau cefnogi eraill.

Mae'r gwasanaeth ar-lein ar gyfer pobl sy'n cyflwyno cais ar ran rhywun ac mae hefyd nodwedd 'cadw a dychwelyd', sy'n caniatáu i bobl aros i rywun eu helpu i gwblhau eu cais.

Lle nad yw ymgeiswyr yn gallu cael mynediad at systemau ar-lein, rydym yn darparu cyfrifiaduron i alluogi hyn yn y Ganolfan Ddinesig a hefyd yn ein Canolfannau Cymunedol a'n llyfrgelloedd. 

Lle nad yw ymgeiswyr yn gallu defnyddio'r system ar-lein oherwydd nam corfforol neu wybyddol, gallwn drefnu apwyntiad i gasglu a chyflwyno'r wybodaeth: ffoniwch 01792 637366 i esbonio'r sefyllfa a bydd apwyntiad yn cael ei drefnu yng Nghanolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN ar adeg sy'n gyfleus. Os oes posibilrwydd y byddwch yn cael anhawster wrth gyrraedd y Ganolfan Ddinesig, dylech grybwyll hyn pan fyddwch yn ffonio'r tîm Bathodyn Glas a byddwn yn egluro'r trefniadau sydd gennym i'ch helpu.

Cyn dechrau eich cais

Cyn dechrau ar eich cais, bydd angen y pethau canlynol arnoch:

  • llun digidol diweddar sy'n dangos eich pen a'ch ysgwyddau
  • eich rhif Yswiriant Gwladol (os oes gennych chi un)
  • prawf hunaniaeth (megis tystysgrif geni, pasbort neu drwydded yrru)
  • prawf o'ch cyfeiriad (megis bil Treth y Cyngor neu lythyr oddi wrth y llywodraeth)
  • prawf o fudd-daliadau (os ydych yn derbyn unrhyw beth)
  • manylion eich Bathodyn Glas cyfredol (os ydych chi'n gwneud cais).
Close Dewis iaith