Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Twyll neu Gamddefnyddio Bathodyn Glas

Os ydych yn amau bod bathodyn glas yn cael ei gamddefnyddio, gallwch roi gwybod i ni.

Ceisiwch gael cynifer o fanylion â phosib o'r bathodyn sydd wedi'i arddangos (enw, cyfeirnod, dyddiad dod i ben etc) er mwyn ein helpu i archwilio a chymryd camau gweithredu os yw'r bathodyn yn cael ei gamddefnyddio.

Os ydych yn ansicr am y math o gamddefnydd bathodyn glas sy'n digwydd, dewiswch 'arall' a dywedwch wrthym yn union beth yw eich amheuon.

Gallwch hefyd adrodd am gamddefnydd amheus o Fathodyn Glas drwy ffonio 01792 637366 neu e-bostio fraud@abertawe.gov.uk.