Chwilio'r wefan
English
House with people

Ceisiadau cynllunio tai amlfeddiannaeth cymeradwy

Rhestr lawn o'r eiddo a roddwyd caniatâd i fod yn dai amlfeddiannaeth (HMO).

Sylwer bod y rhestr hon yn mynd yn ôl i fis Chwefror 2016, pan ddaeth y dosbarthiad defnydd C4 i rym.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM