Toglo gwelededd dewislen symudol

Ceisiadau cynllunio

Arweiniad ar y broses ceisiadau cynllunio, gan gynnwys cyngor ar yr hyn i'w wneud cyn cyflwyno cais cynllunio, sut i gyflwyno neu newid eich cais a rhoi sylwadau ar geisiadau eraill.

Rhestrau ceisiadau cynllunio a phenderfyniadau wythnosol

Manylion yr holl geisiadau cynllunio cofrestredig ac y penderfynwyd arnynt ar gyfer y flwyddyn bresennol.

Oes angen caniatâd cynllunio arnaf?

Canfod a oes angen caniatâd cynllunio arnoch.

Gwasanaeth cynghori cyn cyflwyno cais

Rydym yn annog ac yn croesawu'r cyfle i ddarparu cyngor cyn i chi gyflwyno cais cynllunio llawn.

Cyflwyno cais cynllunio

Sut i gyflwyno cais cynllunio.

Diwygio cais cynllunio

Diwygiwch gais cynllunio cyfredol neu cyflwynwch gynlluniau ar gyfer cais annilys.

Cyflwyno sylwadau ar gais cynllunio

Mae hawl gan unrhyw un i gyflwyno sylwadau am gais cynllunio.

Cytundeb is-adran 106 - rhwymedigaethau cynllunio

Gall cytundebau a rhwymedigaethau cynllunio Adran 106 ddylanwadu ar gynigion datblygu a'u heffaith ar y gymuned, a'u llywio.

Pwyllgor cynllunio

Mae rhagor o wybodaeth am bwyllgorau cynllunio yn Abertawe ar ein gwefan cynghorwyr, cyfarfodydd ac agendâu.

Ceisiadau cynllunio HMO

Gwybodaeth am HMOs (tŷ amlfeddiannaeth) a'u proses gynllunio.
Close Dewis iaith