Toglo gwelededd dewislen symudol

Coedwig Chwarel Crymlyn

Coetir dail llydan bach a dôl yw Coedwig Chwarel Crymlyn.

Mae'n agos at Warchodfa Natur Genedlaethol Cors Crymlyn ac mae'n rhan o Safle o Bwys Cadwraeth Natur (tua 36 hectar) mawr sy'n frith o gynefinoedd gan gynnwys rhos asidig, prysgwydd, cors a glaswelltir asidig.

Mae'r tir hwn i'r gogledd o Gors Crymlyn yn bwysig i fywyd gwyllt ac mae'n barth pwysig a chyswllt bywyd gwyllt i Warchodfa Natur Genedlaethol Cors Crymlyn.

Dynodiadau

  • Safle o Bwys Cadwraeth Natur (SBCN 325, Gogledd o Gors Crymlyn)

Gwybodaeth am fynediad

Y Trallwn
Cyfeirnod Grid SS703969
Map Explorer yr AO 165 Abertawe

Mynedfa oddi ar Frederick Place, ar ôl Heol Rhuddos.