Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin am anifeiliaid gwyllt peryglus

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am anifeiliaid gwyllt peryglus.

Pwy sy'n gorfodi'r Ddeddf Anifeiliaid Gwyllt Peryglus yng Nghyngor Abertawe?

Y Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd - Is-adran Trwyddedu Anifeiliaid

Faint o anifeiliaid gwyllt peryglus sydd wedi cael eu hatafaelu ers cyflwyno'r ddeddf?

Dim.

Sawl daliwr trwydded ar gyfer anifeiliaid gwyllt peryglus sydd yn Abertawe ar hyn o bryd?

1.