Chwilio'r wefan
English

Cyfleusterau addysgu arbenigol

Mae gan nifer o ysgolion prif ffrwd adnoddau, cyfleusterau a staff a hyfforddwyd yn arbennig i ddiwallu anghenion plant ag anawsterau dysgu arbennig.

Anawsterau dysgu cymedrol i ddifrifol

Meithrin/Babanod (3-7 oed)

Ysgol Gynradd y Crwys

Ysgol Gynradd Treforys (Arsylwi ac asesu yn unig)

Iau (7-11 oed)

Ysgol Gynradd Cadle

Ysgol Gynradd Cwmglas

Ysgol Gynradd Parkland

Cynradd (3-11 oed)

Ysgol Gynradd y Clas

Ysgol Gynradd Gymunedol Clwyd

Ysgol Gynradd Danygraig

Ysgol Gynradd Treforys

Ysgol Gynradd Gymunedol Townhill

Ysgol Gynradd Trallwn

Ysgol Gynradd Tre Uchaf

Ysgol Gynradd y Garreg Wen

Uwchradd (11-16 oed)

Ysgol Gyfun Gellifedw

Ysgol yr Esgob Gore

Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed

Ysgol Gyfun Treforys

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas

Ysgol Gyfun Penyrheol

Ysgol Gyfun Gŵyr


Nam ar y clyw

Ysgol Gynradd Grange (3-11 oed)

Ysgol yr Olchfa (11-18 oed)


Anawsterau lleferydd ac iaith

Ysgol Gynradd Llandeilo Ferwallt (3-11 oed)

Ysgol Gynradd Burlais (3-11 oed)

Ysgol Pentrehafod (11-16 oed)

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe (11-16 oed) (Adnoddau)

Ysgol Gyfun Llandeilo Ferwallt (11-16 oed)


Anhwylder difrifol y sbectrwm awtistig

Ysgol Gynradd y Clas (3-11 oed)

Anhwylder cymedrol y sbectrwm awtistig

Ysgol Gynradd Gymunedol Clwyd (3-11 oed)

Ysgol Gynradd Gwyrosydd (3-11 oed)

Ysgol Gymunedol Dylan Thomas (11-16 oed)

Awtistiaeth swyddogaeth uchel/syndrom asperger

Ysgol Tregwyr (11-16 oed)


Anawsterau dysgu dwys a lluosog

Ysgol Gynradd Penllergaer (3-11 oed)

Ysgol Gyfyn Pontarddulais (11-16 oed)

Wedi'i bweru gan GOSS iCM