Chwilio'r wefan
English
bwrdd morter

Cynllun ar Gyfer Ariannu Ysgolion

Diben y Cynllun yw diffinio'r berthynas ariannol rhwng yr Awdurdod Addysg Lleol a'i ysgolion a gynhelir.

Mae'r Cynllun yn disgrifio'r trefniadau rheoli ariannol y mae'n ofynnol i'r Awdurdod a'i ysgolion lynu atynt a'r rheiny wedi'u seilio ar ofynion adrannau 45 i 53 Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (y Ddeddf). 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM