Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynlluniau a pholisïau ysgolion a dysgu

Cynlluniau, polisïau a strategaethau mewn perthynas â gwasanaethau addysgu a sut y'u cynhelir.

Addysg o Safon

Mae Addysg o Safon yn ymrwymiad i godi safonau cyflawniad a chyrhaeddiad pob plentyn a pherson ifanc.

Cynllun ar Gyfer Ariannu Ysgolion

Diben y Cynllun yw diffinio'r berthynas ariannol rhwng yr awdurdod addysg lleol a'i ysgolion a gynhelir.

Polisi cefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd

Rydym ni wedi ymrwymo i gefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd fel bod ganddynt fynediad llawn i addysg, gan gynnwys holl weithgareddau ac addysg gorfforol oddi ar y safle.

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Cymeradwywyd Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (y Cynllun) Cyngor Abertawe, yn dilyn ymgynghoriad statudol, gan gyfarfod o Gabinet y cyngor ar 20 Ionawr 2022. Yna cafodd ei gyflwyno i'r Gweinidog Addysg a'r Gymraeg am gymeradwyaeth ffurfiol. Yn dilyn adborth gan y Gweinidog, cafodd y Cynllun diwygiedig ei gymeradwyo gan y Gweinidog ym mis Mehefin 2022 a gan y Cabinet ar 21 Gorffennaf 2022.
Close Dewis iaith