Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynlluniau a pholisïau ysgolion a dysgu

Cynlluniau, polisïau a strategaethau mewn perthynas â gwasanaethau addysgu a sut y'u cynhelir.

Addysg o Safon

Mae Addysg o Safon yn ymrwymiad i godi safonau cyflawniad a chyrhaeddiad pob plentyn a pherson ifanc.

Cynllun ar Gyfer Ariannu Ysgolion

Diben y Cynllun yw diffinio'r berthynas ariannol rhwng yr awdurdod addysg lleol a'i ysgolion a gynhelir.

Polisi cefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd

Rydym ni wedi ymrwymo i gefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd fel bod ganddynt fynediad llawn i addysg, gan gynnwys holl weithgareddau ac addysg gorfforol oddi ar y safle.

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Cymeradwywyd Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (y Cynllun) Cyngor Abertawe gan gyfarfod o Gabinet y cyngor ar 20 Ionawr 2022 ac mae ar hyn o bryd gyda Gweinidog y Gymraeg ac Addysg ar gyfer cymeradwyaeth ffurfiol.

Abertawe 2023

Mae Abertawe 2023 yn sefydlu ein blaenoriaethau addysg a sut byddwn ni yn Abertawe yn gweithio mewn partneriaeth i gyflawni ein gweledigaeth.
Close Dewis iaith