Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynlluniau a pholisïau ysgolion a dysgu

Cynlluniau, polisïau a strategaethau mewn perthynas â gwasanaethau addysgu a sut y'u cynhelir.

Addysg o Safon

Mae Addysg o Safon yn ymrwymiad i godi safonau cyflawniad a chyrhaeddiad pob plentyn a pherson ifanc.

Cynllun ar Gyfer Ariannu Ysgolion

Diben y Cynllun yw diffinio'r berthynas ariannol rhwng yr awdurdod addysg lleol a'i ysgolion a gynhelir.

Polisi cefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd

Rydym ni wedi ymrwymo i gefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd fel bod ganddynt fynediad llawn i addysg, gan gynnwys holl weithgareddau ac addysg gorfforol oddi ar y safle.

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Cafodd Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Cyngor Abertawe ei gymeradwyo gan gyfarfod o'r Cyngor llawn ar 23 Tachwedd 2017 a derbyniodd gymeradwyaeth ffurfiol Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ar 23 Mai 2018.