Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Cymeradwywyd Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (y Cynllun) Cyngor Abertawe gan gyfarfod o Gabinet y cyngor ar 20 Ionawr 2022 ac mae ar hyn o bryd gyda Gweinidog y Gymraeg ac Addysg ar gyfer cymeradwyaeth ffurfiol.

Mae'r Cynllun yn cynnwys ein cynigion ar sut y byddwn yn cyflwani ein swyddogaethau addysg i wella cynllunio darpariaeth addysg drwy gyfrwng y Gymraeg, gwella safonau addysg cyfrwng Cymraeg ac addysgu'r Gymraeg, ein targedau ar gyfer gwella cynllunio'r ddapariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ac ar gyfer gwella safonau'r addysg honno ac addysgu'r Gymraeg.

CSGA - Gweledigaeth deng mlynedd Medi 2022 - Awst 2032

Gwneir y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg hwn o dan Adran 84 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 ac mae'r cynnwys yn cydymffurfio â Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019. Rydym wedi rhoi sylw dyledus i'r canllawiau statudol a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru wrth osod ein targedau.

CSGA - Targed deng mlynedd

Ein targed deng mlynedd yn amlinellu'r cynnydd disgwyliedig mewn plant Blwyddyn 1 sy'n cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.