Toglo gwelededd dewislen symudol

Addysg o Safon

Mae Addysg o Safon yn ymrwymiad i godi safonau cyflawniad a chyrhaeddiad pob plentyn a pherson ifanc.

Y diweddaraf ar raglen AoS ac ysgolion yr 21ain ganrif

Y diweddaraf am y rhaglen AoS a Rhaglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif.

AoS2020 - Prosiectau

Yma byddwch yn cael manylion pob prosiect wrth iddo ddatblygu o ddyluniad i gael ei gwblhau.

Y diweddaraf ar y Cynllun Datblygu Lleol (CDLI) - ysgolion

Mae'r CDLI yn darparu ymagwedd newydd at hyrwyddo a rheoli newidiadau ar draws Dinas a Sir Abertawe. Bydd yn rhoi pwyslais ar wella cyfraniad cymunedol; sylfaen dystiolaeth gryfach, cynnwys mwy penodol a gwell ansawdd a chysondeb.

Ymgynghoriadau AoS2020

Rydym yn ymgynghori a rhanddeiliaid ynghylch manylion ein prosiectau arfaethedig yn aml. Rhestrir ein holl ymgynghoriadau agored yma.
Close Dewis iaith