Toglo gwelededd dewislen symudol

Gofal Plant Dechrau'n Deg - Gwiriwch eich cymhwysedd a gwnewch gais

Gwybodaeth am gymhwysedd a gwneud cais ynghylch Gofal Plant Dechrau'n Deg.

Mae Llywodraeth Cymru yn mynd ati fesul cam i Ehangu Gofal Plant Dechrau'n Deg ledled Cymru. 

Mae gofal plant Dechrau'n Deg yn cynnig:

  • Gofal plant rhan-amser, o ansawdd uchel, a ariennir ar gyfer plant rhwng 2 a 3 oed drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg.
  • Gofal plant am 2.4 awr y dydd, hyd at 12.5 awr yr wythnos, yn unol â thymor yr ysgol.

Gallwch wirio a ydych yn gymwys a gwneud cais am Ofal Plant Dechrau'n Deg drwy ddefnyddio'r ddolen ganlynol: Cwiriwch eich cymhwysedd a gwnewch gais