Chwilio'r wefan
English
Speech bubble

Cewch gyngor ar dai rhent preifat

Os ydych yn byw mewn tai rhent preifat, neu'n landlord, gallwch gysylltu â ni am gyngor.

I'n helpu i ymdrin â'ch problem neu'ch ymholiad, dywedwch eich enw a'ch manylion cyswllt wrthym.  Hefyd, bydd angen arnom gyfeiriad yr eiddo y mae angen arnoch gyngor arno neu yr ydych yn cael problemau gydag ef.  Os ydych yn cael problemau gyda'ch landlord, rhowch ei enw ef i ni hefyd.

Ceisiwn ymateb i chi o fewn 5 niwrnod.

Os byddai'n well gennych roi gwybod am y broblem dros y ffôn, gallwch ffonio Canolfan Alwadau'r Amgylchedd ar 01792 635600 neu e-bostio evh@abertawe.gov.uk.  

Wedi'i bweru gan GOSS iCM