Toglo gwelededd dewislen symudol

Cewch gyngor ar dai rhent preifat

Os ydych yn byw mewn tai rhent preifat, neu'n landlord, gallwch gysylltu â ni am gyngor.

I'n helpu i ymdrin â'ch problem neu'ch ymholiad, dywedwch eich enw a'ch manylion cyswllt wrthym.  Hefyd, bydd angen arnom gyfeiriad yr eiddo y mae angen arnoch gyngor arno neu yr ydych yn cael problemau gydag ef.  Os ydych yn cael problemau gyda'ch landlord, rhowch ei enw ef i ni hefyd.

Ceisiwn ymateb i chi o fewn 5 niwrnod.

Close Dewis iaith