Chwilio'r wefan
English

Due to the Government restrictions in place to help limit the spread of Coronavirus (Covid-19) and protect public health, we are currently not making routine inspections of private rented properties and are putting new arrangements in place to deal with HMO licensing applications.

 

Updates will be posted here, but if you need to contact us please e-mail hph@swansea.gov.uk

 

House

Tai Rhent Preifat

Rydym yn goruchwylio gwelliannau a gwaith cynnal a chadw ar dai rhent preifat. Rydym yn gwneud llawer o waith gyda Thai Amlbreswyl (HMO).

Mae nifer o Dai Amlbreswyl Abertawe yn wardiau Uplands a'r Castell, ardaloedd sydd â llawer iawn o fyfyrwyr. Gyda thai amlbreswyl rydym yn canolbwyntio ar gyflwr yr eiddo, cymhareb yr amwynderau i breswylwyr, rhagofalon tân a'r rheolaeth.

Rydym hefyd yn delio â nifer mawr o gwynion gan denantiaid eiddo a feddiannir yn unigol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM