Toglo gwelededd dewislen symudol

Cytundebau perfformiad cynllunio

Mae gan ddatblygwyr yr opsiwn i ymrwymo i gytundeb perfformiad cynllunio gwirfoddol (CPC) gyda ni.

Adnodd rheoli prosiectau yw CPC a fydd yn caniatáu i'r ddau ohonom benderfynu ar amserlenni, camau gweithredu ac adnoddau ar gyfer ceisiadau penodol a byddent yn cael eu cytuno gan y ddau barti cyn i'r cais gael ei gyflwyno.

Ffïoedd

Ffïoedd ar gyfer CPCau Ffïoedd a thaliadau ar gyfer cyngor ychwanegol cyn cyflwyno cais a chytundebau perfformiad cynllunio

Unwaith y mae eich ymholiad wedi'i brosesu bydd yr is-adran cynllunio'n cysylltu â chi i drafod eich cais a manylion y cytundeb ymhellach. Unwaith y mae'r ddau barti wedi cytuno ar y cytundeb, bydd angen gwneud taliad.

Gwneud Cais am CPC

Gwneud cais i ymrwymo i gytundeb perfformiad cynllunio Gwneud cais i ymrwymo i gytundeb perfformiad cynllunio

Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 30 Mai 2023