Chwilio'r wefan
English

Cytundebau tenantiaeth i gefnogi parcio preswylwyr

Os ydych yn byw mewn tŷ amlfeddiannaeth ac os nad oes gennych y cyfeirnod Treth y Cyngor, llenwch y ffurflen hon i roi eich cytundeb tenantiaeth i ni. Bydd rhaid gwneud nifer o groeswiriadau cyn i benderfyniad gael ei roi.

Cyn cwblhau'r ffurflen hon: Oni bai bod eich llyfr cofnodion V5, eich trwydded yrru (neu fil cyfleustod), a'ch manylion ar Gofrestr Etholiadol Abertawe'n cyfateb i'ch cyfeiriad yn Abertawe (neu os ydych chi'n bwriadu eu diweddaru o fewn y deufis nesaf) ni fyddwch yn gymwys am hawlen.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM