Toglo gwelededd dewislen symudol

Gofal o Safon i Blant 2 i 3 oed

Mae Dechrau'n Deg yn cynnig gofal plant rhan-amser, o safon, a ariennir ar gyfer plant rhwng 2 a 3 oed.

Trwy Ddechrau'n Deg, caiff plant ifanc amrywiaeth eang a chytbwys o weithgareddau a phrofiadau sy'n addas i'w hangenion. Bydd hyn yn cefnogi eu datblygiad a'u nod o wella'u canlyniadau wrth baratoi ar gyfer yr ysgol ac yn y tymor hir.

  • Mae Dechrau'n Deg yn cynnig gofal plant rhan-amser, o safon, a ariennir ar gyfer plant rhwng 2 a 3 oed;
  • Pum sesiwn 2.5 awr yr wythnos yn ystod y tymor ysgol;
  • Darperir y gofal plant trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg;
  • Staff profiadol a chymwys mewn lleoliadau o'r safon uchaf;
  • Cefnogaeth Ychwanegol i ddisgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.
Close Dewis iaith