Toglo gwelededd dewislen symudol

Trefnu digwyddiad a defnyddio mannau agored

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fusnesau, unigolion neu grwpiau wedi'u trefnu i ddefnyddio mannau agored y cyngor i gynnal eu dosbarthiadau/grwpiau.

Cadw Cymru'n Ddiogel - creu digwyddiadau sy'n ddiogel rhag COVID-19
Mae Llywodraeth Cymru wedi creu arweiniad penodol ar gyfer trefnwyr digwyddiadau rheoledig yn ystod pandemig Coronafeirws (COVID-19). Bydd angen i drefnwyr digwyddiadau cyfeirio at yr arweiniad wrth ystyried unrhyw ddigwyddiadau maent am eu cynnal yn y dyfodol. Gallwch ddod o hyd i arweiniad a rheoliadau cyfan Llywodraeth Cymru yma.

Gellir defnyddio mannau awyr agored yn Abertawe ar gyfer dosbarthiadau ffitrwydd, sesiynau hyfforddiant dwys, ymarferion band, dosbarthiadau dawns, gwasanaethau eglwys a mwy. Mae mannau awyr agored yn cynnwys parciau, promenâd Abertawe, traethau a lleoliadau tebyg eraill. Gall amodau, telerau a thaliadau fod yn berthnasol.

Gwnewch gais i ddefnyddio man agored

Fel rhan o'r broses cadw lle, byddwn hefyd yn gofyn i chi ddarparu'r canlynol:

  • Prawf o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus (bydd angen i hwn fod yn ddilys ar gyfer pob dosbarth/gweithgaredd a gynhelir a dylai'r yswiriant fod yn werth o leiaf £5 miliwn)
  • Tystiolaeth o gymhwyster hyfforddwr os yw'n briodol.
  • Asesiad risg ar gyfer y safle/oedd arfaethedig sydd hefyd yn nodi'n glir sut y byddwch yn cydymffurfio â rheoliadau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â COVID-19 

Mae'r rheoliadau presennol yn cynnwys y canlynol:

  • Caniateir grwpiau o hyd at 3 o bobl wedi'u trefnu a'u rheoli
  • Mae angen i drefnwyr gofnodi a darparu manylion y rheini sy'n bresennol er mwyn helpu i gyflawni'r ymrwymiad i'r rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu.
  • Manylion sut byddwch yn rheoli'ch gweithgaredd mewn ffordd sy'n ddiogel o ran COVID-19.
  • Bydd angen darparu asesiad risg diogelwch o ran COVID-19.

Bydd pob sesiwn yn para awr a hanner (sesiwn 1 awr gyda 15 munud cyn ac ar ôl y sesiwn er mwyn cyrraedd/gadael etc).

Bydd gofyn i unrhyw unigolion/sefydliadau sydd â chwsmeriaid sy'n talu ffi dalu am ddefnyddio'n mannau agored. Codir ffïoedd yn fisol cyn i unrhyw sesiwn ddechrau. Ni roddir unrhyw ad-daliadau (gan gynnwys o ganlyniad i dywydd garw).

Close Dewis iaith